Sähköiset rahtikirjat käyttöön Venäjän vientiliikenteessä

13.02.2020 11:22 Ajankohtaista

Tyhjien konttien vientirahtikirjat Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä muuttuvat sähköisiksi eli paperittomiksi 17. helmikuuta alkaen. Lähettäjän toimintaan muutos ei vaikuta rahtikirjojen osalta merkittävästi, mutta muutama asia on kuitenkin huomioitava:

  • Asiakirjat-sovelluksessa rahtikirjan tekijän on merkittävä, onko kuljetus paperiton vai paperirahtikirjallinen. Suosittelemme paperitonta vaihtoehtoa.
  • VR Transpointin huolinta-asiakkaille palveluneuvojamme tekee paperittoman merkkauksen. 

Vaunun mukana ei kuljeteta jatkossa paperisia dokumentteja. Poikkeuksena ovat kuitenkin Venäjän läpi menevät transitokuljetukset, joissa käytössä on SMGS-rahtikirjat, joiden osalta toiminta jatkuu toistaiseksi ennallaan. 

Tallennetut vientirahtikirjat löytyvät jatkossakin Asiakirjat-sovelluksesta. Jos ilmenee kysyttävää sovelluksen käyttöoikeuksiin liittyen, olethan yhteydessä järjestelmän pääkäyttäjiin.

Vientiliikenteen sähköiset rahtikirjat tulevat laajentumaan myös kuormavaunukuljetuksiin ja aikataulusta informoimme sen tarkennuttua.

Lähes 60 prosenttia tuonti- ja tuontitransitorahtikirjoista ovat jo sähköisiä. Toimintamalli on ollut voimassa kesäkuusta 2019 lähtien. Toimintatapa on todettu toimivaksi, vaikkakin sähköisten rahtikirjojen sisällössä on vielä parannettavaa. 

Liittyy aiheeseen: Logistiikka

Uutisarkistoon