Kun logistiikka ratkaisee

Metsäteollisuuden kuljetusten volyymi oli vuonna 2017 ennakoitua suurempi. Kuvassa VR Transpointin rautatielogistiikan myynti- ja markkinointijohtaja Tero Kosonen Vuosaaren satamassa.

Metsäteollisuuden kuljetusten volyymi oli vuonna 2017 ennakoitua suurempi. Kuvassa VR Transpointin rautatielogistiikan myynti- ja markkinointijohtaja Tero Kosonen Vuosaaren satamassa.

Enemmän ja parempaa asiakasinformaatiota

12.2.2018

VR Transpointin kehityshankkeet painottuvat tänä vuonna kuljetusvarmuuden ja asiakasinformaation parantamiseen. Asiakkaiden tarvitsemia tietojärjestelmiä lähdetään kehittämään yhdessä heidän kanssaan.

VR Transpointin liiketoiminta kehittyi hyvään suuntaan vuonna 2017. Suomen vientiteollisuudessa alkoi vahva noususuhdanne, ja monet VR Transpointin asiakkaista kasvattivat tuotantoaan. Se toi lisää kuljetettavaa sekä kiskoille että maanteille.

– Meillä oli volyymien näkökulmasta hyvä vuosi sekä kotimaassa että kansainvälisessä liikenteessä. Kehitys menee nyt oikeaan suuntaan. Esimerkiksi metsäteollisuuden investoinnit ovat lähteneet hyvin käyntiin ja niiden liikenne kulkee suuremmalla volyymillä kuin alun perin ennakoitiin, sanoo VR Transpointin rautatielogistiikan myynti- ja markkinointijohtaja Tero Kosonen.

Vuoden 2017 aikana VR Transpoint otti käyttöön uusia työkaluja muun muassa kuljetusten suunnitteluun ja asiakasinformaation välittämiseen. Häiriötiedon välittämistä varten perustettiin operaatiokeskukseen tiedotustiimi, joka on toiminnassa 24 tuntia vuorokaudessa.

– Jos häiriöitä tulee, niistä pitää tiedottaa heti. Lisäkysymyksiin pitää vastata nopeasti. Tiimimme tiedottaa häiriöistä, ja lisäksi pystyy tarvittaessa kertomaan asiakkaille mitä seuraavaksi tapahtuu. Asiakkailta on tullut tästä toiminnasta hyvää palautetta.

Onnistumisia turvallisuudessa ja palvelussa

Vuoden 2017 päätteeksi VR Transpoint teki perinteisen asiakastyytyväisyystutkimuksen. NPS (net promoter score) oli 29, kun se vuosi sitten oli 33. 36 prosenttia vastanneista antoi VR Transpointin suosittelemiselle kiitettävän arvosanan.

Onnistumisarvosanojen keskiarvo oli 3,8. Vuosi sitten se oli 3,85.

Parhaita arvosanoja saivat toiminnan turvallisuus, luotettavuus yhteistyökumppanina, lupausten pitäminen ja henkilöstön palvelualttius. Heikompia arvosanaoja saivat kuljetusvarmuus, aikataulujen pitävyys ja toiminta poikkeustilanteissa.

– Kokonaisuutena olemme kohtalaisella tasolla. Olemme viime vuosina panostaneet esimerkiksi kuljetusturvallisuuteen, ja se näkyy tuloksissa. Tekijät, jotka ovat vieneet meitä alaspäin, liittyvät selvästi kuljetusvarmuuteen.

Kosonen toteaa, että syksyllä 2017 raakapuukuljetusten kuljetusvarmuus ei ollut parasta mahdollista tasoa. Se näkyi myös asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksissa.

 – Raakapuukuljetusten kysyntään tuli piikki loppusyksystä. Täytyy tunnustaa, että järjestelmämme ei ollut valmis ottamaan vastaan toteutuneita kuljetusmääriä. Siitä viisastuneena teemme joukon toimenpiteitä, joilla raakapuun kuljetusjärjestelmän toimintakykyä parannetaan. Yhdessä asiakkaiden kanssa tehtävillä toimenpiteillä nostamme määrätietoisesti kapasiteettiamme talven kysyntäpiikkiä kohti.

Myös kehittymistä mittaavat arvosanat olivat hieman laskeneet.

– Omasta vinkkelistään kun katsoo, niin olemme kuitenkin tehneet paljon kehitystyötä. Mutta voi olla, että kehitystyön tulokset näkyvät vasta talon sisällä, eivät vielä niin paljon asiakkaille päin.

– Toivomme, että pystymme muutamaan tätä kuvaa. Aiommekin parantaa kehitysohjelmista viestimistä. Kun kehitämme esimerkiksi raakapuujärjestelmää, kerromme säännöllisesti mitä olemme tehneet.

Kaksi kärkihanketta

Vuonna 2018 kehityshankkeiden kärjessä on kaksi kohdetta: kuljetusvarmuuden parantaminen ja asiakasinformaation kehittäminen.

– Kuljetusvarmuuttamme pyrimme parantamaan esimerkiksi eri liikennemuotojen keskinäistä yhteistyötä lisäämällä. Jos jotain odottamatonta tapahtuu rautatieliikenteessä, laadimme malleja, joiden avulla voimme paikata tilannetta ainakin osin kumipyörillä.

– Asiakasinformaatiota kehitämme muun muassa rakentamalla uutta kuljetusseurantajärjestelmää ja kokoamalla asiakkaiden tarvitsemat tietojärjestelmät yhteen käyttäjäystävälliseksi kokonaisuudeksi. Pyrimme siihen, että jatkossa kuljetustilauksia ja kuljetusten etenemistä voi jatkossa seurata reaaliaikaisesti.

Lisää Vectron-vetureita tuotantokäyttöön

Uutta kalustoakin on tulossa liikenteeseen. Uusia Vectron-vetureita saadaan lisää, ja muunneltavat Finnowagon-vaunut tulevat tuotantokäyttöön.

– Teemme tulevana vuonna joka tapauksessa merkittäviä investointeja veto- ja vaunukalustoon. Jos kuljetustarpeen kehittyminen on ennakoitua suurempaa ja vaatii vielä lisäinvestointeja, pystymme tarvittaessa reagoimaan niihinkin.

Kosonen arvioi, että kuljetusten kysyntä jatkuu korkealla tasolla myös tänä vuonna.

– Monet viimeaikaiset metsäteollisuuden investoinnit saavuttavat täyden tuotantovolyymin tänä vuonna. Se tietää lisäystä sekä raaka-aine että tuotekuljetuksiin. Myös kansainvälisen liikenteen suhdanne näyttää positiiviselta.