Kun logistiikka ratkaisee

Logistics360-palvelu kertoo tarkasti, missä asiakkaan rautatie- tai maantiekuljetus milloinkin on.

Logistics360-palvelu kertoo tarkasti, missä asiakkaan rautatie- tai maantiekuljetus milloinkin on.

Kehitystyön kärkenä digitalisaatio

27.2.2020

Reaaliaikaista dataa hyödyntävät uudet palvelut parantavat asiakasinformaatiota vuonna 2020. Lisäksi toimitusvarmuuden ja asiakaspalvelun jatkuvasta parantamisesta täytyy pitää kiinni, painottaa VR Transpointin johtaja Martti Koskinen.

VR Transpointin vuotta 2019 leimasivat onnistumiset ja voimakas kehitystyö, mutta myös muutamat odottamattomat yllätykset.

Kehitystyön kärjessä oli digitalisaatio. Tärkeä askel oli uusi suunnittelu- ja tuotantojärjestelmä Ralli, joka otettiin käyttöön jo loppusyksystä 2018. Ralli tuottaa runsain mitoin dataa, jota voi hyödyntää tiedolla johtamisessa ja uusien palvelujen kehitystyössä.

– Perustyö on nyt tehty, ja olemme päässeet kehittämään uusia palveluja, kuvaa Rallin merkitystä VR Transpointin johtaja Martti Koskinen.

Rallista saatavan datan perusteella on luotu esimerkiksi jatkuvasti päivittyvä tilannekuva rataverkon tavaraliikenteestä. Lisäksi suunnittelua on pystytty automatisoimaan, ja uudet raportit antavat selkeän kuvan muun muassa vaunukierron nopeudesta.

Kuljetusdata avataan myös asiakkaille. Selaimella ja matkapuhelimella käytettävä seurantapalvelu Logistics360 kertoo tarkasti, missä asiakkaan rautatie- tai maantiekuljetus milloinkin on.

– Kaiken kaikkiaan otamme tänä vuonna uuden suuren loikan eteenpäin digitalisaatiossa. Pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. Uudet palvelut tulevat auttamaan asiakkaitamme ennen kaikkea kuljetuksiin liittyvän lisäinformaation saamisessa.

Koskinen arvioi, että kansainvälisessä vertailussa VR Transpoint on jo nyt pitkällä verrattuna muiden maiden rautatieyhtiöihin.

– Silti meillä on vielä matkaa kuljettavana, jotta pääsemme automatisoimaan kaikki ne toiminnot, joita haluamme.

Uusia palvelumalleja ja askel kansainvälisyyteen

Vuoden 2019 VR Transpoint otti käyttöön myös uusia palvelumalleja. Esimerkiksi Pohjois-Suomen raakapuujunat saivat lisää pituutta. VR Groupin oma tytäryhtiö Finnlog aloitti Venäjän tuontipuuliikenteessä syksyllä.

– Oma tytäryhtiö on meille askel kansainvälisyyteen. Jatkossa pyrimme laajentamaan Finnlogin toimintaa tuontiliikenteessä, mutta myös transitoliikenteessä. Pitää kuitenkin muistaa, että kyseessä on pitkäjänteinen liiketoiminta, joka vaatii onnistuakseen säännöllisen ja jatkuvan kuljetusvirran. Etenemme yksi business case kerrallaan.

Koskisen mielestä yhteistyötä Venäjän rautateiden kanssa onnistuttiin parantamaan vuonna 2019. Idänliikennettä sujuvoittavat osaltaan uudet pitkät raiteet, jotka Väylävirasto rakensi Vainikkalan ratapihalle.

"Maantieliikenteessä on järkevämpää operoida yhden organisaation mallilla"

Maantielogistiikassa toimintoja keskitettiin Kouvolaan. Lisäksi kotimaan ja ulkomaan toiminnot yhdistettiin.

– Maantieliikenteessä on järkevämpää operoida yhden organisaation mallilla. Vastaava malli on käytössä myös rautatielogistiikassa.

Koskinen lisää vuoden 2019 onnistumisten joukkoon myös yhteistyön tiivistymisen henkilöstön kanssa.

– Pääsimme henkilöstön kanssa hyvään vuoropuheluun. Työntekijät ovat aktiivisesti mukana esimerkiksi turvallisuus- ja vastuullisuustyössä. Henkilöstön panos oli merkittävä esimerkiksi  Mussalon sataman non-stop mallin toteutuksessa. Nyt toimimme Mussalon ratapihalla aina sataman kuormitustilanteen mukaan.

Suhdanne kääntyi kesällä

Vuonna 2019 huolenaiheita olivat talvivarautumisen pettäminen sekä noususuhdanteen hiipuminen.

– Vuosi alkoi hyvin, ja meillä oli hyvät volyymit. Se jälkeen saimme tänne Etelä-Suomeen ennen näkemättömän talven. Emme olleet varautuneet Väyläviraston kanssa tilanteeseen riittävän hyvin, ja asiakaspalvelu kärsi tämän takia. Kouvolassa lumia puhdistettiin ratapihalta loppujen lopuksi niin kauan, että kukat jo kukkivat Finlandia-talon puistossa.

Täksi talveksi toimintaan on tehty paljon parannuksia.

– Viime talvesta oppineena olemme käynnistäneet Väyläviraston, Finnrailin ja oman kunnossapitomme kanssa laajan talvivarautumisohjelman. Tavoite on, että palvelukykymme ei laske talviolosuhteissa.

Teollisuuden kuljetuksia vähentänyt suhdannekäänne koettiin kesän aikana.

–  Jo toukokuussa näimme selvästi, että kuljetukset eivät toteudu odotusten mukaisesti. Trendi jatkui elokuussa ja silloin todettiin, että teollisuus on jonkinlaisessa taantumassa. Se näkyi koko vuoden kuormausluvuissa. Jäimme hieman jälkeen vuodesta 2018. Budjetoituja tavoitteita ei saavutettu.

Asiakastyytyväisyys parani hieman

Vuoden 2019 asiakaskokemukset tiivistyvät asiakastyytyväisyystutkimuksessa, jossa VR Transpoint sai  asteikolla 1–5  yleisarvosanan 3,84.   

Tulos oli hieman parempi kuin vuonna 2018. Kiitosta saivat turvallisuus ja vastuullisuus, luotettavuus yhteistyökumppanina sekä henkilöstön palvelualttius. 

–  Hyvät arvosanat turvallisuudesta ja vastuullisuudesta ilahduttavat. Se, että meihin luotetaan, on hieno asia, ja jos asiakkaalla on sellainen tunne, että heitä palvellaan, tuloksesta täytyy olla tosi iloinen.  

Kehitystoiveet liittyivät pääosin toimintaan poikkeustilanteissa ja kuljetusvarmuuden edelleen kehittämiseen.   

–  Monta asiaa on vielä laitettava kuntoon. Se vaatii  myös  yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Emme pysty operoimaan rautateitä sataprosenttisesti elleivät asiakkaat lähde mukaan yhteiseen suunnitteluun ja kehitystyöhön.    

–  Meillä on jo asiakkaita, joiden kanssa olemme toimineet hyvin läheisessä yhteistyössä vuosien ajan. Näissä  asiakkuuksissa  saavutukset  ovat olleet  erinomaisia.  

Lisäksi parannusta toivottiin kehittyvyyteen ja hinta-laatusuhteeseen. 

–  Asiakkaat, joilla on vertailukohta rautateiden toimintaan ulkomailla, antavat meille selkeästi parempia arvosanoja kuin ne asiakkaat, jotka käyttävät rautateitä vain Suomessa. Kun suoraa vertailukohtaa ei ole, hinta-laatusuhteessa on aina parantamisen varaa. Toivoisin, että tämäkin tulos saataisiin joskus käännettyä.  

Koskisen mielestä tutkimuksen tulos vastaa todellisuutta.   

–  Ei siinä hirveästi heittoa ole. Jatkossa olisi hienoa nähdä arvosana, joka alkaa nelosella. Se vaatii sitä, että meidän kaikkien toimitusjohtajasta vaihtotyönjohtajaan täytyy ymmärtää asiakaspalvelun merkitys. Kun palvelumme ja suhteet asiakkaaseen ovat kunnossa, asiakastyytyväisyyskin paranee.

Vanhoista hyveistä täytyy pitää kiinni

Uudella vuosikymmenellä digitaalisen teknologian hyödyntäminen avaa uudenlaisia mahdollisuuksia, mutta myös vanhoista hyveistä täytyy pitää kiinni.

– Digitalisaatiota on ehdottomasti jatkettava monilla eri rintamilla. Algoritmeja ja automaatiota on hyödynnettävä suunnittelussa niin maanteillä kuin rautateilläkin. Näin voimme lyhentää suunnittelun aikasykliä.

"VR Transpoint elää volyymeistä"

– Lisäksi pitää muistaa, että VR Transpoint elää volyymeistä. Meidän pitää toimia niin, että asiakkaat luottavat meihin ja saamme tonneja kuljetettavaksi. Silloin me olemme tehokkaita ja hintakilpailukykyisiä.

Uudet tuotantovälineet kuten pian tuotantokäyttöön tulevat dieselveturit lisäävät toiminnan tehokkuutta. Yleiskäyttöiset Finnowagon-vaunualustat tuovat joustavuutta kaluston käyttöön.

Hiilijalanjäljen pienentäminen vaatii työtä

Liikenteen osuus Suomen öljyllä tuotetusta energiasta oli Motivan mukaan noin 40 prosenttia vuonna 2017. Myös logistiikassa on pienennettävä hiilijalanjälkeä. Helppoja ratkaisuja ei kuitenkaan ole tiedossa.

– Suurilla yrityksillä on selkeä halu torjua ilmastonmuutosta, mutta myös hintakilpailukyvyn täytyy olla kunnossa. Teollisuuden pitää pystyä myymään tuotteittaan maailmanmarkkinahinnalla. Jo yksinomaan Suomen sijainti aiheuttaa teollisuudelle lisäkustannuksia.

Rautatieliikenne on ympäristöystävällistä, mutta kaikkia kuljetuksia ei voi siirtää kiskoille. Rajat tulevat radoillakin vastaan, sillä kaikki liikenne ei ole sähkövetoista.

– Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. En usko, että koko rataverkko on sähköistetty siihen mennessä, tai dieselvetureita ei tarvittaisi lainkaan. On tietysti mahdollista, että näemme myös uusia innovaatioita kuten vety- tai LNG-käyttöisiä vetureita. Kenties ne korvaavat aikanaan dieselveturit.

Rautatielogistiikan energiatehokkuutta voidaan parantaa muun muassa kehittämällä ajotapaa ja kasvattamalla junakokoa. Uudet Vectron-sähköveturit pystyvät vetämään jopa 2 500 tonnin painoisia junia.