Läntisen liikenteen CIM-rahtikirja

Kansainvälistä läntistä rautatieliikennettä koskevat määräykset on julkaistu Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteessä B "Yhtenäiset oikeussäännökset sopimuksesta tavaran kansainvälisestä rautatiekuljetuksesta" (CIM) 1999. 

Määräyksistä käytetään ranskankielisen nimen mukaista lyhennystä CIM ja kansainvälisestä läntisestä rautatieliikenteestä nimitystä CIM-liikenne.

Suomen CIM-liikenne käsittää vaunukuormakuljetukset Tornion kautta Ruotsiin tai Ruotsin kautta edelleen Eurooppaan tai päinvastaisessa suunnassa.

Läntisen liikenteen CIM-rahtikirjan täyttöohjeet löydät tästä linkistä.