Kuvassa Tommi Välimäki (vas.), Jyri Kylmälä, Mika Lepänjuuri, Jussi Markkanen, Tuomo Linden ja Markku Saha UPM:n Kymin tehtaalla.

Riskit esiin yhteisillä riskienarvioinneilla

04.05.2017

UPM ja VR Transpoint ovat yhteistyössä kartoittaneet UPM:n toimipaikkojen kuljetuksiin liittyvät turvallisuusriskit ja päättäneet korjaavista toimista. Riskienarvioinnit ovat osa jatkuvaa ja säännöllistä turvallisuusyhteistyötä.

UPM:n Kymin tehtaan puukentällä käsitellään raakapuuta raskaalla ja tehokkaalla kalustolla. Syytä onkin, sillä puukentälle tuodaan vuosittain merkittävä määrä raakapuuta.

­– Käytännössä raiteilla on puuta koko ajan. Sitä mukaa kun vaunuja puretaan, uusia tulee tilalle, sanoo terminaaliesimies Jussi Markkanen.

Junien ja kurottajien lisäksi puukentällä liikkuu jatkuvasti erilaisia työkoneita ja rekkoja. Jotta työ olisi turvallista, alueen pitää olla kaikin puolin kunnossa ja alueella työskentelevien täytyy noudattaa yhteisiä sääntöjä.

Juuri näin Kymin tehtailla toimitaankin. Puukentän ja tehdasalueen kuljetusten turvallisuutta on parannettu monin tavoin. Apuna työssä ovat olleet muun muassa yhteistyössä toteutetut riskienarvioinnit.

Yhteinen työpaikka turvalliseksi

UPM ja VR Transpoint tekivät yhdessä ensimmäisen valtakunnallisen riskienarvioinnin vuonna 2014. Auto- ja junaliikenteeseen liittyvät riskit käytiin huolella läpi kaikilla UPM Suomen toimipaikoilla.

– Lähtökohtana oli parantaa ja edistää yhteisten työpaikkojen turvallisuutta, kertoo UPM Metsän turvallisuuspäällikkö Mika Lepänjuuri.

Arviointien perusteella tehtiin listaus havaituista puutteista ja tarvittavista korjaavista toimenpiteistä. Osa toimista koskee kaikkia toimipaikkoja, osa on paikallisia.

Nyt on menossa jo riskienarviointien toinen kierros. UPM:n ja VR Transpointin asiantuntijat aloittivat tehdaskierroksensa syksyllä 2016. Kierros jatkuu kevään aikana.

Kaikilla toimipaikoilla toimitaan saman agendan mukaan.

­– Toteutus ja dokumentointi tehdään keskitetysti, mutta jokaisella tehdaspaikkakunnalla ovat tiiviisti mukana myös paikalliset edustajat sekä urakoitsijat. Tilaisuuksissa käydään läpi poikkeamat ja havainnot sekä korjaavien toimenpiteiden toteutus. Tutustumme työalueisiin, raiteistoihin ja kulkureitteihin. Lopuksi havainnot kootaan yhteen.

VR Transpointin rautatielogistiikan kotimaan myyntijohtaja Tommi Välimäki tiivistää, miksi turvallisuutta kannattaa kehittää yhteistyössä:

­– On helppo nähdä asiat vain oman työn kannalta. Mutta ottamalla myös kokonaisuuden huomioon saat lisää ymmärrystä siitä, miten voit omalla työlläsi parantaa myös muiden turvallisuutta.

Koko ketju tarkasteluun

Nyt meneillään oleva kierros kattaa myös puutavaran kuormausalueet.

– Riskienarviointiin on hyvä sisällyttää koko logistinen ketju – meidän pitää varmistaa myös puuta kuljettavien urakoitsijoiden turvallisuus. Olemme jo antaneet palautetta havainnoistamme Liikenneviraston suuntaan. Monella lastauspaikalla esimerkiksi valaistus ja aluekunnossapito ovat puutteellisia. Myös lastausalueille tulevat ulkopuoliset ihmiset ja ajoneuvot aiheuttavat vaaratilanteita. Siksi tähän asiaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota lastausalueiden turvallisuuden varmistamiseksi, Lepänjuuri kertoo.

Tehdaspaikkakunnillakin löytyi parannettavaa. Liikennemerkeissä oli puutteita, risteyksissä oli näkemäesteitä ja pysäköintipaikkoja oli liian lähellä raiteita. Puutteet kirjattiin ja korjaavat toimet aloitettiin heti.

Puukenttä pidetään puhtaana

Turvallisuustyö jatkuu katselmusten jälkeenkin.

– Haluamme, että turvallisuustyö ja riskienarviointi on jatkuvaa. Isoimmilla tuotantolaitoksella arviointi päivitetään vuoden välein, pienemmillä kahden tai kolmen vuoden välein. Kun turvallisuuskierroksia tehdään säännöllisesti, pystymme nostamaan esiin oikeita asioita ja tekemään näkyviä korjaavia toimenpiteitä, Lepänjuuri painottaa.

Kun tehdasalueella tehdään merkittäviä muutoksia, riskit arvioidaan muutostöiden yhteydessä.

Kymin sellutehtaan laajennuksen yhteydessä tehtiin isoja muutoksia muun muassa selluraiteella ja puukentällä. Puukentällä purettiin vanhoja raiteita pois uuden kuorimolinjan tieltä. Samalla vaihdettiin kiskot urakiskoihin, jotka sallivat alueen entistä paremman puhtaanapidon.

– Roskia ja puun kappaleita putoilee aina maahan, kun vaunuja puretaan. Kävelypolkujen ja raiteiden puhtaanapito on ollut meillä ainainen huolenaihe. Nyt puunkappaleet ja roskat poistetaan kiskoilta ja kävelyteiltä kaksi kertaa viikossa harjakoneella ja kauhakuormaajalla. Raiteiden vierellä käveleminen on turvallista, ja samalla estetään vaunujen suistuminen, kertoo Kymin sellutehtaan tuotantopäällikkö Jyri Kylmälä.

Säännöllistä ja jatkuvaa työtä

Liikkuminen ja liikenne ovat kaiken kaikkiaan merkittäviä riskitekijöitä teollisuusalueilla.

– Noin 20–30 prosenttia turvallisuusilmoituksista liittyy tavalla tai toisella liikkumiseen, arvioi Kymin tehtaan turvallisuuspäällikkö Tuomo Linden.

Koska liikenne on jatkuvaa, UPM tekee kumppaneineen turvallisuusyhteistyötä käytännössä päivittäin.

Perusasioita ovat säännölliset kokoontumiset.

– Turvallisuushavainnot ja vaaratilanteet käsitellään aina määrätyn vakioagendan mukaan. Lisäksi teemme yhdessä turvallisuuskierroksia ja kannustamme kaikkia asianosaisia tekemään havaintoja. Pienikin asia voi olla joskus yllättävän tärkeä, Jyri Kylmälä sanoo.

Kymin tehtaan puukentän operatiiviset toimijat kokoontuvat viikottain.

– Vaikka kokoukset tähtäävätkin operatiivisen toiminnan suunnitteluun, esityslistalla on aina ensimmäisenä turvallisuus. Jos poikkeamia on, alamme heti selvittää, miten asia voidaan korjata. Se poistuu esityslistalta vasta sitten kun ongelma on hoidettu, Jussi Markkanen tähdentää.

VR-konsernin turvallisuusyksikön turvallisuuspäällikkö Markku Saha korostaa, että asioita ei koskaan kannata lykätä tuonnemmaksi.

­– Kun turvallisuutta käsitellään riittävän usein, asiat eivät ehdi kasautua. Korjaavat toimenpiteet pitää tehdä nopeasti. Paikallinen yhteistyö korostuu tässäkin asiassa. Vaaratilanteista ilmoitetaan puolin ja toisin ja yhdessä varmistetaan ilmoitusten nopea ja asianmukainen käsittely.

Yhteisesti päätettyjä toimenpiteitä vuodelle 2017: 

  • Raiteiden ja vaihteiden numerointien päivittäminen tarpeen mukaan eri tehtailla
  • Raiteistojen merkintöjen uusiminen Liikenneviraston ohjeiden mukaiseksi
  • Kaikille alueella liikkuville autonkuljettajille samansisältöiset turvallisuusohjeet
  • Varmistetaan, että turvallisuusperehdytyksessä on kerrottu rautatieliikenteen riskit
  • Yhteiset paikalliset katselmukset säännöllisesti keväisin ja syksyisin, mukana myös raiteiston kunnossapitäjä ja paikallinen puukenttäurakoitsija
  • Kaikkien työkoneiden varustaminen vilkkuvaloilla
  • Paikallisen UPM–VR Transpoint-turvallisuusyhteistyön säännönmukaisuuden varmistaminen kaikilla UPM-tehtailla