Kotimaan liikenteen rahtikirjan täyttäminen

Kotimaan liikenteen rahtikirjaa käytetään kotimaisissa rautatieliikenteen tavara- ja konttikuljetuksissa.

Rahtikirja tulee toimittaa VR:lle aina ennen kuljetuksen aloittamista.

Rahtikirja toimitetaan sähköisessä muodossa, joko Asiakirjat -ohjelmaan tallennettuna tai edi-sanomana (edifact/xml).

Rahtikirjaan täytettävät tiedot:

 • Lähtöpäivä – Kuljetuksen lähtöasemalta lähtöpäivä

 • Rahtikirjan numero

 • Lähettäjän virallinen nimi ja osoite

 • Vastaanottajan virallinen nimi ja osoite

 • Maksajan nimi sekä asiakas- ja sopimusnumero – VR Transpointin asiakkaalle antama asiakas- ja sopimusnumero

 • Viitetieto laskua varten

 • Toimitusehto

 • Erikoiskuljetuslupanumero

 • Lähetysasema ja –koodi

 • Alkuperäinen lähtömaa ja -koodi

 • Määräasema ja – koodi

 • Lopullinen määrämaa ja -koodi

 • Vaunun numero

 • Konttikuljetuksissa merkitään: kontin numero, pituus, tyyppi ja taarapaino

 • Tavaran nimi ja –koodi

  • Lähetyksen sisällön selväkielinen nimi ja voimassaolevan tullin CN-koodiston mukainen tavarakoodi

  • Vaarallisia aineita kuljetettaessa on otettava huomioon myös määräykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautateillä (VAK) ja tehtävä niiden vaatimat merkinnät 

  • Konttilähetyksistä merkitään vaunukohtaisesti kutakin konttityyppiä vastaava lukumäärä 

  • Mikäli tavara punnitaan perillä, tehdään tästä merkintä rahtikirjaan

  • Tavarakohtainen laskutusviitetieto haluttaessa

  • Tavaran paino

 

 

Lisätietoja: Rautatielogistiikan Palvelukeskus p. 0307 35 000, logistiikka.palvelukeskus@vrtranspoint.fi.