Kotimaan rautatieliikenne

Vaarallisten aineiden kuljetuksia säädetään kaikkia kuljetusmuotoja koskevalla VAK-lailla (719/1994 ja sen muutoksilla)

Rautatiekuljetuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä (195/2002 ja sen muutokset) ja liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautateillä ja sen liitteessä. Vaarallisten aineiden kuljetusta säätävät lait ja asetukset on koottu julkaisuun ”Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä”, julkaisusta tulee uusi päivitetty painos kahden vuoden välein, parittomina vuosina.

 

Lisätietoja vaarallisten aineiden kuljetuksista rautatiellä (Finlex) >>

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä >>