Kun logistiikka ratkaisee

Uusi idän tiimi yhteiskuvassa Isossa Pajassa: Svetlana Lehmus, Antti Pursiainen, Sirkka Ahokas, Ari-Pekka Tynys ja Lea Viinamäki.

Uusi idän tiimi yhteiskuvassa Isossa Pajassa: Svetlana Lehmus, Antti Pursiainen, Sirkka Ahokas, Ari-Pekka Tynys ja Lea Viinamäki.

Idänliikenteen onnistumiset syntyvät tiimityönä

10.9.2018

Myyntijohtaja Antti Pursiaisen johtamalla uudella idän tiimillä on sujuvaan liikenteen hoitoon tarvittava erikoisosaaminen ja toimivat yhteydet sekä Suomeen että Venäjälle.

VR Transpointin idänliikenteessä on toteutettu viime vuosina useita näyttäviä logistiikkaratkaisuja.

Konttiliikenne Trans-Siperian radalla on käynnistynyt usean vuoden hiljaiselon jälkeen. Nyt kontteja kuljetetaan meno-paluuliikenteenä Aasian ja Suomen välillä. Suomen reitin vahvuutena on erityisesti metsäteollisuuden vahvat vientikuljetukset Aasiaan. 

Myös transitoliikenne on kasvussa. Porin Tahkoluodon sataman kautta kuljetetaan tänä vuonna merkittäviä määriä hiiltä, joka tuodaan Venäjältä rautatiekuljetuksina.

Molemmissa esimerkeissä on yhteistä se, että varsinaisen kuljetuksen aloittamista edelsi pitkä valmistelutyö.

– Hiilikuljetuksia on yritetty saada Suomeen monen vuoden ajan. Monta kiveä piti kääntää, mutta nyt meillä on stabiili ja kasvava kuljetusvirta, sanoo idänliikenteen myyntipäällikkö Svetlana Lehmus.

Uusi tiimi yhdistää myynnin ja liikenteen hoidon

Lehmus työskentelee myyntipäällikkönä VR Transpointin uudessa idän tiimissä, joka vastaa asiakkuuksien ylläpidosta, myynnistä sekä sidosryhmäsuhteiden ylläpidosta Venäjällä ja Suomessa.

Uutta tiimiä johtaa Antti Pursiainen, joka nimitettiin idänliikenteen myyntijohtajaksi 7.8. alkaen. Aiemmin hän on työskennellyt VR Transpointissa idänliikenteen myyntipäällikkönä.

Pursiaisella on kova luotto siihen, että onnistumisia tulee myös jatkossa.

– Tuonti-, vienti ja transitoliikenne toimivat nyt erittäin hyvin ja volyymit kasvavat.

Svetlana Lehmuksen kollega tiimissä on myyntipäällikkö Lea Viinamäki, joka on työskennellyt myös VR Groupin Moskovan toimiston vetäjänä.

– Pystymme tarjoamaan ja toteuttamaan laajojakin kokonaisratkaisuja, jotka voivat sisältää junakuljetuksen lisäksi autokuljetuksen, terminaalipalvelut, huolinnan ja jopa laivarahdin, Viinamäki sanoo.

Tiimin muut jäsenet ovat palvelupäällikkö Ari-Pekka Tynys ja kuljetusehtovastaava Sirkka Ahokas.

Tynys kuvailee itseään myynnin ja palvelutuotannon yhdistäväksi tukivarreksi:

– Hoidan rajat ylittävää liikennettä ja yhteyksiä RZD:n kanssa. Vuosien saatossa on syntynyt laaja kontaktiverkosto. Usein rajan ylittävät keskustelut nopeuttavat suuresti asioiden hoitoa Venäjän liikenteessä.

Sirkka Ahokkaan erikoisalaa ovat kansainväliseen liikenteeseen liittyvät sopimukset, kuljetusehdot ja määräykset, jotka sovitaan yhdessä venäläisen osapuolen kanssa.

– Ari-Pekka tuntee käytännön toiminnan, minä sopimukset. Mietimme yhdessä, miten sopimuksia sovelletaan eri kuljetustilanteissa.

Asiakkaille etsitään tehokkaimmat reitit

Tiiminvetäjä Pursiainen on iloinen siitä, että kaikki idän tiimin jäsenet puhuvat sujuvasti venäjää, ja jokaisella on oma erityisosaamisensa sekä pitkä työkokemus idänliikenteestä.

– Idänliikenne on monitahoinen ympäristö, jota ei ota haltuun hetkessä. Hyvä kielitaito auttaa, ja tiukoista tilanteista selvitään yhdessä huumorin ja positiivisuuden kautta, Pursiainen sanoo.

Lea Viinamäen mielestä on erittäin tärkeää, että tiimissä on erilaisia osaajia.

– Asiakkailta tulee monenlaisia kysymyksiä. Venäläiset asiakkaat kyselevät meiltä esimerkiksi satamien toiminnasta ja siitä, millaisia tavaroita ne pystyvät käsittelemään. Suomalaisilta tulee paljon kysymyksiä, jotka liittyvät Venäjän rautateiden toimintaan. Meillä on kontaktit, joiden kanssa asiat selvitellään. Myyntiassistentit ja palvelukeskukset auttavat omalta osaltaan.

Asiakkaat hyötyvät tiimin osaamisesta monella tavalla, sanoo Svetlana Lehmus.

– Jos asiakkaalla on uusi tarve, pystymme vastaamaan hyvin nopeasti, millaisella palvelukokonaisuudella se voidaan toteuttaa. Usein venäläiset asiakkaat pyytävät meitä tarjoamaan mahdollisimman tehokasta reittiä. Meillä pitääkin olla laaja kontaktiverkko ja hyvä yhteistyö satamien ja satamaoperaattoreiden suuntaan.

Ajoittain joudutaan tarkistamaan valtioiden välisistä sopimuksista, onko kuljetus ylipäätään mahdollinen.

– Tiedämme tarkasti mitä valtiosopimukset sisältävät ja miten niitä viedään käytäntöön. Asiakkaat saavat nopeasti tiedon onko jokin asia ylipäätään mahdollinen, sanoo Sirkka Ahokas.

VR Transpointiin luotetaan Venäjällä

VR Transpointilla on vuosikymmenien mittainen kokemus yhteistyöstä Venäjän rautateiden kanssa. Se näkyy luottamuksena, jonka varaan voi rakentaa toimivia asiakassuhteita.

– Asiakkaat ovat tottuneet luottamaan siihen, että he saavat meiltä apua. Tällaisen organisaation osana luottamuksen kasvattaminen on helpompaa, sanoo Lea Viinamäki.

Pitkän kokemuksen myötä VR Transpointin idän tiimille on kertynyt tietoa ja taitoja, joita ei hankita hetkessä.

– Tärkeintä on sekä suomalaisten että venäläisten asiakkaiden ymmärtäminen ja tieto siitä, miten rautatiemaailma toimii rajan kummallakin puolella. Lisäksi hyvät henkilösuhteet merkitsevät Venäjällä edelleen paljon. Tärkeässä osassa on hyvä venäjän kielen taito. Luottamus syntyy aivan eri tavalla, jos osaa venäjää, sanoo Svetlana Lehmus.