Kun logistiikka ratkaisee

Uuden terminaalin rakentaminen oli hyvässä vauhdissa lokakuussa 2020.

Uuden terminaalin rakentaminen oli hyvässä vauhdissa lokakuussa 2020.

Fertilog rakentaa kasvua transitoliikenteelle

26.10.2020

Fertilog ja VR Transpoint ovat yhdessä rakentaneet kuljetusjärjestelmän, joka mahdollistaa 2,6 miljoonaan tonniin nousevan vuotuisen kuljetusmäärän.

Fertilogin liiketoiminta on transitoliikennettä puhtaimmillaan. Yhtiö tuo Venäjältä mineraalilannoitteita rautateitse, purkaa vaunut, hoitaa huolinnan, pitää yhteyttä varustamoihin ja lastaa lopulta lannoitteen irtolastilaivoihin.

Toiminnan ytimenä on nopea ja tehokas terminaalitoiminta. Lannoitteiden lisäksi yhtiö kuljettaa Mussalon kautta nestemäisiä tuotteita kuten metanolia.

Yhtiön kymmenes toimintavuosi Kotkassa tuli täyteen helmikuun alussa. Juuri sopivasti ennen merkkipäivää ylittyi myös 10 miljoonan lastatun lannoitetonnin raja.

– Olemme joka vuosi käsitelleet Kotkassa vähintään miljoona tonnia lannoitteita. Ei hassumpi tulos, hymyilee Fertilog Groupin Suomen pääjohtaja Larisa Lisitsyn.

Vaihtotyöikkunat auttavat suunnittelua

Miljoonan lannoitetonnin siirtäminen eri puolilta Venäjää Kotkaan edellyttää tehokasta kuljetusjärjestelmää, jota Fertilog ja VR Transpoint ovat yhdessä hioneet sujuvammaksi.

Lannoitteita tulee Vainikkalan raja-asemalle päivittäin venäläisissä kokojunissa, jotka pystytään uusilla Vectron-vetureilla vetämään Mussaloon yhä suurempina kokonaisuuksina.

Mussalon Kotolahden ratapihalla VR Transpointin ensimmäinen tehtävä on pilkkoa pitkät kokojunat Fertilogille sopiviksi vaunuryhmiksi.

Vaunuryhmät toimitetaan Fertilogin terminaaliin niin sanottujen vaihtotyöikkunoiden aikana. Käytännössä kyse on kolmesta päivittäisestä ajasta, jolloin täydet vaunut tulevat säännöllisesti terminaaliin.

– Vaihtotyöikkunoihin perustuva toimintamalli on erittäin selkeä sekä Fertilogille että meille. Fertilogin terminaalityöntekijät tietävät aina tarkasti, koska vaihtotyöveturi on heidän palveluksessaan. Heidän on helppo suunnitella ja aikatauluttaa terminaalin omat työt aikaikkunoiden mukaisiksi, kertoo Svetlana Lehmus, joka työskentelee VR Transpointin idänliikenteen myyntipäällikkönä.

Vaihtotyöikkunan päätteeksi vaihtotyöveturi vie tyhjistä vaunuista kootut vaunuryhmät pois Fertilogin terminaalista. Vaunuryhmät liitetään osaksi junia, jotka palauttavat vaunut Venäjälle.

Fertilogin nesteterminaalissa, jossa kuljetusmäärät ovat lannoiteterminaalia pienemmät, vaihtotyöt hoidetaan erillisten vaihtotyötilausten mukaisesti. 

Yhteistyökokoukset lisäävät ymmärrystä

VR Transpoint ja Fertilog pitävät säännöllisiä yhteistyökokouksia, joihin osallistuvat myös Fertilogin asiakkaat.

– Yhteistyön ansiosta Fertilogin asiakkaat ymmärtävät, miksi Suomessa toimitaan tietyllä tavalla. Me puolestamme ymmärrämme, millaiset heidän tarpeensa ovat, Lehmus sanoo.

"He sparraavat ja haastavat meitä koko ajan"

Lehmus kuvailee Fertilogia uusia ratkaisuja etsiväksi asiakkaaksi, joka odottaa VR Transpointilta uusia kehitysehdotuksia.

– Pidän siitä, että he sparraavat ja haastavat meitä koko ajan. Me puolestamme haluamme nähdä haasteet asiakkaan silmin. Näin voimme kehittää toimintaamme yhdessä, Lehmus korostaa.

Fertilogin Lisitsyn vahvistaa Lehmuksen näkemyksen.

 – Meille on erittäin tärkeää, että mietimme yhdessä VR Transpointin ja asiakkaidemme kanssa, miten toimintaa voi kehittää edelleen. Jos kerromme ongelmasta VR Transpointille, he perehtyvät siihen, ja yritämme yhdessä ratkaista asiat.

Yhteistyö kattaa myös strategisen tason.

– Meillä on hyvä yhteisymmärrys, ja haluamme kaikin tavoin auttaa toisiamme. Yritämme esimerkiksi tehdä asiakkaidemme kanssa niin pitkät sopimukset, että toimintamme on jatkuvaa. Silloin myös VR Transpoint voi suunnitella ja kehittää omaa toimintaansa.

Investointi kaksinkertaistaa kapasiteetin

Fertilogin seuraava suuri kehityshyppy on pian edessä. Yhtiö rakentaa Mussaloon uusia lannoite- ja nesteterminaaleja, jotka valmistuvat vuoden 2021 aikana.

Uusien terminaalien myötä lannoiteliikenteen kapasiteetti nousee kahteen miljoonaan tonniin vuodessa, nestetransiton 600 000 tonniin.

VR Transpoint on osallistunut uusia terminaaleja palvelevien raiteiden suunnitteluun.

– Mietimme miten raiteet pitää rakentaa, että vaihtotyöt olisivat mahdollisimman sujuvia. Työhön osallistui suunnittelijoiden lisäksi ratapihatuotannosta vastaavia henkilöitä. He tietävät tarkasti, mikä toimii ja mikä ei, Lehmus kertoo. 

Kapasiteetin kaksinkertaistaminen edellyttää vahvaa otetta VR Transpointilta.

– Meiltä vaaditaan lisää vetoja ja vaihtotyöresursseja, tarkkaa ratapihatoimintojen suunnittelua ja toteutusta sekä sujuvaa liikenteen suunnittelua yhdessä asiakkaan kanssa, Lehmus tähdentää.

Terminaaliin tehdään myös uusia raiteita. Taustalla nesteterminaalin säiliöitä.

Toiveena akselipainon nosto 25 tonniin

Kuljetusmäärien kasvu nostaa tuntuvasti myös Mussaloon vedettävien vaunujen määrää.

Tarvittavien vaunujen määrä vähenisi, mikäli Vainikkalasta Mussaloon johtavan radan suurin sallittu akselipaino olisi koko matkalla 25 tonnia. Nyt näin ole – Kouvolan jälkeen radan suurin sallittu akselipaino on 23,5 tonnia ja sekin poikkeusluvalla.

Sekä Fertilog että VR Transpoint kiirehtivät akselipainon nostoa, jota on suunniteltu jo monen vuoden ajan.

– Kantavuuden nosto on ollut yllättävän haastava asia. Rahat on myönnetty ja hanke on käynnissä, mutta sen valmistuminen kokonaisuudessaan tapahtuu todennäköisesti vasta vuonna 2024. Yritämme nyt vaikuttaa siihen, että akselipainon noston aikataulua saataisiin nopeutettua kaikin mahdollisin keinoin, sanoo VR Transpointin idänliikenteen myyntijohtaja Antti Pursiainen.

Fertilogin Lisitsyn pitää Kouvola–Mussalo-radan akselipainon nostoa kriittisenä tekijänä paitsi omalle yritykselleen, myös Suomen transitoreitin kilpailukyvylle kokonaisuudessaan.

"Reitin kokonaiskustannus on aina ratkaiseva tekijä"

– Venäläisiin satamiin johtavien ratojen kantavuus on 25 tonnia. Mussaloon joudutaan vetämään vajaaksi kuormattuja vaunuja, jolloin vaunuja pitää olla enemmän. Venäjällä rautatiekuljetuksen hinta perustuu vaunujen määrään, ei painoon. Näin ollen kuljetus Suomen kautta maksaa aina enemmän kuin venäläisen sataman käyttäminen.

Lisitsyn korostaa, että suomalaisten satamien joustavuus ja hyvä palvelutaso kompensoivat korkeampaa hintaa, mutta ei kokonaan.

– Koska transitoliikenne on irtotavaraliikennettä, reitin kokonaiskustannus on aina ratkaiseva tekijä.

Sopivan kokoinen Suomi

Haasteista huolimatta Fertilog on ankkuroitunut tiukasti Kotkan Mussaloon.

– Tunnemme tarkasti Suomen ja Venäjän tilanteen sekä asiakkaidemme tarpeet ja tiedämme, miten transitoliikenteen voi saada kulkemaan Suomen kautta. Suomen reitin etuja ovat turvallisuus, tehokkuus, sujuva toiminta ja ennakoitavuus. Myös pienet asiakkaat saavat täällä hyvää palvelua toisin kuin Venäjän satamissa, joissa suuret asiakkaat ovat etusijalla.

VR Transpointin Pursiainen muistuttaa, että Suomella on myös useita kilpailukykyä lisääviä tekijöitä.

– Suomi on sopivan kokoinen maa transitoliikenteelle. Täällä on hyvä satamaverkosto, ja terminaaliyritykset ovat pystyneet erikoistumaan. Se tuo toimintaan tehokkuutta. Myös itse kuljetusta on kehitetty. Vainikkalan ratapihan ja raideinfran parannusten jälkeen pystymme ottamaan vastaan ja vetämään entistä pidempiä junia.

 Idänliikenne on kokonaisuudessaan rullannut hyvin vuoden 2020 aikana.

 – Suurin osa kuljetuksista kulkee jo sähköisillä rahtikirjoilla. Operatiivinen toiminta rajan kummallakin puolella on sujunut hyvin, ja olemme saaneet radoille myös uutta liikennettä, Pursiainen sanoo.