Antti Kylkilahti on työskennellyt VR-konsernin suunnittelussa ja tuotannonohjauksessa 18 vuoden ajan.

Junatarjontaa tarkasti asiakkaan tarpeista lähtien

04.05.2017

Kuljetussuunnittelun ytimessä on saumaton yhteistyö, sanoo Antti Kylkilahti, joka aloitti rautatielogistiikan kuljetussuunnittelun päällikkönä maaliskuussa. Hän uskoo, että asiakkaiden kuljetustarpeet saadaan ohjaamaan junatarjontaa entistä tarkemmin, kunhan VR Transpointin uudet Ralli- ja Loko-järjestelmät toimivat täydessä mitassa.

Sinulla on jo pitkä kokemus rautatieliikenteen suunnittelusta. Millaisissa tehtävissä olet työskennellyt aikaisemmin?

Tammikuussa tuli täyteen 18 vuotta VR-konsernin suunnittelussa ja tuotannonohjauksessa! Tähän saakka olen työskennellyt enimmäkseen matkustajaliikenteen parissa, mutta viimeisessä tehtävässäni operaatiokeskuksessa olin tekemisissä myös tavaraliikenteen kanssa. Operaatiokeskuksessa suunnittelu ja ongelmatilanteiden ratkominen olivat päivittäistä rutiinia. Liikenne piti hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla kaikissa tilanteissa.

Nyt sinut on valittu rautatielogistiikan kuljetussuunnittelun päälliköksi. Mitä tehtäviisi kuuluu?

Mietimme, miten asiakkaiden kuljetustarve muutetaan junatarjonnaksi, millaisilla junilla ajamme ja mitä resursseja asiakastarpeen täyttämiseksi tarvitaan.

Millainen organisaatiosi on?

12 kokenutta kuljetussuunnittelijaa. He kaikki työskentelevät Helsingissä.

Miltä tuntui hypätä matkustajaliikenteestä rautatielogistiikan maailmaan?

Sain jo operaatiokeskuksessa tuntuman tavaraliikenteeseen. Minun sektorilleni kuului vetokaluston hallinta, ja meillähän veturit ovat yhteiskäytössä matkustaja- ja tavaraliikenteessä. Mutta pohjimmiltaan tavaraliikenne on aivan erityyppistä kuin matkustajaliikenne. Matkustajaliikenteessä suunnitellaan ensin tarjonta eli junat ja aletaan sitten myydä niitä. Tavaraliikenteessä asiakkaalla on kuljetustarve, ja me alamme sen pohjalta miettiä, miten voimme muuttaa tämän tarpeen junatarjonnaksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Millainen aikajänne suunnittelussa on?

Aluksi puhumme asiakkaan kanssa vuosisuunnittelusta, sitten kausisuunnittelusta, joka kattaa kolmen viikon ajanjakson. Sen jälkeen suunnitelmat tarkentuvat viikko- ja päivätasolle.

Valtakunnan laajuinen rautatieliikenne on melkoinen palapeli. Miten kuvaisit maallikolle, miten liikenne pysyy hallinnassa?

Tarvitaan saumatonta yhteistyötä asiakkaan kanssa, ja suunnittelijoiden kesken. Rataverkosta 90 prosenttia on yksiraiteista, ja samalle verkolle pitää sovittaa matkustaja- ja tavaraliikenne niin, että ratkaisu on hyvä molemmille. Kaikki lähtee liikkeelle junatarjonnan suunnittelusta ja yhteensovittamisesta. Kuljettajien työn suunnittelu, veturien käytönsuunnittelu ja vaunujen käytönsuunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä niin, että saadaan aikaan toimiva järjestelmä.

Otatte parhaillaan käyttöön uusia Ralli- ja Loko-järjestelmiä. Miten ne muuttavat teidän työtänne ja mikä on niiden merkitys asiakkaille?

Ralli on tavaraliikenteen uusi järjestelmä tilausten hallintaan ja kuljetustarjonnan suunnitteluun, Loko vetureiden käytönsuunnittelu- ja ohjausjärjestelmä. Suunnittelutyökalumme ovat olleet aika vanhoja, nyt tullaan tälle vuosituhannelle. Asiakkaan tarve saadaan entistä paremmin ohjaamaan kuljetussuunnitteluamme läpi koko prosessin. Saamme työkalut myös järjestelmämielessä lähemmäs toisiaan. Pystymme jatkossa tuottamaan järjestelmistä myös nykyistä täsmällisempiä raportteja asiakkaiden tarpeisiin sekä laatimaan integraatioita suoraan asiakkaiden ja meidän suunnittelujärjestelmiemme välille.

Antti Kylkilahti:

  • Koulutus: DI
  • Ikä: 44
  • Kotipaikka: Hausjärvi, nelisen kilometriä Hyvinkään keskustasta