HCT-yhdistelmään sopii neljäs kierrätyskontti

14.03.2018

Lähes 33 metriä pitkän HCT-yhdistelmän kapasiteetti on kolmanneksen suurempi kuin tavanomaisen ajoneuvoyhdistelmän.

Stena Recyclingin alueellisten palveluyksiköiden ja Porin Tahkoluodon murskauslaitoksen välille on rakennettu jatkuvasti rullaava kierrätysmetallin kuljetusjärjestelmä.

Palveluyksiköissä erilaiset metallit lajitellaan ja lastataan VR Transpointin vihreisiin kierrätyskontteihin.

Aiemmin kontteja on kuljetettu Tahkoluotoon ajoneuvoyhdistelmillä, joihin sopii kolme konttia. Runsas vuosi sitten Vantaan palveluyksikön ja Tahkoluodon väliseen liikenteeseen otettiin myös aivan uuden kokoluokan kalustoa: 12-akselinen ja 32,9 metriä pitkä HCT-yhdistelmä, joka pystyy kuljettamaan kerralla neljä konttia.

Lyhenne HCT tulee sanoista High Capacity Transport. Suomeksi sanottuna kyseessä on jättirekka. Yhdistelmän suurin sallittu kokonaispaino on 90 tonnia. Sen kuljetuskapasiteetti on tilavuudella mitattuna kolmanneksen verran suurempi kuin tavallisilla yhdistelmillä.

Toistaiseksi koekäytössä

VR Transpoint ryhtyi tutkimaan HCT-yhdistelmien käyttöä syksyllä 2015. Stena Recycling päätti lähteä hankkeeseen mukaan, ja koeliikenne päästiin aloittamaan vuoden 2017 alussa.

– Tällaisia uusia ratkaisuja kannattaa ehdottomasti tutkia ja kokeilla. Suomi on suuri maa, ja meidän pitää selvittää kaikki mahdollisuudet, joilla kierrätystuotteiden logistiikan kustannusten nousupaineita ja ympäristövaikutuksia voi pienentää, sanoo Stena Recyclingin kuljetusjärjestelijä Matti Nummela.

Nyt HCT-liikenne on rullannut säännöllisesti runsaan vuoden ajan. Kokemukset ovat olleet rohkaisevia.

– Mitään suurempia yllätyksiä tai haasteita ei ole ollut. Mahdolliset ongelmakohdat tutkittiin tarkasti etukäteen ennen liikenteen aloittamista, kertoo Nummela.

– Kuljetusten eräkoon kasvu on ollut merkittävä etu. Toisaalta joustavuus kärsii hieman, koska auto voi käyttää vain määrättyä reittiä. Kokonaisuutena kokeilu on kuitenkin ollut ehdottomasti kiinnostava.

Vähemmän noutokertoja

HCT-yhdistelmällä on muutamia merkittäviä etuja verrattuna tavanomaisiin ajoneuvoyhdistelmiin.

– Kun haetaan kerralla enemmän, ei tarvita niin montaa noutokertaa. Tämä tarkoittaa sitä, että maantiellä liikkuu vähemmän rekkoja. Turvallisuus, ympäristöystävällisyys ja tehokkuus paranevat, luettelee VR Transpointin maantielogistiikan kuljetuspäällikkö Juha-Pekka Kuusisto.

Kuljetusten sujuvuuden ohella VR Transpoint seuraa tarkasti HCT-yhdistelmän polttoaineen kulutusta.

– Polttoainetalous on tärkeä osa kokonaisuutta. Jo nyt voi sanoa, että polttoaineen kulutus on kohtuullista kuljetuskapasiteetin kasvuun verrattuna.

Kulkee ja kääntyy

Suuresta koosta huolimatta HCT-yhdistelmä on sopinut hyvin valtatie 2:n normaalin liikenteen virtaan.

– HCT-rekka kulkee ja kääntyy hienosti myös liikenneympyröissä. Rekan perään kiinnitetty kyltti kertoo, että kyseessä on pitkä kuljetus. Henkilöautojen kuljettajat ovat ymmärtäneet, että sen ohittaminen vie tavanomaista pidemmän ajan, Kuusisto sanoo.

Ennen kokeilun alkua kaikki HCT-rekan kuljettajat kävivät läpi perusteellisen koulutuksen, joka sisälsi myös liukkaan kelin ajoharjoittelun testiradalla.

– Meillä on nyt hyvin koulutetut ja motivoituneet kuljettajat. He ovat erittäin tärkeässä roolissa, kun uusia ratkaisuja kokeillaan.

Jos ajokeli muuttuu oikein pahaksi, kuljettajat voivat oman harkintansa mukaan lyhentää yhdistelmän pituutta ja jättää yhden kontin lastaamatta. Helmikuun loppuun mennessä näin on tehty vain yhden kerran, kun lunta pyrytti kunnolla joulukuussa 2017.

Suomessa kokeilussa 42 yhdistelmää

HCT-liikenne on Suomessa vielä kokeiluvaiheessa. Liikenteelle tarvitaan poikkeuslupa, jonka Trafi myöntää viideksi vuodeksi. Yhdistelmä saa ajaa vain luvassa määriteltyä reittiä.

Toistaiseksi poikkeuslupa on myönnetty 42 HCT-yhdistelmälle. Näistä 30 on yli 25,25-metrisiä. Suurin osa kuljettaa metsäteollisuuden tuotteita tai raaka-aineita.

HCT-liikenteen turvallisuutta seurataan tarkasti. 

– Raportoimme joka kuukausi Trafille suoritelukuja ja kokemuksia liikenteestä. Mitään merkittäviä ongelmia ei ole ollut. Kaksi kertaa autot ovat olleet tienvarsivalvonnassa. Niistäkään ei tullut mainintoja.

Läpinäkyvää turvallisuutta

Kaiken kaikkiaan Stena Recycling ja VR Transpoint tekevät jo varsin laajaa yhteistyötä.

– VR Transpoint on pääyhteistyökumppanimme tuotekuljetuksissa. He hoitavat suurimman osan yksiköiden välisestä liikenteestä ja tehdastoimituksista ja osan sisäänpäin tulevasta keräilyliikenteestä, Matti Nummela kertoo.

Keräilyliikenteessä kuljetetaan muun muassa akkuja ja muita vaarallisia aineita rahtiautoilla, joissa on tarvittavat lastauslaitteet. Kuljettaja lastaa autot olosuhteissa, jotka ovat usein vaihtelevia ja haastavia.

Keräily- ja tuotekuljetusten turvallisuutta valvotaan ja kehitetään yhdessä.

– Pyrimme siihen, että toimintamme on mahdollisimman läpinäkyvää. Jos jokin asia ei ole kunnossa, tiedon pitää tulla meille asti. Käymme säännöllisesti läpi kaikki kuljettajien havainnot ja poikkeamat, Nummela sanoo.

Kierrätysmateriaalien kuljetusturvallisuudessa on omat erityispiirteensä. Kun kontteihin lastataan erilaisia metallijakeita, ne pakataan konttiin hyvin tiiviisti tilan säästämiseksi. Osa metallinkappaleista saattaa jäädä jännitteiseen tilaan lastauksen aikana. Tästä syystä konttien ovien avauslaite on konttien sivulla. Kuljettaja ei jää alle, jos metallien jännitykset laukeavat äkillisesti ovia avattaessa.

Usein avoimet kontit joudutaan peittämään lastauksen yhteydessä pressuilla. Tätä varten lastauskentillä on turvallisuutta parantavia pressutustelineitä. Lisäksi käytössä on teknisiä ratkaisuja kuten HCT-yhdistelmän kontit, jotka on varustettu hydraulitoimisilla peitteillä.

Kiertotalouden logistiikka kehittyy

Kiertotalous kehittyy juuri nyt nopeasti. Monet materiaalit, jotka päätyivät jätteiksi, kelpaavat teollisuuden raaka-aineiksi.

Kierrätyksen tehostuessa erilaisten materiaalien lajittelu muuttuu koko ajan tarkemmaksi. Juha-Pekka Kuusiston mielestä kehitys vaatii uudenlaista suhtautumista myös materiaalien kuljettajalta. Materiaalituntemus ja huolellisuus ovat valttia.

– Lajittelussa nähdään joka tapauksessa suuri vaiva. Silloin kuljetuksen aikanakaan ei voi ottaa sekoittumisriskiä. Kuormatilat on puhdistettava huolellisesti ennen kuin mennään hakemaan seuraavaa tavaraerää.

Kiertotalouden kasvaessa myös logistiikkaa on kehitettävä.

­– Logistiikan rooli on merkittävä uusien konseptien maaliin viemisessä. Meidän pitää kehittyä koko ajan, ja se ei taas onnistu ilman asiakkaiden kanssa tehtävää merkittävää yhteistyötä, Kuusisto painottaa.

– Kuljetusten kysyntä ei ole milloinkaan tasaista. Meidän pitää kehittää yhdessä joustavia palveluratkaisuja, joilla kasvavaan ja vaihtelevaan kysyntään voi vastata.

Jatkossa myös rautateille?

Uusia yhteistyömalleja toiminnan tehostamiseksi etsitään jatkuvasti.

­– Jatkossa pyrimme kokonaisuuksien hallintaan, Matti Nummela sanoo.

Nummela kehittäisi myös kuljettajien välistä yhteistyötä niin, että tyhjät ajot vähenisivät ja kalustoa hyödynnettäisiin mahdollisimman tehokkaasti. Myös rautatiekuljetukset kiinnostavat:

– Rautatiekuljetukset voisivat olla jatkossa yksi mahdollisuus. Liikenne pitäisi integroida niin, että pitkät matkat vedetään junalla. Olisi mielenkiintoista nähdä, millainen kalustoratkaisu sopisi tällaiseen liikenteeseen.