”Keskiössä asiakas” – Kirsi Lifländer maantielogistiikan myyntijohtajaksi

20.06.2017

Asiakkaan tulee olla kaiken toimintamme keskipisteenä. Tällä ydinajatuksella toimii Kirsi Lifländerin johtama VR Transpointin maantielogistiikan uusittu myyntiorganisaatio.

Kirsi Lifländer nimitettiin 1.5.2017 alkaen VR Transpointin maantielogistiikan myyntijohtajaksi. Tehtävä on uusi. Myyntijohtajalle raportoivat sekä kotimaan että kansainvälisen maantielogistiikan myyntipäälliköt.

Vaikuttaako kansainvälisen ja kotimaan liikenteen myyntiorganisaatioiden yhdistäminen onnistuneelta?

Ehdottomasti. Asiakkaiden puolella maantielogistiikasta tekee useimmiten ratkaisuja yksi päättäjä oli kyse sitten kotimaan kuljetuksista tai kansainvälisestä liikenteestä. On vain loogista, että mekään emme erottele niitä.

Millainen organisaatiosi on?

Kansainvälisessä logistiikassa on kaksi myyntipäällikköä ja myyntineuvottelija, kotimaan liikenteessä neljä myyntipäällikköä.

Miksi uudistus tehtiin?

Asiakkaan tulee olla kaiken toiminnan keskipisteenä. Asiakkaalle on usein helpompaa, kun hänellä on vain yksi, kokonaisuuden ymmärtävä yhteyshenkilö, jonka taustalta löytyvät sitten kotimaan ja kansainvälisen logistiikan organisaatiot. Lisäksi tällainen yhdistäminen on eräs keino pitää palvelumme kustannustehokkaana ja laadukkaana.

Onko kotimaan ja ulkomaan liikennettä tuotu muulla tavoin lähemmäs toisiaan?

Perinteisesti kotimaan ja ulkomaan liikenne ovat aina olleet epätasapainossa – kalusto on ollut usein eri paikassa missä sitä on tarvittu. Hyödynnämme kotimaan kalustoa esimerkiksi niin, että tavarat tuodaan Etelä-Suomeen tai Kouvolan Cargo East -terminaaliin kotimaisella autolla ja siirretään sitten ulkomaiseen autoon, joka vie vientilähetyksen määränpäähän.

Kuinka paljon asiakastyötä teet itse?

Mahdollisimman paljon. Olen hoitanut täällä omia asiakkuuksiani parin vuoden ajan enkä ole ajatellut ihan heti luopua niistä!

Suomen vientiteollisuus on vahvalta vaikuttavan noususuhdanteen alussa. Näkyykö noususuhdanne jo teidän toiminnassanne?

Näkyy selvästi. Tarjouskyselyjä alkoi tulla entistä enemmän jo loppuvuodesta, ja nyt myös kuljetusmäärät ovat kasvussa. Ulkomaan kuljetukset ovat äärimmäisen hintakilpailtuja. Onneksi hinta ei ole aina ratkaiseva tekijä. Nyt kun aletaan mennä selkeästi kohti parempia aikoja, laadun merkitys kasvaa. Kyse on luotettavuudesta ja kyvystä hoitaa poikkeustilanteita. Meidän asiakkaamme maine ja luotettavuus riippuvat myös siitä, miten hyvin me hoidamme oman tonttimme.

Miten haluaisit kehittää VR Transpointin toimintaa maantieliikenteessä?

Edelleen asiakas keskiössä! Vaikka olemme iso talo, meidän pitää olla entistä joustavampia, mukautuvampia ja luovempia. Se vaatii väliin nopeitakin suunnan muutoksia.

Miten pystytte pitämään huolta siitä, että kalustonne, organisaationne ja toimintanne vastaa asiakkaiden vaatimuksia?

Kalustomme on erittäin uudenaikaista. Investoiminen on yksi tärkeistä tekijöistä mahdollistamassa kasvua. Olemme hankkineet erikoiskalustoa esimerkiksi kiertotalouden tuotteiden ja kaivosteollisuuden kuljetuksiin.

Millaiset yritykset menestyvät tulevaisuudessa?

Yritykset, jotka pystyvät kuuntelemaan ja kuulemaan asiakasta sekä miettimään siltä pohjalta uusia ratkaisuja. Asiakaslähtöisyys ei ole pelkkää sanahelinää, vaan meidän on aidosti ymmärrettävä asiakkaan toiminnan ydin sekä suunta, johon asiakas on toimintaansa kehittämässä

Entä miten asiakkaiden tarpeet näyttävät kehittyvän?

Luotettavuuden vaatimus paistaa läpi entistä enemmän. Vaaditaan toimitusaikojen seurantaa. Lisäksi reagointinopeuden vaatimus kasvaa koko ajan.

Sinulla on vankka kokemus logistiikasta eri työnantajien palveluksessa. Mikä logistiikassa kiinnostaa?

Tässä näkee koko ajan, mitä Suomessa tapahtuu, mitä tuodaan, mitä viedään, mitä valmistetaan ja miten suhdanteet kehittyvät. Se on äärettömän mielenkiintoista!

Kirsi Lifländer on työskennellyt Transpoint International (FI) Oy:ssä myyntipäällikkönä noin kahden vuoden ajan. Ennen VR-konserniin tuloaan hän on toiminut myynnin ja johdon tehtävissä useissa logistiikka-alan yhtiössä, muun muassa Geodis Wilson Finlandin sekä DHL Global Forwarding (Finland):n palveluksessa.

Myyntijohtajana Lifländer vastaa myyntitoiminnoista VR Transpointin massatavaralogistiikan ja Transpoint Internationalin osalta, toimii esimiehenä liiketoimintojen myyntipäälliköille ja raportoi molempien liiketoimintojen johtajille myynnin kehityksestä ja asiakastilanteesta.