Kun logistiikka ratkaisee

Tiina Porkka haastatteli autonkuljettaja Matias Lehtistä ja tarkisti, että paperit ovat kunnossa.

Tiina Porkka haastatteli autonkuljettaja Matias Lehtistä ja tarkisti, että paperit ovat kunnossa.

Maantielogistiikan turvallisuusauditointi tuo tietoa kentältä

6.5.2020

VR Transpointin uusi turvallisuusauditointi ulottuu yksittäiseen autoon ja kuljettajaan saakka. Tavoitteena on saada ajantasaista tietoa arjen toiminnasta ja parantaa liikenteen kokonaisturvallisuutta.

VR Transpointin kuljetuspäällikkö Mika Sairanen tutkii liikennöitsijä Jani Laaksosen autoa Kouvolan CET-terminaalin piha-alueella. Samaan aikaan maantielogistiikan huolinta- ja laskutuspäällikkö ja turvallisuusasiantuntija Tiina Porkka haastattelee auton kuljettajaa Matias Lehtistä.

Meneillään on Jani Laaksosen autojen ja kuljettajien turvallisuusauditointi.

Auditoinnit alkoivat helmikuussa

VR Transpointin maantielogistiikka aloitti yksittäisiin autoihin ja kuljettajiin kohdistuvat turvallisuusauditoinnit helmikuun alussa.

– Auditoinnissa saamme tietoa siitä, mitä kentällä oikeasti tapahtuu, Tiina Porkka sanoo.

Suurin osa auditoinnista perustuu vakiomuotoisen kyselykaavakkeen läpikäymiseen. Osa kysymyksistä kohdistuu tarvittaviin lupiin, osa kuljettajan varusteisiin, ajo-oikeuksiin ja ammattipätevyyteen. Lisäksi selvitetään, onko turvallisuusperehdytykset tehty ja miten hyvin turvallisuusohjeet ovat jalkautuneet.

Auditoinnin vapaassa osassa kuljettaja voi kertoa omia kokemuksiaan ja havaintojaan.

– Kuljettajat liikkuvat reiteillä päivittäin, ja he tuntevat turvallisuuteen vaikuttavat tekijät paremmin kuin kukaan muu. Osa kuljettajista kertoo lastauspaikoista, osa tien kunnosta, osa muista riskeistä tai turvallisuushavainnoista. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat kuljetusten kokonaisturvallisuuteen, Porkka painottaa.

Auton ja sidontavälineiden kunto tarkistetaan silmämääräisesti.

– Emme ole katsastusmiehiä tai -naisia emmekä tee viranomaistehtäviä, Porkka naurahtaa.

Samat ohjeet kaikille

Itsekin auditointiin osallistunut liikennöitsijä Jani Laaksonen pitää uutta turvallisuusauditointia hyvänä uudistuksena.

– Auditointi oli erittäin perusteellinen ja kävimme hyvää keskustelua. Tällainen valvonta ja kontrolli on hyvästä. Kaikilla pitääkin olla yhdenlaiset ohjeet. Silloin niitä on helppo noudattaa.

"Kukaan ei tee koskaan asioita liian hyvin"

Laaksosen kolmella autolla ajetaan pääasiassa metsäteollisuuden massatavarakuljetuksia Kaakkois-Suomessa. Autot ja kuljettajat liikkuvat monen eri asiakaan tehdasalueilla.

– Asiakkaiden turvallisuusohjeissa on vielä pieniä tehdaskohtaisia eroja, mutta käytännöt ovat lähentyneet vuosien mittaan. Kun toimimme VR Transpointin ohjeistuksilla, ne pätevät varmasti jokaiseen tehtaaseen.

Laaksonen uskoo, että turvallisuusauditoinnista on hyötyä sekä liikennöitsijälle että VR Transpointille.

– Me saamme tietoa siitä, miten omaa toimintaamme pitää kehittää. Kukaan ei tee koskaan asioita liian hyvin – aina on vara parantaa. Me puolestamme viemme VR Transpointille tehtailta tietoa, jota ei välttämättä saa virallisia kanavia pitkin.

Myös Porkka arvostaa kuljettajien antamaa palautetta.

– Auditoinnissa kuulemme palautetta suoraan kuljettajilta ja saamme selville ovatko antamamme ohjeet järkeviä ja toteuttamiskelpoisia.

Jani Laaksosen kalusto sai auditoinnissa täydet pisteet. Puutteita löytyi vain turvallisuusohjeistuksen jalkauttamisesta.

– Jatkossa pitää varmistaa, että kaikki ohjeet menevät varmasti kuljettajalle asti, Porkka sanoo.

Tietoa viedään eteenpäin

Tavoitteena on tehdä tänä vuonna seitsemän auditointikierrosta, joka kattavat yhteensä noin 70 auditointia.

– Aloitimme autoista, joilla ajetaan strategisten asiakkaittemme kuljetuksia, Porkka kertoo.

Ensimmäisessä auditoinnissa tarkasteltiin 12 autoa ja kuljettajaa, jotka ajavat kaivosteollisuuden tuotteita Kemin satamaan.

– Saimme kuljettajien haastatteluista paljon arvokasta tietoa. Kävi ilmi, että talvikunnossapidossa oli puutteita eräillä tieosuuksilla. Olemme jo vieneet tätä tietoa eteenpäin Pohjois-Suomen ELY-keskuksen suuntaan. Tällä tavalla voimme omalta osaltamme vaikuttaa liikenneturvallisuuden parantamiseen.

"Pyrkimyksenä on saada turvallisuustilanteesta kattava kokonaiskuva"

Auditoinnin toisessa erässä helmikuussa käytiin läpi liikennöitsijät ja autot, jotka ajavat metsäteollisuuden kuljetuksia Kaakkois-Suomessa. Loppuvuodesta auditoidaan muun muassa kiertotaloutta palvelevia kuljetusliikkeitä.

Tiina Porkka tekee auditoinneista koko ajan yhteenvetoa, joka täydentää liikennöitsijöiden auditoinneista, turvallisuuskävelyistä ja riskien arvioinneista koottua tietoa.

– Pyrkimyksenä on saada turvallisuustilanteesta kattava kokonaiskuva. Sen avulla voimme luoda myös yhdenmukaiset tavat toimia. Tavoite on, että kaikki liikennöitsijät, jotka ajavat VR Transpointin brändin alla myös toimivat samalla tavalla.

– Omasta puolestamme pidämme huolta siitä, että puutteet korjataan ja sovituista toimintamalleista pidetään kiinni. Haluamme tälläkin tavalla viestittää, että turvallisuus on meille ykkösprioriteetti, Porkka painottaa.