Kun logistiikka ratkaisee

Knaufin uusi lastausalue on toimiva ja uudet käytännöt parantavat myös lastauksen turvallisuutta.

Knaufin uusi lastausalue on toimiva ja uudet käytännöt parantavat myös lastauksen turvallisuutta.

Lastauksen vaiheistus paransi myös Knaufin työturvallisuutta

19.6.2019

Lastaustyön vaiheistus ja uusi lastauskatos nostivat työn tehokkuutta Knaufin Kankaanpään kipsilevytehtaalla. Samalla parani tehtaan omien työntekijöiden ja autonkuljettajien työturvallisuus.

Vuoden 2018 alussa Knaufin kipsilevytehtaalla Kankaanpäässä ryhdyttiin toteuttamaan investointia, jolla tavoiteltiin parannusta sekä työturvallisuuteen että prosessin tehokkuuteen.

– Molemmat tavoitteet johdettiin Knaufin strategiasta. Nämä asiat kulkevat käsi kädessä. Entistä sujuvampi ja tehokkaampi työn tekeminen näkyy myös turvallisuuden parantumisena, muistuttaa Knauf Oy:n toimitusjohtaja Pekka Torikka.

Muutostöissä tehtaan tuotantotilat ja lähettämö erotettiin toisistaan. Lähettämö ja autoliikenne siirrettiin uuteen paikkaan, varsinaisen tehtaan ulkopuolelle rakennettuun erilliseen lastauskatokseen.

Lastauskatos otettiin käyttöön tammikuun alussa. Uudistuksen vaikutukset näkyivät heti, kertoo tehtaanjohtaja Olli Santahuhta.

– Aiemmin autot lastattiin tehtaan sisällä. Tärkein asia työturvallisuuden kannalta oli se, että lastattavat autot siirrettiin pois sisätiloista. Enää ne eivät ole samassa tilassa esimerkiksi varastossa liikkuvien tuotannon trukkien ja jalankulkijoiden kanssa.

Myös tehtaan tilankäyttö parantui.

– Kun lähettämö siirrettiin lastauskatokseen, saimme tehtaan varastoon lisää tilaa. Nyt lähetyserät pystytään keräämään poimintahalliin lähetys kerrallaan.

Vaiheistus paransi tehokkuutta ja vähensi virheitä

Alkuvuoden kokemusten perusteella levyjen lastaus on nopeutunut huomattavasti.
Knaufin logistiikkajohtaja Erkki Forsströmin mielestä tehokkuuden parantumista selittää parhaiten lastaustyön uudenlainen vaiheistus.

Lastattavat tuote-erät siirretään ensin trukeilla tuotevarastosta tehtaan poimintahalliin. Sieltä ne siirretään lastauskatokseen kuorma kerrallaan, kun toimituspäivä on vahvistettu.

– Uusi järjestely mahdollistaa entistä tarkemman etukäteisvalmistelun. Kuormat siirretään poimintahallista lastauskatoksen merkityille lastausalueille yleensä päivää ennen auton tuloa. Kun auto tulee, kuorma on aina valmiina odottamassa lastausta.

Knauf seuraa tarkasti lastataviin tonneihin käytettyjä työtunteja. Mittauksessa käytettävä suhdeluku on parantunut tuntuvasti jo alkuvuoden aikana.

"Uusi järjestely mahdollistaa entistä tarkemman etukäteisvalmistelun."

Myös työntekijät ovat uuden työtavan hyvin vastaan.

– Työntekijät ovat kokeneet muutoksen erittäin positiivisena, sillä heidän omalle työmaalleen on tullut uudenlaista selkeyttä ja järjestelmällisyyttä. Kaikille työvaiheille on nyt omat vastuuhenkilöt. Meillä on myös uusi palkkausjärjestelmä, jonka motivaatioperusta tukee tehokkuutta ja lähetysvarmuutta, Forsström sanoo.

Työn vaiheistus on parantanut myös lastauksen laatua. Jokaisen lähtevän kipsilevynipun kunto tarkistetaan kahteen kertaan. Ensimmäisen tarkistuksen tekee trukin kuljettaja, joka tuo levyt lastauskatokseen. Toinen tarkistus tehdään lastauksen yhteydessä.

"Työntekijät ovat kokeneet muutoksen erittäin positiivisena, sillä heidän omalle työmaalleen on tullut uudenlaista selkeyttä ja järjestelmällisyyttä."

– Viallisia tuotteita ei pääse lähtemään eteenpäin. Lastauksesta johtuvat laatupoikkeamat on saatu minimoitua lähelle nollaa, Forsström kertoo.

Uudet ajoreitit ja sidonta-alue

Uudistuksen yhteydessä autojen ajoreitit tehtaan alueella suunniteltiin uudelleen. Ajosuuntia vaihdettiin, ajoreittejä päällystettiin ja valaistuista parannettiin.

Myös autonkuljettajien työhön tuli uudenlainen vaiheistus.

Tehdasalueelle saavuttuaan kuljettaja saa aluksi kuljetusta varten tarvittavat paperit. Sitten hän siirtyy valmistelemaan autoa lastausta varten – tarkoitukseen on varattu oma erillinen alue. Seuraavaksi on vuorossa lastaus, ja lopuksi kuorman sidonta erillisellä sidonta-alueella. Kuljettaja voi sitoa kuorman omaan tahtiinsa, ja samalla toinen auto pääsee kuormausalueelle.

Myös kuljettajien työturvallisuutta on parannettu.

– Olemme ohjeistaneet tarkasti, missä kuljettaja on kuorman lastauksen aikana. Koneille ja ihmisille on nyt selkeästi omat alueet. Sidonta voidaan tehdä tehokkaasti ja turvallisesti kaikkina vuodenaikoina, Forsström

Uudet käytännöt paransivat myös lastauksen turvallisuutta

Tehdasalueen opasteita ja ajoreittejä suunniteltiin yhteistyössä kuljetuksia hoitavan VR Transpointin ja autonkuljettajien kanssa. Toukokuussa uudistunutta tehdasaluetta tarkasteltiin yhteisellä turvallisuuskävelyllä.

VR Transpointin kuljetuspäällikkö Martti Saksala oli näkemäänsä tyytyväinen.

– Turvallisuus tehdasalueella on parantunut merkittävästi. Uusi lastausalue on toimiva ja uudet käytännöt parantavat myös lastauksen turvallisuutta. Ratkaisuja on ajateltu järkevästi myös työn sujuvuuden kannalta. Hyvää on sekin, että kuljettajan toiminta lastausvaiheessa on määritelty tarkasti.

Saksalan mielestä turvallisuutta pitää aina tarkastella laajana kokonaisuutena.

– Aluksi on aina hyvä tehdä riskien arvioinnit. Kootaan kaikki asiantuntijat yhteen, ja tehdään tarvittavat havainnot. Lisäksi on tärkeää ajatella turvallisuutta pidempänä putkena, joka alkaa tuotannosta ja päätyy vastaanottajalle.

Toukokuussa yhteisellä turvallisuuskävelyllä perehdyttiin kuormansidontaan sekä tarkasteltiin uudistunutta tehdasaluetta.

VR Transpointin myyntipäällikkö Pasi Marttila tiivistää turvallisuustyön tavoitteet:

– Nolla tapaturmaa, nolla vahinkoa, nolla virhettä. Se vaatii kuljettajiltamme vahvaa ammattitaitoa erityisesti kuorman sidonnassa. Vuositasolla puhutaan muutamasta käsittelyvirheestä. Tavara ei hajoa matkalla.

"Turvallisuus tehdasalueella on parantunut merkittävästi."

VR Transpoint kuljettaa päivittäin Knaufin kipsilevyjä talotehtaille, rakennustyömaille ja jälleenmyyjille. Toimintaa ohjaavat vahvasti aikataulut.

– Jos saamme tilauksen tänään, toimitus on yleensä ylihuomenna. Knauf yhdistelee tilauksista heille sopivia kokonaisuuksia, ja yksittäinen kuorma saattaa muodostua yhdestä tai useammasta purkupaikasta, kertoo VR Transpointin kuljetuspäällikkö Sami Tapio.

Turvallisuus ennen tehokkuutta

Nyt muutostyöt Knaufin tehtaalla ovat viimeisiä opasteita vaille valmiit. Työtä turvallisuuden parantamiseksi pitää jatkaa, sanoo Pekka Torikka.

– Kun menee hyvin, pitää haluta vielä enemmän.

Torikka tähdentää, että turvallisuus on Knauf-konsernissa globaalisti toiminnan lähtökohta, ja se tulee aina ennen tehokkuutta.

– Jos turvallisuus edellyttää tuotannon pysäyttämistä, se tehdään tehokkuuden kustannuksella.

Turvallisuuden pitäminen oikealla uralla vaatii johdonmukaisuutta.

– Turvallisuuden parantaminen vaatii välineitä, esimerkiksi sen, että turvallisuushavaintojen tekeminen on mahdollisimman helppoa. Meillä turvallisuushavainnot ja niistä raportointi on tehty läpinäkyväksi koko organisaatiolle. Lisäksi turvallisuus on myös johtamisjärjestelmän kärjessä. Kaikki kokoukset alkavat turvallisuuskatsauksella, niin myös johtoryhmän kokoukset.

Joskus toimitusjohtajakin on ollut turvallisuushavaintojen kohteena.

– Meillä on periaatteena, että pysäköintiruutuun ajetaan peruuttamalla, mikäli se on mahdollista. Kerran ajoin ruutuun keula edellä ja siitähän tehtiin heti turvallisuushavainto. Kun luin pysäköinnistäni tehtyä turvallisuushavaintoa raportista, opin kerrasta pysäköimään oikein!

Knauf Oy

  • Knauf Oy on vuodesta 1991 Suomessa toiminut kipsilevyjen sekä muiden rakennustuotteiden valmistukseen ja myyntiin keskittynyt yritys.

  • Yhtiö on osa Knauf-konsernia, joka on yksi maailman suurimmista kipsilevytoimittajista ja kaikki toiminnot mukaan lukien yksi Euroopan johtavista rakennusmateriaalien valmistajista.

  • Konserni kehittää, valmistaa ja markkinoi kipsi- ja kipsipohjaisia tuotteita sekä järjestelmäratkaisuja ympäri maailman.