Idänliikenteen rahtikirja

VR Transpointin kuljetuksissa käytetään 22.12.2016 voimaan tulleen valtiosopimuksen mukaista uutta rahtikirjalomaketta ja sen täyttöohjetta 14.6.2017 alkaen. Alla VR Transpointin ohjeet uuden rahtikirjalomakkeen täyttämiseksi. Tarkempi ohjeistus löytyy Trafin verkkosivulta.

Kuljetuksissa Venäjälle, muihin IVY-maihin ja Baltian maihin tai niitä kauempana oleviin maihin tavarat lähetetään Suomesta Suomen ja Venäjän välisellä kansainvälisellä rautatierahtikirjalla (R-FPZS). Venäjän kautta muihin maihin tapahtuvissa rautatiekuljetuksissa on rahtikirjaa täytettäessä otettava huomioon, että rahtikirja vaihdetaan SMGS-rahtikirjaksi Venäjän raja-asemalla (Buslovskaja, Värtsilä tai Kivijärvi).

Jos kyseessä ovat kuljetukset Kaliningradin rautateiden asemille tai Venäjän rautateiden asemille, jotka sijaitsevat Kazakstanin alueella, pyydä lisäohjeita: logistics.contactcenter@vrtranspoint.fi tai 0307 35020.

Rahtikirjan täyttämistä varten tarjoamme sähköistä Asiakirjat-palvelua, josta saa lisätietoa myyntihenkilöstöltämme ja sivultamme.

Pyydämme ottamaan huomioon, että Asiakirjat-palvelussamme noudatetaan alla olevia ohjeita:


 

1

Lähettäjä, postiosoite

Lähettäjä merkitsee nimensä ja postiosoitteensa.

Koodiruutuun merkitään lähettäjän asiakasnumero.

Lähettäjä vahvistaa rahtikirjassa antamansa tiedot allekirjoituksellaan.

2

Lähetysasema

Lähettäjä merkitsee lähetysaseman nimen, numerokoodin ja lähetysmaan koodin sekä rautatien nimen lyhenteenä, jos mahdollista.

3

Lähettäjän ilmoituksia

Lähettäjä merkitsee mm. seuraavia tietoja:

- lopullisen vastaanottajan nimi ja osoite, kun kuljetetaan tavaraa, jonka määräasema on muualla kuin Venäjällä ja jonka rahtikirja vaihdetaan SMGS-rahtikirjaksi Venäjän raja-asemalla;

- niin halutessaan ohjeet SMGS-rahtikirjan sivun 4 lähettämisestä, kun kuljetetaan tavaraa, jonka määräasema on muualla kuin Venäjällä ja jonka rahtikirja vaihdetaan SMGS-rahtikirjaksi Venäjän raja-asemalla;

- rahtikirjan liitteenä olevien lisälehtien määrä;

- merkinnät kuormaustavoista ja erikoiskuljetuksista, ml. erikoiskuljetuksia koskevat lupanumerot ja NTU-ehtoja koskevat tiedot;

- ohjeet kuljetus- tai luovutusesteiden varalle;

- ajoneuvojen kuljetuksissa: ”Kuljetetaan suojaamatta särkyviä osia”, ”Ajoneuvon nro__________avaimet ovat ______________ssa”;

- mikäli liitteen 3 (Kuormausmääräykset) luvun 1 kohdan 1.5 mukaisesti lähettäjä ja vastaanottaja ovat sopineet tyhjän vaunun lähettämisestä puhdistamattomana, tyhjän vaunun lähettäjä merkitsee tiedot tästä sopimuksesta, esim. ”___________________(kuormasuunnan lähettäjä) suostuu vastaanottamaan _____________(tavaran nimi) purkamisen jälkeen vaunun, jossa on kuorman jäämiä”.

4

Vastaanottaja

Lähettäjä merkitsee vastaanottajan nimen ja postiosoitteen.

Koodiruutuun voi merkitä vastaanottajan koodin.

Kun rautatiekuljetuksen määräasema on muussa maassa kuin Venäjällä, vastaanottajaksi merkitään RZD, joka vaihtaa Suomen ja Venäjän välisen rahtikirjan (R-FPZS) SMGS-rahtikirjaksi.

Lopullisen vastaanottajan merkintä: ks. kentän 3 ohje.

5

Määräasema

Lähettäjä merkitsee määräaseman nimen ja numerokoodin sekä määrämaan koodin (esim. Venäjä 20).

Kun rautatiekuljetuksen määräasema on muussa maassa kuin Venäjällä, tähän kenttään merkitään sen aseman nimi ja koodi, joka vaihtaa Suomen ja Venäjän välisen rahtikirjan SMGS-rahtikirjaksi (R-FPZS), sekä RZD. Esimerkiksi: ”Buslovskaja, RZD”.

Lisäksi merkitään ”Kuljettavaksi asemalle _______________________” (lopullisen määräaseman nimi ja määrämaa).

6

Rautatieraja-asemat

Lähettäjä merkitsee lähetysmaan raja-aseman nimen ja numerokoodin sekä lähtömaan koodin. Esimerkiksi: ”Vainikkala raja 00493 10”.

Kuljetettaessa tavaraa Suomesta Venäjän kautta edelleen muuhun maahan lähettäjä merkitsee kaikkien kuljetukseen osallistuvien maiden poistumisraja-asemien nimet, numerokoodit ja maakoodit.

7

Vaunu

Lähettäjä merkitsee vaunun numeron sekä vaunun omistajan tai haltijan nimen.

Kuljetettaessa yhdellä rahtikirjalla vaunu- tai konttiryhmiä lähettäjä ilmoittaa vaunujen lukumäärän ja tekee merkinnän: "... vaunua. Katso liitteenä oleva luettelo."

Konttien lukumäärä ilmoitetaan kentässä 15.

Vaunu- ja konttiluettelot muodostuvat Asiakirjat-palvelussa.

Lähetettäessä pitkää tavaraa kahteen tai useampaan yhteenkytkettyyn vaunuun kuormattuna merkitään jokaisen vaunun numero ja ”yhteenkytketty vaunuryhmä”.

8

Vaunun toimittanut

Lähettäjä merkitsee numeroilla 1 tai 2, jolloin:

1 jos kuljetusyhtiö on toimittanut vaunun

2 jos lähettäjä on toimittanut vaunun.

9

Kantavuus

Lähettäjä merkitsee vaunussa ilmoitetun kantavuuden tonneina.

10

Akselit

Merkitään akselien määrä vaunussa.

11

Taarapaino

Lähettäjä merkitsee vaunussa ilmoitetun taarapainon.

12

Säiliön tyyppi

Lähettäjä merkitsee säiliövaunukuljetuksissa säiliön kalibrointityypin, joka on merkitty säiliön kylkeen.

13

Tavaran paino (siirtokuormauksen jälkeen)

Kenttä on tarkoitettu poikkeustilanteita varten.

14

Kollimäärä (siirtokuormauksen jälkeen)

Kenttä on tarkoitettu poikkeustilanteita varten.

15

Tavaran nimi ja koodi

Lähettäjä merkitsee rahtikirjaan tavaran nimen ja 8-numeroisen koodin CN-nimikkeistön mukaan.

Vaarallisia aineita kuljetettaessa tavaran nimi ja koodi on merkittävä YK:n luokittelun ja Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä sovellettavien vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten mukaisesti.

Lähettäjä ilmoittaa kolleissa olevat merkinnät.

Jos nestemäisen kuljetuksen paino määritellään mittaamalla, merkitään täyttökorkeus sekä tavaran lämpötila ja tiheys.

Jos tavaran kuljettamisessa käytetään kuljetusapuvälinettä, merkitään kuljetusapuvälineen nimike sen tavaran alle, jonka kuljettamiseen apuvälinettä käytetään.

Kuljetettaessa tyhjiä vaunuja merkitään ”Tyhjä vaunu _______” (puretun tavaran nimi).

Pisteviivalla erotettuun kenttään merkittävät tiedot:

- kuljetettaessa kuormassa olevia tai tyhjiä kontteja merkitään kontin tunnistenumero, joka muodostuu neljästä latinalaisesta kirjaimesta ja seitsemästä numerosta sekä nelinumeroinen kontin koko- ja tyyppikoodi ja konttiin merkitty bruttopaino;

- kuljetettaessa kahta tai useampaa konttia yhdellä rahtikirjalla tehdään merkintä ”Konttien määrä __________. Katso liitteenä olevaa luetteloa.”;

- kuljetettaessa pitkiä tavaroita yhteenkytketyssä vaunuryhmässä, merkitään ”saattaen vaihdettava”;

- erikoiskuljetuksissa kuormaulottumaa, nopeusrajoitusta ja muita erityisehtoja koskevat tiedot.

16

Pakkauslaji

Lähettäjä merkitsee kuormatun tavaran pakkauslajin. Jos tavaraa kuljetetaan pakkaamattomana, merkitään ”ei päällystä”.

Kuljetettaessa tavaraa paketeissa lavoilla tai ilman lavoja merkitään ensin osoittajaksi ”paketti” tai ”lava” ja seuraavaksi nimittäjäksi paketissa tai lavalla olevien pakkausten laji. Mikäli yksittäisiä tavaroita ei ole pakattu, merkitään ”ei päällystä”.

17

Kollimäärä

Lähettäjä merkitsee kollimäärän numeroin tavaran nimen kanssa samalle riville. Irtotavaraa kuljetettaessa merkitään esim. ”nestemäinen irtotavara”.

Jos tavaraa kuljetetaan lavoilla, merkitään kauttaviivan avulla lavojen määrä osoittajaksi ja lavoilla olevien tavarayksiköiden määrä nimittäjäksi.

18 Paino

Lähettäjä merkitsee numeroilla tavaran bruttopainon, konttikuljetuksissa kontin taarapainon, tarvittaessa kuljetusapuvälineen painon ja lähetyksen kokonaisbruttopainon.

19 Sinetit

Kuljetettaessa tavaraa sinetöitävissä vaunuissa lähettäjä merkitsee sinettien lukumäärän ja tunnistetiedot.

Kuljetettaessa tyhjiä vaunuja tai kontteja tunnistetietoja ei täytetä.

20

Kuormaaja

Merkitään ”lähettäjä”.

21

Painon määrittelytapa

Lähettäjä merkitsee määrittelytavan.

22

Kuljetusyhtiöt

Lähettäjä luettelee kuljetukseen osallistuvat kuljetusyhtiöt Suomen ja Venäjän alueella. Merkitään kuljetusyhtiöiden nimet tai kirjainlyhenteet ja koodit.

Lisäksi lähettäjä merkitsee tarvittaessa muiden SMGS-maiden kuljetusyhtiöt, näiden nimet tai kirjainlyhenteet ja koodit kuljetusreitin mukaisessa järjestyksessä.

23

Kuljetusmaksujen maksaminen

Lähettäjä merkitsee kuljetusyhtiöiden nimet tai kirjainlyhenteet, kuten kentässä 22 kuljetusreitin mukaisesti sekä kutakin kuljetusyhtiötä koskien maksajan nimi ja maksuperuste eli asiakas- ja sopimusnumero ja päivämäärä.

24

Lähettäjän liitteet

Lähettäjä merkitsee rahtikirjaan liittämänsä saateasiakirjat sekä niiden kappalemäärän.

25

Tiedot, joita ei ole tarkoitettu kuljetusyhtiölle; toimitussopimuksen numero

Kenttä on lähettäjän tietoja varten. Tähän voidaan kirjoittaa mm. viejän ja tuojan tekemän toimitussopimuksen numero.

26

Kuljetussopimuksen tekopäivä

Kuljetusyhtiö leimaa päivämääräleimalla, josta ilmenee lähetysasema.

27

Saapumispäivä

Kuljetusyhtiö leimaa päivämääräleimalla, josta ilmenee määräasema.

28

Tulli- ja muut viranomaismuodollisuudet

Merkitään, onko kyseessä vientitavara, passitettava tavara vai T2L-tavara.

Poistumisilmoituksia varten merkitään MRN-viitteet.

29

Rahtikirjan numero

Asiakirjat-palvelu numeroi rahtikirjat, tai asiakas voi tallentaa tähän kenttään haluamansa numeron.

 

Kääntöpuolen rahditussarakkeet 37–65

Sarakkeita ei täytetä.

 

Kääntöpuolen kentät 30–36  

Kentät on varattu kuljetusyhtiöiden merkinnöille.