Kun logistiikka ratkaisee

Osa kuljetuksista viedään suoraan Constructorin asiakkaille. Kuvassa kuormaa puretaan Lahdessa.

Osa kuljetuksista viedään suoraan Constructorin asiakkaille. Kuvassa kuormaa puretaan Lahdessa.

Constructor liitti tullauksen osaksi Venäjän-liikennettä

11.9.2020

Merkittävä osa Constructor Finland Oy:n Suomessa myymistä Kasten- varastohyllytuotteista valmistetaan Gonvarri Material Handlingin tehtaalla Kirovskissa Pietarin alueella. VR Transpointin kansainvälinen maantielogistiikka hoitaa kuljetusten lisäksi tuotteiden vienti- ja tuontitullauksen. Toiminta on nopeaa ja palvelua saa omalla äidinkielellä kummallakin puolella rajaa.

Constructor Oy tunnetaan parhaiten erilaisista Kasten-brändillä valmistetuista varastotuotteista. 2000-luvulla kasvava osa yrityksen liiketoiminnasta on tullut sisälogistiikan automaatiosta.

– Toiminnan runkona on edelleen fyysinen varasto, mutta operointia hoitavat entistä useammin robotit ja automaattihissit, sanoo Constructorin Supply Chain Manager Jari Hartikainen.

Liiketoiminnan luonne on muuttunut automaation yleistymisen myötä.

– Aiemmin piti tietää, miten teräs käyttäytyy ja miten siitä tehdään kustannustehokkaasti hyviä ja laadukkaita tuotteita. Tätä osaamista tarvitaan edelleen, mutta sen lisäksi tarvitaan tieto siitä, miten varastoa operoidaan uutta tekniikkaa hyödyntämällä. Automaation avulla varastojen käyttöastetta ja kustannustehokkuutta voi nostaa todella paljon. Keskeisessä osassa on erilaisten järjestelmien integrointi.

Sisälogistiikan automaatio lähti liikkeelle suurista varastoista. Nyt sovelluksia löytyy myös pienten varastojen tarpeisiin. Puoliautomaattisten ratkaisujen operointiin tarvitaan usein vain yksi työntekijä.

160 yrityksen alihankkijaverkosto

Constructor Finland on nykyisin osa kansainvälistä Gonvarri Material Handling -konsernia, johon kuuluu useita brändejä. Suomen myynti, markkinointi, tuotevarasto ja logistiikka toimivat Lohjalla, ja siellä kehitetään ja valmistetaan myös sisälogistiikan automaatiota koko konsernin tarpeisiin.

Gonvarri Material Handlingilla on varastotuotteita valmistavat tehtaat Venäjällä, Saksassa, Romaniassa ja Ruotsissa. Suurin osa tuotteista tulee Suomeen konsernin omista tehtaista, mutta automaatioratkaisuissa tarvittavien komponenttien myötä alihankkijaverkosto on laajentunut. Lohjalle toimittaa aktiivisesti tavaraa noin 160 alihankkijaa.

"Pyrimme siihen, että materiaalia on varastossa oikea-aikaisesti"

– Osto-osastomme huolehtii siitä, että meillä on oikeat toimittajat ja tarvittavat tuotteet saapuvat varastoon tai asennuspaikoille oikea-aikaisesti. Logistiikkaosasto vastaa tulevan tavaran vastaanotosta ja varastoinnista sekä lähtevän tavaran lähetystoiminnoista, Hartikainen kertoo.

Tarvittaville tuotteille käytetään erilaisia ohjaustapoja.

– Osaa tuotteista varastoidaan, osa tulee meille vasta tilauksen jälkeen. Pyrimme siihen, että materiaalia on varastossa oikea-aikaisesti. Ei liikaa, mutta sopivasti niin, että varastoon ei sitoudu liikaa pääomia.

Kuljetus ja huolinta yhdellä sopimuksella

Kirovskin tehtaan tuotantolaitteet ovat nykyaikaisia ja tehtaalla valmistettavat tuotteet noudattavat eurooppalaista tuotestandardia. 

– Yhteistyö Kirovskin tehtaan kanssa toimii todella hyvin. Me ostamme tuotteet vapaasti tehtaalta toimitettuna, he tilaavat ja järjestävät kuljetuksen.

Aiemmin Kirovskin tehdas käytti Suomen-liikenteessä venäläisiä kuljetusliikkeitä. Vuonna 2019 VR Transpoint tarjosi Constructorille palveluratkaisua, joka sisälsi myös vienti- ja tuontitullauksen.

– Katsoimme aluksi, miltä palvelukokonaisuus ja sen kilpailukyky näyttävät meidän silmissämme. Kun ratkaisu alkoi näyttää Suomesta katsottuna hyvältä, ehdotin venäläiselle kollegalle, että he tekevät paikallisesti sopimuksen VR Transpointin kanssa. Venäläiset kollegat neuvottelivat vielä hetken aikaa. Yhteistyösopimus syntyi noin vuosi sitten.

25,5 tonnin kuormia

Kuljetuksen järjestäminen on kokonaan Venäjän tehtaan vastuulla.

 – He tilaavat autot ja huolehtivat tiedonkulusta. Me saamme tiedon koska autot lähtevät, ja osaamme varautua ottamaan tuotteet vastaan, Hartikainen sanoo.

VR Transpoint ajaa Kirovskista Suomeen viikoittain useita autoja. Suurin osa autoista suuntaa Lohjalle, mutta projektitoimituksia menee myös työmaille eri puolille Suomea. Osassa kuljetuksista vastaanottajina ovat Constructorin käyttämän jälleenmyyjäverkoston Intologin varastot.

– Pääsääntöiseti tuotteet ovat asiakkaillamme tai Lohjan varastossa seuraavana päivänä lastauksesta  Kirovskin tehtaalla, Hartikainen sanoo.

Liikenteessä käytetään sivulta ja ylhäältä aukeavia kapelliperävaunuja.

– Yleensä lastauksessa ja purussa käytetään sivulastausta, mutta jos lähetys menee työmaalle, puoliperävaunut voidaan tarvittaessa purkaa katon kautta, kertoo VR Transpointin osastopäällikkö Michael Mayer.

Kuljetuksissa käytetty kalusto on VR Transpointin omaa. Jokaiseen Suomeen lähtevään rekkaan voidaan lastata 25,5 tonnin kuorma.

Kuljetukset sujuvat Constructorin toivomalla tavalla.

– Liikenteen ylösajoon ja yhteistoiminnan aloittamiseen liittyviä haasteita toki oli, mutta kun olemme päässeet normaaliin prosessiin ja viestintä on saatu kunnolla toimimaan, ongelmia ei ole ollut. Kalusto on ollut hyvää, ja kuljettajat asiallisia ja ammattitaitoisia.

 Consuctor myy Suomessa erilaisia Kasten-varastotuotteita.

Asiakirjat tulevat rajalle ennen autoa

Tulliasiakirjat kulkevat palvelupaketissa kuljetuksen edellä.

Kun auto on lastattu Kirovskin tehtaalla, tehdas laatii kauppalaskun ja lähettää sen VR Transpointille.

– Meidän huolintaosastomme tekee Venäjän tullin sähköiseen järjestelmään vienti-ilmoituksen ja liittää mukaan vientiasiakirjat. Ne toimitetaan tehtaalle heti, kun Tulli on ne vahvistanut. Kun auto lähtee rajalle, Venäjän huolintamme on jo toimittanut dokumentit Suomen huolintaan, Mayer kertoo.

"Kun koko prosessi on samoissa käsissä, se yksinkertaistaa ja tehostaa toimintaa"

Suomen päässä tehdään tuontitullaus ja tuonnin AREX-ilmoitus. Kun auto saapuu rajalle, tuontitullaus löytyy jo Tullin järjestelmästä ja auto vapautetaan purettavaksi määränpäässä.

– Kun koko prosessi on samoissa käsissä, se yksinkertaistaa ja tehostaa toimintaa. Olemme olleet tyytyväisiä, Hartikainen kertoo.

Constructor oli ensimmäinen asiakas, jolle VR Transpoint ryhtyi hoitamaan kuljetuksen lisäksi sekä vienti- että tuontitullausta.

– Kun hoidamme sekä kuljetuksen että huolinnan kokonaisuutena, toiminta nopeutuu, tiedon kulku on sujuvaa ja asiakas saa palvelua kummallakin puolen rajaa omalla äidinkielellä, tiivistää VR Transpointin myyntipäällikkö Mikko Laaksonen.