Maantiekuljetusten kuljetusasiakirjat

Kuljetuksessa tarvitaan aina kuljetuksen mukana kulkeva rahtikirja. Lisäksi kansainvälisessä liikenteessä vaaditaan mahdollisesti myös muita erilaisia asiakirjoja, kuten tullidokumentteja.

Kotimaan liikenteen rahtikirja

Lähettäjä varustaa lähetyksen standardinmukaisella rahtikirjalla jossa on merkittynä seuraavat tiedot täydellisesti:

 • Lähettäjän täydelliset tiedot katuosoitteineen
 • vastaanottajan täydelliset tiedot katuosoitteineen
 • tavaran toimitusosoite varustettuna tarvittavilla tiedoilla katuosoitteineen
 • Lähtö- ja lastauspaikka
 • määräpaikka
 • päivämäärä
 • rahdinmaksaja joko asiakas-/sopimusnumerolla tai yksiselitteisesti rahdinmaksaja kohtaan kirjoitettuna
 • yksilöity kolliluku ja laji niin, että ne ovat yksiselitteisesti ja helposti todennettavissa.
 • merkittävä sisältö yksiselitteisellä tekstillä
 • tavaran todellinen paino, tilavuus kuutioina ja tarvittaessa lavametrit.
 • allekirjoita rahtikirja

Mikäli lähetetään vaarallista ainetta on rahtikirjaan tehtävä VAK/ADR-lain vaatimuksen mukaiset rahtikirja merkinnät.

Yksilöllistä rahtikirjanumeroa käyttämällä lähetyksen seuranta on mahdollista. Samalla yksilöllinen numero estää eri lähettäjien samat rahtikirjanumerot.

Siirtoasiakirja

1.5.2012 voimaantulleen jätelain 121§ mukaan siirtoasiakirja koskee jätteen ammattimaista kuljettamista. Siirtoasiakirjaan merkitään valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot muun muassa jätteestä, sen alkuperästä ja kuljettajasta. Vaarallisista jätteistä merkitään muita jätteitä tarkemmat tiedot. Siirtoasiakirjan on oltava mukana koko jätteen siirron ajan. Siirron päättyessä asiakirja luovutetaan jätteen vastaanottajalle, joka vahvistaa jätteen vastaanoton.

Kotimaan maantiekuljetusten sopimusasiakkaana, voit tehdä kuljetustilauksen ja tulostaa valmiin rahtikirjan MassaNetistä.

Kansainvälisen maantieliikenteen rahtikirja CMR

Kuljetusasiakirjoista tulee ilmetä seuraavat tiedot:

 • lähettäjän täydelliset tiedot katuosoitteineen
 • vastaanottajan täydellisen tiedot katuosoitteen. Venäjän liikenteessä lisäksi vastaanottajan INN-numero
 • tavaran toimitusosoite katuosoitteineen
 • tulliterminaali (lisenssi, koodi) idän liikenteessä
 • lähtö-ja lastauspaikka
 • määräpaikka
 • toimitusehto ja toimitusehdon määräpaikka
 • riittävä tavarankuvaus
 • kollimäärä
 • bruttopaino
 • tullikoodit (Idän liikenne). Jos useampi tullikoodi, niin ilmoitettava bruttopaino/tullikoodi
 • vaarallisten aineiden tiedot tarvittaessa ADR lainsäädännön vaatimuksen mukaiset tiedot
 • allekirjoitus ja leima