Kun logistiikka ratkaisee

Mammuttirekka hyödyntää uudet mitat

11.6.2020

SSAB ja VR Transpoint kehittävät uusia kuljetusratkaisuja, jotka parantavat turvallisuutta, lisäävät tehokkuutta ja vähentävät päästöjä. Yhteistyön uusimmat tulokset ovat 48 tonnin lasteja kuljettava Mammuttirekka sekä rautatiekuljetusten turvallisuutta lisäävä rainakelatuki.

SSAB ja terästuotteiden rautatie- ja maantiekuljetuksia hoitava VR Transpoint ovat jo vuosien ajan kehittäneet yhteistyössä entistä parempia tapoja terästuotteiden kuljetuksiin.

Kehitystyön tärkein tavoite liittyy aina turvallisuuteen, painottaa SSAB:n logistiikkapäällikkö Heikki Hellstèn. Muut päämäärät on johdettu SSAB:n logistiikan strategisista tavoitteista.

– Meille oleellista on parantaa toimitusvarmuutta ja kuljetusten kustannustehokkuutta, saada kuljetusketju entistä läpinäkyvämmäksi ja alentaa päästöjä. Lisäksi haluamme parantaa logistiikan avulla omaa kilpailukykyämme ja tarjota asiakkaillemme hyödyllisiä lisäarvopalveluja, jotka liittyvät erityisesti seurantaan.

– Lopullinen tavoitteemme on, että pystymme luomaan maailman parhaan kuljetusketjun, Hellstèn tiivistää.

Mammuttirekka kuljettaa keloja ja teräsputkia

SSAB:n ja VR Transpointin yhteinen kehitystyö näkyy konkreettisimmillaan kalustoratkaisuissa. Uusin niistä on Mammuttirekka.

– Vaikuttava nimi, mutta niin on menopelikin, Hellstèn kehaisee.

Mammuttirekalla kuljetetaan Raahen tehtaan valmistamia teräskeloja Oulaisten putkitehtaalle. Paluukuormaan lastataan teräsputkia, jotka auto vie Raahen satamaan.

Mammuttirekan kehitystyö käynnistyi, kun asetusmuutos mahdollisti entistä pidemmät ja painavammat maantiekuljetukset vuonna 2019.­

SSAB määritteli ominaisuudet, joita uudelta rekalta vaadittaisiin. Tavoitteena oli parantaa teräskelojen ja -putkien kuljetusten tehokkuutta, alentaa kuljetusten hiilidioksidipäästöjä ja vähentää tyhjänä ajoa.

VR Traspoint lähti miettimään, millaisilla teknisillä ratkaisuilla tarvittavat ominaisuudet voisi saada aikaan.

– Halusimme hyödyntää uudet massat ja mitat maksimaalisesti, kasvattaa sitä kautta tehokkuutta ja tuoda ratkaisuun jotain aivan uutta, kertoo VR Transpointin projektijohtaja Juha Haapanen.

Vähemmän ajoja, vähemmän polttoaineen kulutusta

Kehitystyön tuloksena syntyi avoin puoliperävaunuyhdistelmä, jossa on viisiakselinen teli. Yhdistelmän pituus on 22 metriä ja paino kuormattuna 71 tonnia.

Kantavuudessa on otettu huima loikka. Vanhalla kalustolla pystyttiin kuljettamaan yksi teräskela, ja kuorman maksimipaino oli 32 tonnia. Mammuttirekka voi kuljettaa kaksi kelaa, ja kuorman maksimipaino on 48 tonnia.

"Kuljetuskertoja on saatu vähennettyä. Sillä on suora vaikutus kustannuksiin ja päästöjen vähentämiseen"

Mammuttirekkaa vetää 13-litrainen Volvo FH, joka kehittää 540 hevosvoiman tehon. Moottorin ominaisuudet on viritetty niin, että autosta saadaan tarvittava teho pienimmällä mahdollisella polttoaineen kulutuksella.

– Hiilidioksidipäästöjä on saatu pienemmäksi, Haapanen sanoo.

Mammuttirekan todellisia vaikutuksia mitataan parhaillaan.

– Kuljetuskertoja on saatu vähennettyä. Sillä on suora vaikutus kustannuksiin ja päästöjen vähentämiseen. Meidän näkemyksemme mukaan liikenne on myös sujunut turvallisesti ja tehokkaasti, Hellsten sanoo.

Maantielogistiikassa pohjaa uusille ratkaisuille on luotu vuodesta 2013 alkaen.

 – Keskinäistä luottamusta on kasvatettu askel askeleelta. Liikennettä on kehitetty niin, että myös kaluston kehitystyö on tullut mahdolliseksi, Haapanen sanoo.

 Aiemmin VR Transpoint on hoitanut muun muassa Raahen, Pulkkilan ja Oulaisten tehtaiden välistä liikennettä. Nyt yhteistyö laajenee Raahen tehtaan kotimaan toimituksiin.

 – VR Transpoint pärjäsi kilpailussa hyvin. Katsomme suurella mielenkiinnolla, minkälaisia kehitysehdotuksia saamme tämän uuden näkökulman myötä. Mahdollisuuksia on paljon tiedonsiirrosta kalustokehitykseen, SSAB:n Hellstèn sanoo.

Rainakelatuki ratkaisi rautatieliikenteen ongelman

Myös rautatielogistiikkaan tuodaan uusia ratkaisuja. Uusin niistä on rainakelatuki, joka on ratkaisu yhteen liikenteen vaativimmista teknisistä haasteista.

Rainakela syntyy, kun leveä teräskela leikataan ensin rainaleikkurilla erilevyisiksi rainoiksi. Sen jälkeen rainat sidotaan yhdeksi nipuksi teräsvanteilla. Valmiit rainakelat kuljetetaan Raahesta Hämeenlinnan tehtaan putkituotannon tarpeisiin.

Rainakelojen leveys vaihtelee välillä 90-200 senttiä. Haaste syntyy siitä, että varsinkin kapea rainakela on sivusuunnassa epävakaampi kuin kokonainen teräskela. Tästä syystä rainakeloja on jouduttu kuljettamaan maanteillä.

Painavien kelojen kuljettaminen muun liikenteen joukossa aiheuttaa omat riskinsä ja lisäksi mittavat päästöt. Haasteeseen on etsitty ratkaisua, joka on nyt löytymässä. Uusi rainakelatuki voidaan kiinnittää rautatievaunuun, ja se mahdollistaa kaiken levyisten rainakelojen kuljettamisen turvallisesti rautateillä.

– Kokonaismäärältään jopa 30 000 tonnin kuljetukset voidaan nyt siirtää maanteiltä rautateille. Se on iso asia turvallisuusmielessä. Lisäksi kuljetusten energiatehokkuus paranee ja hiilidioksidipäästöt putoavat lähelle nollaa, sanoo SSAB:n asiakkuudesta vastaava avainasiakaspäällikkö Kimmo Kadenius.

SSAB:n tuotantohenkilöstö on osallistunut hyvin vahvasti kelatuen kehitystyöhön. Prototyyppiä on testattu sekä Raahessa että Hämeenlinnassa.

"Kehitys menee usein eteenpäin uusien konseptien tai teknologisten parannusten kautta"

 – On ollut mielenkiintoista nähdä miten monet asiat kytkeytyvät toisiinsa tällaisessa kehitystyössä. Uusi tuki edellyttää uutta toimintatapaa niin lähtöpäässä Raahessa ja vastaanottopäässä Hämeenlinnassa, SSAB:n Hellstèn kertoo.

Tukeen tehdään vielä muutamia parannuksia, ja kaupallinen liikenne pääsee alkamaan todennäköisesti heinäkuun loppupuolella tai elokuun alussa.

– VR Transpointilta uusi kuljetusmalli edellyttää tarkkaa toimintaa. Tukitelineellä varustetut vaunut on saatava kulkemaan tehokkaasti ja suunnitelmallisesti, koska niitä on käytössä vain tietty määrä, Hellstèn sanoo.

Luottamusta ja suunnitelmallisuutta

Yritysten yhteinen kehitystyö jatkuu – uusia teknisiä ratkaisuja on jo suunnittelupöydällä.

– Kehitys menee usein eteenpäin uusien konseptien tai teknologisten parannusten kautta, Hellstèn muistuttaa. Hänen mielestään onnistuneen yhteistyön tärkeimmät tekijät ovat suunnitelmallisuus ja luottamus.

– On tärkeää kuvata lähtötilanne tarkasti ja määritellä tavoite oikein. Sitten tehdään selkeä suunnitelma siitä, miten nykytilasta päästään tavoitteeseen. Kun tämä on tehty huolellisesti, on helppo koota yhteen oikeat ihmiset ja ryhtyä töihin. Lisäksi on tärkeää, että ollaan liikkeellä ennakkoluulottomalla ja avoimella asenteella. Siinä keskinäinen luottamus on avainkysymys.

VR Transpointin Kadenius ja Haapanen jakavat Hellstènin näkemyksen.

– Jos on tarkoitus tuottaa paras mahdollinen ratkaisu asiakkaalle, on viisasta ottaa asiakas mukaan kehitystyöhön alusta asti. Kun tehdään yhdessä, saadaan otettua huomioon molempien osapuolien näkökulmat ja tarpeet, Kadenius sanoo.