Idänliikenteen R-FPZS -rahtikirja

Idänliikenteellä tarkoitetaan Venäjälle sekä Venäjän kautta kolmansiin maihin suuntautuvia ja sieltä saapuvia rautatiekuljetuksia. Idänliikenteessä rahtikirja vaaditaan sekä kuorma- että tyhjävaunukuljetuksilla.

Idänliikenteessä käytetään kuljetusasiakirjana R-FPZS-rahtikirjaa. Suomen ja Venäjän välisissä kuljetuksissa käytetään pääsääntöisesti sähköisiä rahtikirjoja, joiden tiedot löydät Asiakirjat-sovelluksesta. Tallentamalla vientirahtikirjan Asiakirjat-sovellukseen rahtikirjojen tiedot välittyvät meiltä RZD:lle Venäjälle.

Venäjän transitoliikenteessä käytetään aina paperista rahtikirjaa, joka vaihdetaan Venäjän raja-asemalla vientiliikenteessä R-FPZS-rahtikirjasta SMGS-rahtikirjaksi ja tuontiliikenteessä SMGS-rahtikirjasta R-FPZS-rahtikirjaksi.

Rahtikirjan täyttöohjeet löydät Traficomin sivuilta.

Kauppalasku- ja pakkalistatiedot voi tallentaa vientikuljetusrahtikirjan liitteeksi Asiakirjat-sovelluksessa.

Huolinta-asiakkaana huomioitavaa

Huolinta-asiakkaan tuontirahtikirjat käsitellään vastaanottajalta saadun Asiakkaan ohje saapuvalle vaunulle -lomakkeen tietojen mukaisesti. Tallennamme tyhjien vaunujen rahtikirjat palautusohjeen mukaisesti. Ohjeet tulee toimittaa oheisilla lomakkeilla ennen vaunun saapumista Suomeen. Lomakkeiden toimitusosoitteet löytyvät lomakkeilta.