Suomen rautateiden kuormaulottumat

Mitat millimetreinä kiskonharjasta

 

 

Katkoviivalla esitetty kuormaulottuman supistus on voimassa ainoastaan rataosuudella Helsinki (henkilöratapiha) - Pasila (henkilöratapiha) - Ilmala (varikko).

Joillakin teollisuus- ym. raiteilla voi olla kuormaulottumatilan rajoituksia, jotka on otettava huomioon paikallisessa liikennöimisessä.