Idänliikenteen rahtikirja

VR Transpointin kuljetuksissa käytetään toistaiseksi tämän ohjeen mukaista rahtikirjaa. 22.12.2016 voimaan tulleen valtiosopimuksen mukainen rahtikirjalomake ja sen täyttöohjeet otetaan käyttöön kuuden kuukauden kuluttua valtiosopimuksen voimaantulosta. Uuteen rahtikirjalomakkeeseen ja sen täyttöohjeeseen voi tutustua Trafin verkkosivulla.

Kuljetuksissa Venäjälle, muihin IVY-maihin ja Baltian maihin tai niitä kauempana oleviin maihin tavarat lähetetään Suomesta Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikennerahtikirjalla.
Venäjän kautta muihin maihin tapahtuvissa rautatiekuljetuksissa on rahtikirjaa täytettäessä otettava huomioon, että rahtikirja vaihdetaan SMGS-rahtikirjaksi Venäjän raja-asemalla (Buslovskaja, Värtsilä tai Kivijärvi).

Rahtikirjan täyttämistä varten tarjoamme sähköistä Asiakirjat-palvelua, josta saa lisätietoa myyntihenkilöstöltämme ja sivultamme.
Rahtikirjan numero merkitään lähetysrautatien sisäisten määräysten mukaisesti. VR:llä Asiakirjat-palvelu numeroi rahtikirjat, tai asiakas voi tallentaa tähän kenttään haluamansa numeron. 

 

1

Lähettäjä, postiosoite

Lähettäjä merkitsee oman nimensä ja tarkan postiosoitteen (kadunnimi, talon ja huoneiston numero, postinumero, postitoimipaikka, maa). Lähettäjänä voi olla vain yksi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.
Jos tavaran lähettäjänä on luonnollinen henkilö, ilmoitetaan hänen etu- ja sukunimensä ja osoitteensa.

Koodiruutuun merkitään lähettäjän asiakasnumero.

2

Toimitussopimus

Kenttään merkitään myyjän ja ostajan (viejän ja tuojan) välisen toimitussopimuksen numero.

3

Lähetysasema ja -rautatie

Lähettäjä merkitsee todellisen lähetysliikennepaikan nimen. Koodiruudun ensimmäiseen osaan merkitään Suomesta tai Suomen kautta Venäjälle tapahtuvissa kuljetuksissa alkuperäisen lähetysmaan kirjainkoodi, esim. FI ja ruudun toiseen osaan merkitään VR Transpointin liikennepaikan 5-numeroinen numerokoodi, esim. 00557.

 

4

Lähettäjän erityisiä ilmoituksia

Tähän kenttään lähettäjä voi merkitä Kuljetusehtojen mukaisia ilmoituksia, esim.:

  • tiedot lähettäjää ja/tai vastaanottajaa edustavasta huolitsijasta;
  • korjaukset rahtikirjassa;
  • tietoja tulli-, kasvinsuojelu-, eläinlääkintä-, terveys- ja muiden viranomaismääräysten täyttämisestä, kuten vientiselvitystä koskevat tiedot, esim. vientiselvitys Firma Oy pvm ja tullitoimipaikka tai vastaanottajan vastuulla olevaa tuontilupaa koskevat tiedot, esim. tuontiluvan nro ja päivämäärä;
  • ohjeet kuljetusesteiden tai tavaran luovuttamisesteiden varalta;
  • helposti pilaantuvien tavaroiden kuljetusehdot;
  • kuljetuksissa Suomesta Venäjän kautta muihin maihin, jolloin rahtikirja vaihdetaan Venäjän rajalla SMGS-rahtikirjaksi, lopullinen vastaanottaja määrämaassa postiosoitteineen;
  • tavaran lopullinen vastaanottaja lopullisessa määräpaikassa ja hänen postiosoitteensa, kun kuljetukseen osallistuu muita kuljetusmuotoja;
  • jos kuljetuslupia koskevat tiedot eivät mahdu kenttään 44, tietoja voi jatkaa tässä kentässä;
  • merkinnän Hankintaetua ei ilmoiteta henkilökohtaiseen käyttöön, kodin käyttöön tai muuhun käyttöön tarkoitetuista tavaroista. Merkintä varmennetaan lähettäjän allekirjoituksella.

5

Vastaanottaja, postiosoite

Lähettäjä merkitsee vastaanottajan nimen, postiosoitteen (kadunnimi, talon ja huoneiston numero, postinumero, postitoimipaikka, maa) sekä mahdollisuuksien mukaan tämän puhelinnumeron tai muut yhteystiedot.
Vastaanottajana voi olla vain yksi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

Jos tavaran vastaanottajana on luonnollinen henkilö, ilmoitetaan hänen etu- ja sukunimensä sekä osoitteensa.

Tavaran vastaanottajaksi ei saa merkitä määräasemaa tai sen päällikköä eikä osoitteeksi sellaista, jossa ei ole vastaanottajan nimeä, esim. …määräyksestä tai Rahtikirjan kaksoiskappaleen esittäjä. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa yhdysliikennerahtikirja vaihdetaan SMGS-rahtikirjaksi Venäjän raja-asemalla.

Koodiruutuun merkitään vastaanottajan OKPO-koodi, jos tavaran lähettäjällä on se tiedossa.

Kun määräasema on Venäjällä, kenttään 5 merkitään vastaanottajan nimi ja tarkka postiosoite sekä tarvittavat vastaanottajan koodit.

Lisäksi seuraavissa tapauksissa on otettava huomioon poikkeavat merkintätavat:
a) Yhdistetyt rautatie- ja vesikuljetukset Venäjälle: Sahalinin saaren asemille menevissä kuljetuksissa vastaanottajaksi merkitään saarella oleva vastaanottaja.
Kuljetuksissa Venäjän meri- ja jokisatamiin, joista kuljetus jatkuu edelleen vesiteitse, vastaanottajaksi merkitään meri- tai jokisatamassa toimiva huolitsija, joka ottaa tavaran vastaan rautatieltä ja lähettää sen vesikuljetuksena edelleen, ja lopullinen vastaanottaja merkitään kenttään 4.
b) Kuljetuksissa Venäjän sataman kautta kolmanteen maahan (esim. Japaniin tai Etelä-Koreaan) vastaanottajaksi merkitään sen satamahuolitsijan nimi ja postiosoite, joka ottaa tavaran vastaan rautatieltä ja lähettää sen vesikuljetuksena edelleen. Kenttään 4 merkitään lähetyksen todellinen vastaanottaja lopullisessa määrämaassa sekä tämän postiosoite. Näissä kuljetuksissa rautatiekuljetuksen määräasema on Venäjällä.
c) Kun määräasema on Kaliningradissa, vastaanottajaksi merkitään Asemapäällikkö, jolla tarkoitetaan Venäjän raja-aseman (Buslovskaja) päällikköä. Lopullinen vastaanottaja merkitään kenttään 4. Rahtikirja vaihdetaan SMGS -rahtikirjaksi, jolla tavara kuljetetaan Venäjän ja muiden maiden kautta Kaliningradin määräasemalle.
Kun rautatiekuljetuksen määräasema on muussa maassa kuin Venäjällä, vastaanottajaksi merkitään Asemapäällikkö, jolla tarkoitetaan Venäjän raja-aseman (Buslovskaja) päällikköä. Lähetyksen todellinen vastaanottaja lopullisessa määrämaassa sekä tämän postiosoite merkitään kenttään 4.

6

Merkinnät, jotka eivät sido rautatietä

Tähän kenttään lähettäjä voi tehdä merkintöjä, jotka on tarkoitettu vain tiedoksi tavaran vastaanottajalle ja jotka eivät aseta rautatielle mitään velvoitteita tai vastuuta.
Tässä kentässä voidaan ilmoittaa Venäjän raja-asemalla toimiva deklarantti eli tulli-ilmoituksen antajaa koskevat tiedot.

7

Raja-asemat

Lähettäjä merkitsee lähetysmaan raja-aseman, jonka kautta tavara on kuljetettava.
Kuljetettaessa tavaraa Suomesta RZD:n kautta kolmanteen maahan lähettäjä merkitsee myös kaikkien kuljetukseen osallistuvien maiden rautateiden luovuttavat raja-asemat ja rautateiden viralliset kirjaintunnukset, esim. Ozinki (eksp.), RZD.
Koodiruudun ensimmäiseen osaan merkitään lopullisen määrämaan kirjainkoodi, esim. RU ja toiseen osaan VR:n raja-aseman numerokoodi 00493 (Vainikkala), 00445 (Niirala) tai 00949 (Vartius).

8

Määräasema ja -rautatie

Lähettäjä merkitsee määräaseman virallisen koko nimen ja määrärautatien kirjainlyhenteen, joka Venäjälle päättyvissä kuljetuksissa on RZD.
Lähettäjä voi mainita, että tavara on luovutettava vastaanottajan raiteella.

Kuljetettaessa tavaroita Sahalinin saarelle lähettäjän on merkittävä tähän kenttään määräaseman ja -rautatien lisäksi sen satama-aseman ja junalauttasataman nimi, jonka kautta tavara tullaan kuljettamaan. Kuljetettaessa tavaraa Venäjän meri- ja jokisatamiin vesiteitse tapahtuvaa edelleenkuljetusta varten satama-aseman, rautatien ja meri- tai jokisataman nimi.
Kuljetettaessa tavaroita Venäjän satamien kautta kolmansiin maihin (rautatiekuljetuksen määräasema on Venäjällä) lähettäjä merkitsee tähän kenttään RZD:n satama-aseman lisäksi Edelleen kuljetettavaksi vesiteitse ... (merkitään lopullisen määräpaikan ja -maan nimi).

Kuljetettaessa tavaroita Venäjän kautta muihin maihin (rautatiekuljetuksen määräasema on muussa maassa kuin Venäjällä) lähettäjä merkitsee tähän kenttään Venäjän raja-aseman nimen ja rautatien kirjaintunnuksen RZD (Buslovskaja RZD, Värtsilä RZD tai Kivijärvi RZD). Samaan kenttään seuraavalle riville lähettäjä merkitsee Edelleen kuljetettavaksi … asemalle (merkitään lopullinen määräasema ja -rautatie lopullisessa määrämaassa), esim. Buslovskaja RZD edelleen kuljetettavaksi Alma-Ata II, KZH.
Koodiruudun ensimmäiseen osaan merkitään määrärautatien numerokoodi, esim. 20 (Venäjä), 21 (Valko-Venäjä), 27 (Kazakstan), 22 (Ukraina) ja toiseen osaan määräaseman 5-numeroinen numerokoodi, esim. 03350.

 

9

Kollin/Kontin merkit ja numerot

Lähettäjä merkitsee kolleissa olevat merkit ja numerot Kuljetusehtojen 14 artiklan mukaisesti.

Kuljetettaessa kuormassa olevia tai tyhjiä kontteja merkitään kontin numero, joka muodostuu neljästä latinalaisesta kirjaimesta ja seitsemästä numerosta, esim. RZDU 2605829.

10

Kollimäärä Koko

Merkitään lähetykseen kuuluvien tavarakollien lukumäärä. Konttikuljetuksissa merkitään konttien lukumäärä ”1” ja alapuolelle kontissa olevien tavarakollien lukumäärä. Kuljetettaessa kontteja yhdellä rahtikirjalla kokojunana tai  ryhmänä merkitään konttien kokonaislukumäärä.

Jos tavara kuljetetaan avovaunussa ja kollien kokonaismäärä on yli 100, merkitään kollien lukumäärän asemesta esim. irtotavaraa.

Kuljetettaessa pieniä pakkaamattomia tuotteita, jotka on otettu kuljetettaviksi pelkän yhteispainon perusteella laskematta tavarakollien lukumäärää, merkitään kollien lukumäärän asemesta esim. irtotavaraa.

Kuljetettaessa tavaraa lavoilla merkitään lavojen lukumäärä.

Nipuiksi sidotuista esineistä ilmoitetaan nippujen lukumäärä.

 

11

Päällys Kontin tyyppi

Lähettäjä merkitsee tavaran päällyksen tai pakkauksen, esim. paperisäkki tai puulaatikko. Asiakirjat-palvelussa on lisäksi käytössä koodivalikko, joka vastaa tullin käyttämää koodistoa (esim. cs, ct). Konttikuljetuksissa merkitään kontin numeron alapuolella oleva nelimerkkinen kontin koko- ja tyyppikoodi sekä konttiin merkitty bruttopaino tonneina, merkintä on esim. 22T6(30).

Kuljetettaessa tavaraa kuormalavoilla merkitään kuormalava, lava ja vastaava koodi px.

12

Tavaran nimi ja koodi

Rahtikirjaan merkitään tavaran nimi ja 8-numeroinen koodi CN -nimikkeistön mukaan.

Vaarallisia aineita kuljetettaessa tavaran nimi on merkittävä Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteessä sovellettavien vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten mukaisesti.

Jos mainituissa nimikkeistöissä ei ole kuljetettavaksi otettavan tavaran nimeä ja koodia, otetaan sellaisen tavaran koodi, johon kuljetettava tavara voidaan rinnastaa tuotanto- ja käyttötarkoituksensa ja materiaalinsa perusteella.

Lähettäjä voi merkitä CN -nimikkeen alapuolelle sulkuihin myös GNG-nimikkeen (Venäjän rautateiden HS-nimikkeistö) ja/tai TN VED -nimikkeen (Venäjän tullin nimikkeistö), mikäli nimikkeet eroavat toisistaan 6 ensimmäisen merkin tarkkuudella.

Tavaran nimen alle tehdään seuraavat merkinnät: 

Lähetettäessä tavaroita, joiden kuormaamisesta ja kuljettamisesta on annettu ohjeet Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteessä sovellettavissa vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksissä, lähettäjä tekee em. määräysten mukaiset merkinnät. 

Lähetettäessä pitkää tavaraa kahteen tai useampaan yhteenkytkettyyn vaunuun kuormattuna tehdään merkintä: Yhteenkytkettyjä vaunuja ei saa irrottaa. Jos kuljetuksessa käytetään muita kuljetusapuvälineitä kuin lavoja, merkitään tällaisten apuvälineiden nimi ja lukumäärä.

Kuljetettaessa tavaraa lähettäjän tai vastaanottajan saattajan seuraamana tehdään tavaran nimen alle huomautus Lähetystä seuraa saattaja ja merkitään saattajan etu- ja sukunimi. Lisäksi RZD:llä merkitään saattajan henkilöllisyyden todistavan asiakirjan numero. Lisäksi lähettäjä merkitsee tarvittaessa sen raja-aseman nimen, josta alkaen tavara kuljetetaan saattajan seuraamana määräasemalle. Jos lähettäjä ja vastaanottaja ovat sopineet saattajien vaihtamisesta Kuljetusehtojen 6 artiklan 1 §:n mukaisesti, lähettäjän on merkittävä, millä raja- tai väliasemalla saattajien vaihtaminen tapahtuu.

Merkitään RZD:n kuljetusluvan numero yhdellä rahtikirjalla kokojunana tai vaunuryhmänä kuljetettavalle tavaralle, konteille tai tyhjille vaunuille. 

13

Tilavuus

Kuljetettaessa puutavaraa tai kevyttä tavaraa lähettäjä merkitsee tavaran tilavuuden kuutiometreinä.

14

Paino kg - lähettäjän ilmoittama

Lähettäjä merkitsee tavaran bruttopainon kiloina. Kuljetettaessa tavaraa konteissa, lavoilla tai käytettäessä muita kuljetusapuvälineitä merkitään tavaran bruttopaino (ml. päällys), kontin, lavojen tai muiden kuljetusapuvälineiden oma paino ja kokonaisbruttopaino.

Nipuiksi sidotuista esineistä ilmoitetaan nippujen yhteispaino.

15

Lähettäjän allekirjoitus

Lähettäjän rahtikirjaan merkitsemät tiedot vahvistetaan tämän allekirjoituksella, joka voidaan merkitä käsinkirjoitettuna tai leimalla.

16

Yhteensä kolleja (kirjaimin)

Merkitään kentässä 10 ilmoitettu kollien, konttien lukumäärä kirjaimin tai merkintä bulkista tai pakkaamattomasta tavarasta. Konttikuljetuksissa kenttään merkitään ”yksi” ja kauttaviivalla eroteltuna numeroilla tavarakollien lukumäärä konteissa. 

Kuljetettaessa kontteja yhdellä rahtikirjalla kokojunana tai ryhmänä merkitään konttien kokonaislukumäärä.

17

Paino yhteensä (kirjaimin)

Merkitään kentässä 14 ilmoitettu tavaran kokonaisbruttopaino kirjaimin.

20

Kuljetusmaksut suorittaa

Kuljetettaessa tavaroita Suomen ja Venäjän välisessä rautatieyhdysliikenteessä lähettäjä merkitsee kenttään 20, kuka suorittaa kuljetusmaksut VR:n ja RZD:n osuudella. Mikäli huolitsija, rahtiagentti tai muu maksaja suorittaa kuljetusmaksut, merkitään huolitsijan, rahtiagentin tai muun maksajan nimen lisäksi tämän koodi.

Kuljetuksissa Sahalinin saarelle merkitään sen huolitsijan, rahtiagentin tai muun maksajan nimi ja koodi, joka maksaa RZD:n kuljetusosuuden junalauttasatamaan saakka. Kuljetuksissa muihin Venäjän meri- ja jokisatamiin merkitään sen huolitsijan, rahtiagentin tai muun maksajan nimi ja koodi, joka maksaa RZD:n kuljetusosuuden satama-asemalle saakka.

Mikäli kuljetukseen osallistuu kauttakuljetusrautateitä (ml. RZD kolmansiin maihin suuntautuvissa kuljetuksissa), lähettäjä merkitsee jokaisesta kauttakuljetusrautatiestä rautatien kirjaintunnuksen, huolitsijan, rahtiagentin tai muun maksajan nimen ja koodin, esim.
RZD OAO Ekspeditor kod 1234567
KZH OAO Ekspeditor kod 7654321.

Kuljetettaessa tavaroita Suomesta kohtaan lähetysrautatien osuudella merkitään VR:n kuljetusosuuden rahdinmaksajan nimi ja tämän asiakasnumero.

21

Lähetyksen laji

Lähettäjä merkitsee rastilla lähetyksen lajin: vaunukuorma-, kontti- tai kappaletavaralähetys.

22

Kuormaaja

Lähettäjä rastittaa oikean vaihtoehdon. Vaunukuorma-, kontti- tai kappaletavaralähetyksissä merkitään se, joka on kuormannut tavaran tai kontin vaunuun.

23

Lähettäjän liitteet

Lähettäjä luettelee kaikki rahtikirjaan liittämänsä asiakirjat (mm. vientilupa, tulli-, eläinlääkintä-, kasvinsuojelu-, terveys- ja muiden viranomaismääräysten edellyttämät asiakirjat, sertifikaatit, erittelyt, rahtikirjan lisälehdet) ja merkitsee niiden lukumäärän.

Rahtikirjaan voidaan liittää enintään viisi lehteä asiakirjoja, jotka on tarkoitettu vain tavaran vastaanottajalle. Jos näiden asiakirjojen lukumäärä ylittää viisi lehteä, lähettäjän on sijoitettava ne vaunuun, konttiin tai niissä olevaan tavarakolliin ja tehtävä tästä merkintä rahtikirjan kenttiin 9 -13.

24

Hankintaetu

Lähettäjä merkitsee kirjaimin tavaran hankintaedun lähetysmaan valuutassa (euroina tai ruplina) Kuljetusehtojen 9 artiklan 2 §:n mukaisesti.

Lähetettäessä tavaroita RZD:n asemilta lähetysasema merkitsee tavaran hankintaedun kauttaviivalla erotettuna euroina.

Jos lähettäjä ei ilmoita hankintaetua henkilökohtaiseen käyttöön, kodin käyttöön tai muuhun käyttöön tarkoitetuista tavaroista, kenttään 4 tehdään merkintä "Hankintaetua ei ilmoiteta".
Hankintaedun ilmoittamisesta peritään erillinen maksu.

25

Rahtikirja

Rahtikirjan numero merkitään lähetysrautatien sisäisten määräysten mukaisesti. VR:llä Asiakirjat -palvelu numeroi rahtikirjat tai asiakas voi tallentaa tähän kenttään haluamansa numeron.
Rahtikirjan kaikilla osilla, ml. vaunulista ja matkakirjan lisäkappaleet, on oltava sama numero.

26

Tullin merkintöjä

Kenttä 26 on tarkoitettu tulliviranomaisten merkintöjä varten.

Kentässä ilmoitetaan MRN-viite.

27

Vaunu

Kentät 27-31: Kenttiin merkitään tiedot kuljetukseen käytettävästä vaunusta. Tiedot vaunusta merkitsee lähettäjä, jos lähettäjä kuormaa vaunun, tai VR Yhtymä Oy:n Rautatielogistiikan palvelukeskus, jos VR kuormaa vaunun. 

Yhdellä rahtikirjalla ilman ennakkosopimista kuljetetaan enintään 10 kuormavaunun ryhmiä (lukuun ottamatta vaarallisia aineita), ml. konteilla kuormatut vaunut, tai enintään 20 yksityisen tyhjävaunun ryhmiä.

Kuljetettaessa yhdellä rahtikirjalla vaunu- tai konttiryhmiä lähettäjä ilmoittaa vaunujen ja/tai konttien lukumäärän ja tekee merkinnän: "... vaunua/konttia. Katso liitteenä olevaa vaunuluetteloa (konttiluetteloa)."

Lisäksi etukäteen sovittavista lähetyksistä Venäjän rautateiden kanssa tehdään merkintä kenttään 12. Kontti- ja vaunuluettelot muodostuvat Asiakirjat-palvelussa.

Merkitään vaunun numero ja kauttaviivalla erotettuna vaunun rekisteröineen rautatien numerokoodi, esim. 24538745/20, 56789101/20.

Lähetettäessä pitkää tavaraa kahteen tai useampaan yhteen kytkettyyn vaunuun kuormattuna ilmoitetaan jokaisen vaunun numero. Suojavaunu ilmoitetaan esim. 40000234suojav. Jos kentässä ei ole riittävästi tilaa luetella kaikkia vaunuja, voidaan ne luetella kentissä 9-13. Kenttään 27 tehdään merkintä ks. kentät 9-13.

28

Kantavuus

Ilmoitetaan vaunuun merkitty kantavuus tonneina.

29

Akseliluku

Merkitään käytettävän vaunun akseliluku.

30

Taarapaino

Ilmoitetaan vaunuun merkitty taarapaino tonneina niin monen numeron tarkkuudella kuin vaunuun on merkitty.

31

Tark. taarapaino

Merkitään punnitsemalla määritelty tyhjän vaunun paino tonneina yhden desimaalin tarkkuudella. Lähettäjä voi ilmoittaa vaunuvaa'alla tarkistetun vaunun taarapainon kahden desimaalin tarkkuudella.

32

Paino kg - rautat. toteama

Merkitään rautatien toteama tavaran paino kiloina.

34

Varattu VR:n käyttöön

Kenttään 34 lähettäjä merkitsee tavaran Suomen alueen tullimenettelyä varten jokin seuraavista merkinnöistä: Export, EX, T1, VRT1, T2L tai muu lyhyt kuvaus.

35

 Varattu VR:n käyttöön

36

Varattu RZD:n käyttöön

37

Varattu RZD:n käyttöön

38

 

Varattu RZD:n käyttöön

39

Sinetit. Määrä. Merkit ja numero

Merkitään vaunuun tai konttiin asetettujen sinettien lukumäärä, merkit ja tarkastusnumerot. Asianomaiseen ruutuun merkitään rastilla se, joka on sinetöinyt vaunun tai kontin, lähettäjä tai rautatie.
Kuormana olevan auton, traktorin tai muun ajoneuvon sinetit merkitään erilliseen ilmoitukseen (Kuljetusehtojen liite 13).

40

Lähetysaseman päiväleima

Vastaanotettuaan tavaran kuljetettavaksi yhdessä rahtikirjan kanssa lähetysasema lyö todistukseksi kuljetussopimuksen solmimisesta päiväleimansa rahtikirjan kaikkiin osiin, matkakirjan kaikkiin lisäkappaleisiin ja rahtikirjan lisälehtiin siten, että jälki on luettavissa.

Leima muodostuu Asiakirjat-palvelussa.

41

Määräaseman päiväleima

Tavaran saavuttua määräasemalle tämä lyö päiväleimansa rahtikirjan osiin 1 ja 2 sekä rahtikirjan lisälehden kappaleisiin.

42

Painon määrittelytapa

Merkitään tavaran painon määrittelytapa, esim.: Vaunuvaaka, Kolliin merkitty paino, Mitattu.

43

Punnitusaseman leima, allekirjoitus

Kenttään 32 merkitty rautatien toteama paino varmennetaan punnitusaseman virkailijan allekirjoituksella ja aseman leimalla.

44

Kuljetuslupa

Merkitään kuljetusehtojen mukaisten kuljetuslupien numerot.

45

Sopimuksen numero vientiliikenteessä

Kenttään merkitään lähettäjän ja VR Transpointin kesken tehdyn rahtisopimuksen/erikoiskuljetuksen numero. Lähettäjän edustajan maksaessa rahdin merkitään tähän hänen sopimuksensa numero. 

46

Merkitään vastaanottajan 4-numeroinen koodi, jonka vastaanottaja on saanut RZD:ltä. Jos lähettäjällä ei ole tiedossaan tätä koodia, merkitään koodiksi 9999.