Kun logistiikka ratkaisee

Kuormausohjeita noudattamalla varmistetaan työ-, kuljetus- ja liikenneturvallisuus.

Kuormausohjeita noudattamalla varmistetaan työ-, kuljetus- ja liikenneturvallisuus.

Kuorman varmistaminen on yhteistä turvallisuustyötä

7.11.2019

Oikea lastaus ja hyvin tehty kuorman tuenta varmistavat koko kuljetusketjun turvallisuuden. Hyvä saadaan paremmaksi läheisen yhteistyön avulla.

Oli kyse sitten rautatieliikenteestä tai maantiekuljetuksista, kuormausohjeiden noudattaminen ja kuorman varmistaminen on aina äärimmäisen tärkeää.

– Ohjeita noudattamalla varmistetaan työturvallisuus, kuljetusturvallisuus ja liikenneturvallisuus. Ja kun käytetään oikeaa vaunua oikealla tavalla, myös kalusto pysyy kunnossa, painottaa rautatielogistiikan tekninen asiantuntija Kari Raittila.

Maantielogistiikassa kuorman tuennan varmistamisen merkitys ei ole yhtään vähäisempi. 

– Kuorman varmistaminen on tärkein toimenpide ennen kuljetuksen aloittamista. Kuorman sidonta pitää kaikissa tilanteissa toteuttaa niin, että kuljetettava tavara ei pääse liikkumaan ajon aikana, sanoo maantielogistiikan kuljetuspäällikkö ja VAK-turvallisuusneuvonantaja Martti Saksala.

Saksala muistuttaa, että kuorman tuennan varmistaminen vaikuttaa oleellisesti maantieliikenteen turvallisuuteen kokonaisuudessaan.

– Maanteillä liikkuu aina muitakin osapuolia. Tiellä voi tapahtua jotain yllättävää, johon kuljettajan ei ole mahdollista reagoida edes ennakoivalla ajotavalla.

Kuorman liikkuminen saattaa aiheuttaa vaaratilanteita myös rautateillä.

– Tavarajunat kulkevat usearaiteisilla rataosuuksilla pääratoja pitkin asemien laiturien ohi. Jos kuorma pääsee liikkumaan tai tavaraa putoaa raiteelle, on suuronnettomuuden vaara ilmeinen. Henkilölaitureilla on junaa odottavia ihmisiä ja samoja rataosuuksia käyttävät myös henkilöjunat, joiden nopeus on jopa 200 kilometriä tunnissa, Raittila sanoo.

Raakapuun kuormaukseen uusi ohjeisto

Rautatieliikenteessä sekä lastaus että kuorman tuennan varmistaminen ovat asiakkaan vastuulla. Ohjeistuksesta vastaa VR Transpointin rautatielogistiikka.

– Ohjeistuksen noudattamisessa ollaan hyvällä tasolla, arvioi Raittila.

Kuormausohjeet löytyvät VR Transpointin sivuilta asiakkaan oppaasta. Sinne on koottu yleiset ja tavaralajikohtaiset ohjeet sekä kalustokuvasto.

Kuormausohjeita uudistetaan ja täydennetään tarpeen mukaan. Viimeisimpänä valmistui havainnollinen ohjeisto raakapuun kuormauksia varten.

Tarvittaessa apua kaluston käyttöön ja kuormausohjeisiin saa aina VR Transpointilta.

– Jos jokin asia epäilyttää, kannattaa aina kysyä neuvoa. Meillä on pieni teknisten asiantuntijoiden ryhmä, jolta saa apua kaluston käyttöön, kuormausohjeisiin ja koulutukseen. Teemme työn palveluna. On myös meidän etumme, että asiakas tuntee kuormausohjeet.

Osa kookkaista tai painavista tavaroista pitää kuljettaa erikoiskuljetuksena. Niitä varten kuormausohjeet laaditaan aina tapauskohtaisesti.

"Haemme kuorman tuentaan yksinkertaista, kestävää ja toimivaa tekniikkaa."

Toisin kuin useimmissa muissa Euroopan maissa, VR Transpointin vaunuissa on lähes aina kuorman sidontaan tarvittavat välineet.

– Haemme kuorman tuentaan yksinkertaista, kestävää ja toimivaa tekniikkaa. Mitä enemmän vaunuissa on erilaista tekniikkaa, sitä enemmän tulee vikoja ja sitä kautta myös kustannukset kasvavat.

Kuljetuksilla on usein kiire ja aikataulut ovat tiukkoja. Miten rajoitetussa ajassa pitäisi toimia niin, että turvallisuus ei vaarannu?

– Kiire on turvallisuuden vihollinen numero yksi. Aikataulut on suunniteltava niin, että huolelliselle työskentelylle jää riittävästi aikaa. Jos kuorman tuentaa ei ennätetä tehdä määrätyssä aikaikkunassa, vaunu pitää jättää seuraavaan junaan.

Lastaus aina autonkuljettajan ohjeiden mukaan

Maantielogistiikassa lastauksesta vastaa asiakas, kuorman tuennan varmistamisesta autonkuljettaja. Vastuunjako on Saksalan mielestä selkeä.

– Kuorman tuennan varmistaa aina kuljettaja. Lastaajan on sijoitettava kuorma kuljettajan antamien ohjeiden mukaan niin, että kuljettajalla on edellytykset varmistaa kuorman tuenta oikein.  Lisäksi kuljetettavat tuotteet pitää pakata siten, että ne kestävät varmistamisen tavanomaisilla sidontavälineillä, Saksala sanoo.

Maantielogistiikassa lastauksesta vastaa asiakas, kuorman tuennan varmistamisesta autonkuljettaja.

Parhaiten kuorman varmistaminen sujuu, kun lastaaja ja kuljettaja osaavat tehdä yhteistyötä. Eteen saattaa tulla esimerkiksi tilanteita, joissa lastaus pitää keskeyttää hetkellisesti, jotta kuljettaja voi saattaa kuorman varmistamisen asianmukaiseksi.

– Sidontaliinat valmistellaan kuormatilaan monessa tapauksessa etukäteen, mutta jos esimerkiksi liina liikkuu tai putoaa pois paikaltaan, kuljettajan pitää keskeyttää lastaus ja laittaa se uudelleen paikalleen.

Saksalan kokemuksen mukaan yhteistyö toimii hyvin.

– Lastaaminen on perustekemistä. Ja tarvittaessa voimme aina auttaa ja opastaa, jos siihen on tarvetta.

Sujuvasti rajapinnan yli

Kuorman lastaus on logistiikassa työvaihe, jossa kuljetettava tavara siirtyy yritykseltä toiselle.

Raittila ja Saksala korostavat, että kahden yrityksen rajapinta saadaan sujuvaksi ja turvalliseksi yhteistyön avulla.

– Yhteisissä kokouksissa ja koulutuksissa turvallisuutta oppii ymmärtämään myös toisen osapuolen näkökulmasta, Raittila sanoo.

– Haasteita tulee, jos kaikki kuljetuksen osapuolet katsovat turvallisuuspaloja vain omasta pienestä nurkastaan. Silloin kokonaisuus hämärtyy helposti, Saksala jatkaa.

"Opetus etenee käytännön esimerkkien ja oman havainnoinnin kautta."

Maantielogistiikassa kuljettajien lakisääteisissä ammattipätevyyskoulutuksissa on mukana kuorman varmistamiseen liittyvää koulutusta. Lisäksi yhteistyössä asiakkaiden kanssa on järjestetty täydentävää koulutusta vuosittain.

– Asiakkaiden kanssa yhdessä järjestetyissä koulutuksissa koulutus on hyvin käytännönläheistä. Opetus etenee käytännön esimerkkien ja oman havainnoinnin kautta. Kalustoa on näissä aina mukana, ja sekä oikeita että virheellisiä ratkaisuja käydään yhdessä läpi. Mukana on myös ollut viranomaisten edustajia, Saksala kertoo.

Myös rautatielogistiikassa turvallisuutta viedään eteenpäin yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

– Viime vuosina koulutuksia on järjestetty erittäin paljon asiakkaiden luona. Työ on jatkuvaa yhdessä kehittämistä, Raittila selventää.

Useissa tapauksissa yhteistyö on jo hyvin saumatonta.

– Suurimmilla yrityksillä on omat käsikirjat lastin käsittelyä ja kuormausta varten. Meidän ohjeemme on viety niiden osaksi. Se on erittäin hyvä asia kummallekin osapuolelle.

Kuorman varmistamisen kulmakivet

Rautetielogistiikassa:

  1. Valitaan tavaralajille oikea vaunutyyppi.
  2. Tehdään kuormaus ja tuenta tarkasti ohjeiden mukaan.
  3. Käytetään vaunua ja varusteita oikein.

Maantielogistiikassa:

  1. Pakataan kuljetettavat tuotteet niin, että ne voi sitoa asianmukaisesti tavanomaisia sidontavälineitä käyttäen.
  2. Sijoitetaan tuotteet kuormatilaan kuljettajan ohjeiden mukaisesti, jotta kuorma voidaan varmistaa asianmukaisesti.
  3. Varmistetaan lastauspaikoilla käytössä olevien apuvälineiden kunto ja turvallisuus.