Kuormausohjeet

Turvallisesti ja ehjänä perille – kuormaamalla oikein varmistat onnistuneen kuljetuksen.

Tavaraliikenteen kuljetuksissa oikeanlaisella kuormauksella ja kuormausohjeiden noudattamisella on erittäin tärkeä rooli, sillä oikeaoppinen kuormaaminen vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen, parantaa liikenneturvallisuutta sekä ehkäisee onnettomuuksia. Lisäksi virheellisesti kuormattua vaunua ei voida laittaa liikenteeseen, mikä puolestaan aiheuttaa kerrannaisvaikutuksia muuhun liikenteeseen.

Noudata kuormausohjeita ja kiinnitä huomiota seuraaviin:

  • Kuormaus on aina asiakkaan vastuulla. Asiakkaan on tarkastettava vaunun kuormauskelpoisuus ennen tavaran kuormaamista vaunuun.
  • Kiinnitä kuorma huolellisesti. Kuorma on sijoitettava sekä tarvittaessa tuettava ja kiinnitettävä siten, ettei se pääse kuljetuksen aikana siirtymään kuormaamisasennostaan, jos siirtyminen voi aiheuttaa tavaran tai vaunun rikkoontumisen, kuormaulottuman ylittymisen, sallittua suuremman epätasaisen kuormituksen tai pahimmillaan tavaran putoamisen vaunusta.
  • Tavaroiden tukemisessa ja sitomisessa on huomioitava rasitukset, joita rautatiekuljetuksen aikana normaalisti esiintyy esimerkiksi junan kulkiessa, vaihtotöissä, laskumäessä, jarrutuksen aikana ja vaunujen heilahteluissa.
  • Oikea kuormaustapa ehkäisee vahinkoja, joita vaunuille ja tavaroille virheellisestä kuormauksesta johtuen mahdollisesti aiheutuisi kuljetuksena aikana.


Suistuneen vaunun nosto

Vaunun suistuttua asiakasraiteella tai Väylän raiteella, tulee ottaa yhteyttä ratapihaohjaukseen, joka käynnistää kaluston raiteille nostamiseksi tarvittavat toimenpiteet. 
Vaunua ei missään tapauksessa saa lähteä nostamaan takaisin raiteelle omin voimin ja ilman ko. kaluston tuntevan asiantuntijan lupaa. Tämä koskee sekä kotimaisia että venäläisiä vaunuja. Venäläisen vaunun rakenne ei mahdollista nostamista ilman eritysvälineitä ja osaamista.


Kotimaan kuljetusten ohjeet

Yleiset ohjeet

1. Yleistä
2. Yleisiä turvallisuusmääräyksiä
3. Vaunuja koskevat yleiset ohjeet
4. Kuormaamista koskevat yleiset määräykset
5. Kuorman tukeminen ja kiinnittäminen
6. Kuormien peittäminen
7. Kansainvälinen liikenne

 


Tavaralajikohtaiset ohjeet

8. Metsäteollisuuden tuotteet
9. Metallituotteet
10. Ajoneuvot ja niihin verrattavat työkoneet ja laitteet
11. Kaapelikelat
12. Betonituotteet
13. Veneet
14. Yhdistettyjen kuljetusten kuljetusyksiköt
15. Putket
16. Erikoiskuljetukset
17. Suursäkit

Liitteet

a. Tavaravaunujen suurin sallittu kuorma
b. Raidemateriaalin kuormaamisohje
c. Ajoneuvon kuormausohje
d. Laskentakaavoja
e. Vaihde-elementtien kuljetusvaunujen kuormausohje