Kun logistiikka ratkaisee

VR Transpointin ensimmäinen Fleet Manager Miikka Kitusuo on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri.

VR Transpointin ensimmäinen Fleet Manager Miikka Kitusuo on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri.

Fleet Manager Miikka Kitusuo kehittää kalustosuunnittelua

12.2.2018

Miikka Kitusuo tuo uusia tuulia VR Transpointin kalustonhallintaan. Tulevaisuuden visio on, että kalustonhallinta on osa suunnittelu- ja tuotantojärjestelmää, Kitusuo sanoo.

Tuore diplomi-insinööri Miikka Kitusuo on VR Transpointin ensimmäinen Fleet Manager. Hän vastaa muun muassa kalustonhallintaan keskittyvän toiminnon käynnistämisestä ja kalustostrategiasta.

Miksi Fleet Managerin tehtävä on tarpeellinen?

Aiemmin vaunukaluston hallintaa ja kehittämistä on johdettu teknisestä näkökulmasta lähtien. Suurin hyöty tulee siitä, että johtamiseen liitetään nyt myös taloudellinen tarkastelu. 

Vastaat vaunujen kalustonhallintaan keskittyvän toiminnon käynnistämisestä. Miten työ on alkanut?

Aluksi selvitämme millaisiin asioihin meidän pitää ottaa kantaa. Tärkeitä teemoja ovat muun muassa optimaalisen kapasiteetin kehittäminen, vaunujen tehokkuuden, joustavuuden ja luotettavuuden parantaminen ja kunnossapidon kustannusten alentaminen. Tulevaisuuden visio on se, että kalustonhallinta on osa suunnittelu- ja tuotantojärjestelmää. Silloin kriittiset tiedot kalustosta saadaan nopeasti.

Kehität myös VR Transpointin kalustosuunnitelua. Mitä tähän työhön sisältyy? 

Kalustosuunnitelman impulssi tulee aina kysyntäennusteista. Sen jälkeen tiedämme, millaista vaunukalustoa tarvitsemme. Nyt selvitämme, miten kalustosuunnittelusta saadaan jatkuva, jopa vähän puoliautomaattinen prosessi: miten pystymme nopeasti määrittämään, mikä on kysyntä, millaisella kalustolla pystymme siihen vastaamaan ja onko meillä riittävästi tarvittavaa kalustoa.

Kysyntää vastaavan kalustotarpeen laskemiseen voimme saada automaatiota mukaan. Kokonaan prosessia ei voi automatisoida. 

Millä tavalla nämä kehityshankkeet hyödyttävät asiakkaita? 

Keskeisin hyöty on se, että pystymme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ilman kuljetusjärjestelmän häiriöitä. Tavoittelemme myös kaluston tehokkuuden parantamista niin, että hyödyt pystytään viemään asiakkaalle.

Millaisia kehitystarpeita VR kaluston hallinnassa on?

Konkreettisia kehitystarpeita ovat nykyistä systemaattisemman elinkaariajattelun tuominen kaluston kehittämiseen ja toisaalta organisaation eri osien välisen kommunikaation tiivistäminen. Esimerkiksi kunnossapidon kanssa tehtävää yhteistyötä täytyy kehittää. 

Millä tavalla varmistetaan, että asiakkaat saavat käyttöönsä juuri heidän tarpeitaan vastaavaa kalustoa?

Asiakkaan tuotteet asettavat aina vaatimuksia kuljetuskalustolle. Kaikkia tuotteita ei voida kuljettaa samanlaisilla yleisvaunuilla. Tässä mielessä meillä pitää olla ymmärrys siitä mitä tuotteita tulemme kuljettamaan ja lisäksi meillä täytyy olla juuri näiden tuotteiden kuljettamisen soveltuva kalusto.

Saatteko ideoita myös asiakkailta?

Asiakkailta tulee paljon kehitysehdotuksia. Meille kerrotaan, millaisia muutoksia halutaan. Nämä muutokset liittyvät usein purku- ja lastauspaikkojen rakenteisiin.

Rautateillä kuljetetaan monenlaista massatavaraa. Tarvitaanko jatkossa yleiskäyttöisiä vaunuja vai räätälöityjä erikoisvaunuja?

Molempia tarvitaan. Jotkut tuotteet asettavat sellaisia vaatimuksia, että ne tarvitsevat omanlaisensa vaunut. Toisaalta uusi, yleiskäyttöinen Finnowagon on nerokas ratkaisu. Kuljetusalusta on aina sama, ja kuormatiloja vaihdellaan tarpeen mukaan. Se antaa meille todella paljon joustavuutta.

 Missä vaiheessa näiden yleiskäyttöisten Finnowagon-vaunujen kehitystyö on?

Saimme ensimmäisen protovaunun Suomeen marraskuussa. Käyttötestit talviolosuhteissa on tarkoitus aloittaa pikimmiten. Toivon mukaan saamme ensimmäiset sarjavalmisteiset vaunut liikenteeseen vuoden 2018 lopussa. 

Olet tehnyt jo diplomityösi rautatielogistiikan kalustonhallinnasta. Miksi se kiinnostaa? 

Haluan kehittää asioita hyvin innokkaasti. VR Transpoint oli tuttu työnantaja, ja kun tällainen tärkeä kehityskohde tarjoutui, otin työn erittäin mielelläni vastaan.

Miikka Kitusuo:

Ikä: 27

Kotipaikka: Helsinki

Koulutus: Diplomi-insinööri, tuotantotalouden koulutusohjelma

Työkokemus: UPM, Metso, VR Transpoint