Itäisen liikenteen kuljetusehdot

Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikenteen kuljetusehdot muuttuivat 22.12.2016. Jatkossa ne sisältyvät Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen väliseen sopimukseen suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä (laki 424/2016).

Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen liitteet löytyvät Trafin verkkosivuilta.

Vuoden 2007 kuljetusehdoista voimaan jäävät rahtikirjalomake ja sen täyttöohjeet kuuden kuukauden siirtymäajaksi.

Rahtikirja

Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikennerahtikirjan täyttöohjeet