Idänliikenteen rautatiekuljetukset – ilmoitukset ja luvat

Venäjän rautateiden pyynnöstä on Suomesta Venäjälle ja IVY-maihin suuntautuvien rautatiekuljetuksien volyymeista ilmoitettava kuukausittain ennakkoon. Lähettäjä vastaa, että lähetyksille on RZD:n hyväksymä kuukausi- tai lisäerälupa ennen kuljetuksen alkamista.

Kuukausi-ilmoitus

  • Vientiasiakkaan tulee ilmoittaa kuukauden 19. päivään mennessä seuraavan kuukauden kuljetettavien vientilähetyksiensä määrät. 
  • Kuukausieräilmoitukset tehdään erikseen sekä Venäjälle että Venäjän kautta transitona kuljetettaville lähetyksille. Kuukausieräilmoituslomake lähetetään sähköpostitse VR Transpointin palvelukeskukseen.

Lisäeräilmoitus

  • Mikäli aikaisemmin ilmoitetut vientimäärät ylittyvät tai vientimääriä ei ole ilmoitettu kuukausi-ilmoituksella, tulee lisäerästä tehdä ilmoitus sähköpostitse VR Transpointin palvelukeskukseen.
  • Lisäeräilmoitukset tehdään erikseen sekä Venäjälle että Venäjän kautta transitona kuljetettaville lähetyksille.
  • VR Transpoint välittää kuukausi- ja lisäeräilmoituksien tiedot edelleen RZD:lle ja saa vahvistuksen/hyväksynnän lähetyksille.

Ryhmälupa

  • Ryhmälupa vaaditaan, mikäli yhdellä idänliikenteen rahtikirjalla lähetetään Venäjälle enemmän kuin 10 kuormavaunua, mukaan lukien konteilla kuormatut vaunut, tai 20 tyhjävaunua. Muihin IVY-maihin luvat vaaditaan aina, kuten myös VAK-lähetyksiin.
  • Ryhmälupahakemus tulee lähettää VR Transpointin palvelukeskukseen, joka välittää lupailmoituksen edelleen RZD:lle hyväksyttäväksi. 
  • Lähettäjä vastaa, että Venäjän tai Venäjän kautta kulkeville lähetyksille on RZD:n hyväksymä lupa kuljettaa vaunuryhmää yhdellä rahtikirjalla.
  • Konttien kuljetus yhdellä rahtikirjalla vaatii ryhmäkuljetusluvan myös tuontisuunnassa. Lupa haetaan lähettäjän toimesta RZD:lta.