Tyhjien vaunujen palautusohje

Ajoissa laadittu palautusohje tyhjälle vaunulle mahdollistaa nopean vaunukierron idänliikenteen kuljetuksissa.

Rahtikirja on osoitus lähettäjän ja VR Transpointin välisestä kuljetussopimuksesta. Mikäli olette sopineet VR Transpointin tekevän tyhjän vaunun palautusrahtikirjan, niin ohje tyhjänä palautuvalle vaunulle on hyvä olla ennen kuormavaunun saapumista raja-asemalle. Tyhjänä palautuvan vaunun ohjeella saamme tiedot mm. tyhjän vaunun vastaanottajasta, määräasemasta ja rahdin maksajasta eri rautateiden osuudelle. Ohjeen antaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Tiedot annetaan lomakkeella Tyhjien vaunujen palautusohje.

Venäjänkielisen lomakkeen löydät täältä.