Vaarallisten aineiden kuljetukset maanteillä

Maantiekuljetuksissa noudatetaan VAK- ja ADR-lainsäädäntöjä.

ADR on kahden vuoden välein uusiutuva ADR-jäsenvaltioiden välinen sopimus vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista. Kotimaan liikenteessä noudatetaan VAK-lainsäädäntöä. VAK-lainsäädäntö on lähes yhteneväinen kansainvälisen ADR-lainsäädännön kanssa ja se onkin VAK-lainsäädännön pohjana. Myös VAK-lainsäädäntö on kahden vuoden välein uusiutuva, kuten ADR-lainsäädäntö.

Euroopassa maantiekuljetusten osaltanoudatetaan ADR-sopimusta (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road). ADR-sopimusta ylläpitää UNECE:n eli YK:n Euroopan Talouskomission alainen toimielin. Sopimukseen liittyneet jäsenmaat soveltavat ADR-sopimusta kansainvälisissä vaarallisten aineiden maantiekuljetuksissa ja omassa, kansallisessa lainsäädännössään toimivaltaisten viranomaistensa kautta.

ADR-sopimuksessa määritellään, miten vaarallisia aineita saa kuljettaa sopimuksen vahvistaneiden maiden välillä. Sopimuksen tarkoituksena on kuljetusturvallisuuden lisääminen sekä eri osapuolten velvollisuuksien ja vastuiden määrittäminen. Määräykset koskevat mm. kuljetusketjun osapuolten vastuita, kuljetettavia tuotteita, asiapapereita, kuljetusvälineitä ja kuljettajia sekä turvallisuusneuvonantajan nimeämis velvollisuutta.

Liikenneministeriö on Suomessa toimivaltainen viranomainen vaarallisten aineiden maantiekuljetuksissa ja Liikenteen Turvallisuusvirasto Traficom hoitaa sille määriteltyjä tehtäviä viranomaisvalvonnassa ja lainsäädännön kehittämisessä VAK- ja ADR-lainsäädännön osalta.