Kuormaulottuma

Kuormaulottumalla tarkoitetaan tilaa, jonka sisällä avovaunussa olevan kuorman on pysyttävä, kun vaunu on keskiasennossa suoralla tasaisella raiteella.

Kuormaulottumat vaihtelevat eri maiden rautateillä. VR Transpointin kuljetuksissa käytössä ovat seuraavat kuormaulottumat:

Erikoiskuljetukset »
Suomen rautateiden kuormaulottumat »
IVY-maiden rautateiden kuormaulottumat »
Euroopan rautateiden kuormaulottumat »

Mikäli vaunun kuorma ylittää kuormaulottuman, noudatetaan erikoiskuljetuksista käytettäviä ohjeita.

Lisätietoja kuormaulottumista: Tomi Nevala, tomi.nevala@vrtranspoint.fi