Rautatieliikenteen kuljetusasiakirjat

Kotimaan liikenteen rahtikirjan lisäksi käytössä ovat yhdysliikennerahtikirja kansainvälisissä kuljetuksissa itään sekä CIM-rahtikirja kansainvälisissä läntisissä kuljetuksissa.

Asiakkaanamme voit tehdä myös erillisen sopimuksen kuljetustietojen ja rahtilaskujen välittämisestä sähköisesti. Kotimaan liikenteessä ei tällöin kuljetuksen aikana tarvita paperidokumenttia. Rahtikirjatietojen tulee olla toimitettuna VR Transpointille ennen kuljetustapahtuman alkua.

Rahtikirjoihin ja sähköisiin palveluihin liittyvissä asioissa saat tarvittaessa lisätietoja vastuumyyjältäsi.

Idänliikenteen rahtikirja
Läntisen liikenteen CIM-rahtikirja
Tyhjien vaunujen palautusohje
Asiakkaan ohje saapuvalle vaunulle

Ilmoitus idän kuljetusvolyymeista Venäjälle
Ilmoitus idän kuljetusvolyymeistä IVYn, Baltian ja kolmansiin maihin


Incoterms 2010 -toimituslausekkeet
Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset (PSYM 2000)
Yleissopimus tavaran kansainvälisestä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta (CMR)
The Incoterms 2010 rules