Kansainvälinen rautatieliikenne länteen

Suomen ja muiden kansainväliseen rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF) liittyneiden maiden välisessä liikenteessä noudatetaan RID-määräyksiä. RID-määräykset ovat olleet perustana laadittaessa Suomen kansallisia rautatiekuljetusmääräyksiä. Suomen sisäiset määräykset poikkeavat tiukempaan suuntaan vain säiliövaunujen, säiliökonttien ja muoviastioiden rakenneaineen pakkaskestävyyden suhteen. Muut määräykset ovat yhdenmukaiset.

Rahtikirjan kieli

COTIF-sopimuksen mukaan rahtikirja tehdään lähetysmaan virallisellä kielellä. Ellei tämä virallinen kieli ole saksa, ranska tai englanti, mukaan on liitettävä käännös joko saksaksi, ranskaksi tai englanniksi.

Huom. Vaarallisia aineita kuljetettaessa on muiden tehtäväksi määrättyjen rahtikirjamerkintöjen lisäksi rastitettava rahtikirjassa oleva RID-rastiruutu.