Kun logistiikka ratkaisee

Oiltanking varastoi Mussalossa monenlaisia nestemäisiä tuotteita.

Oiltanking varastoi Mussalossa monenlaisia nestemäisiä tuotteita.

Nonstop-toiminta paransi Mussalon asiakaspalvelua

7.11.2019

Uudessa toimintamallissa järjestelyveturien käyttöaste nostetaan tarvittaessa lähelle sataa prosenttia. Asiakaspalvelun laatu vilkkaassa Mussalon satamassa on jo saatu hyvälle tasolle.

Nonstop-toimintamalli otetiin käyttöön Kotkan Mussalon sataman ratapihalla viime talvena.

Vaihtotyövetureiden miehitykset suunnitellaan nyt niin, että veturit työskentelevät tarvittaessa yhtäjaksoisesti läpi työvuoron.

Uuden järjestelyn ansiosta veturien käyttöaste on parempi kuin ennen. Ruuhkat ja liikennepoikkeamat on saatu poistettua lähes kokonaan.

Vähemmän poikkeamia

Uusi toimintamalli saa kiitosta Mussalossa operoivilta Stevecolta ja Oiltankingilta.

– Nonstop-malli on poistanut ruuhkia ja tehostanut toimintaa todella paljon. Poikkeamia liikenteessä on huomattavan paljon vähemmän kuin aikaisemmin. Ja jos poikkeamia tulee, niihin reagoidaan heti ja liikennetilanne saadaan normalisoitua nopeasti, sanoo Stevecon terminaalipäällikkö Niko Arola.

Steveco on Suomen suurin satamaoperaattori ja merkittävä metsäteollisuuden tuotteiden käsittelijä.

– Suuri osa metsäteollisuuden tuotteista tulee satamaan rautateitse kokojunilla tai vaunukuormina. Liikenne on aikataulutettua. Tiedämme tarkasti, mitä tavaraa on milloinkin tulossa. Pystymme varaamaan resursseja niin, että toiminta satamaterminaaleissa on sujuvaa.

Materiaalivirta jaksottuu toivotulla tavalla

Oiltanking varastoi Mussalossa monenlaisia nestemäisiä tuotteita.

– 95 prosenttia tavarasta tulee meille säiliövaunuilla ja nestekonteilla Venäjältä ja entisistä IVY-maista. Nesteet puretaan varastosäiliöihin, ne varastoidaan joksikin aikaa ja kuljetetaan sitten eteenpäin pääasiassa säiliölaivoilla, mutta myös autoilla ja säiliökonteilla, kertoo Oiltankingin logistiikkapäällikkö Janne Liinamaa.

"Uusi malli toimii hyvin."

Kemikaalien purkaminen on tarkasti aikataulutettua. Aikataulujen pitäminen on tärkeää varsinkin talvella, jolloin osaa tuotteista pitää lämmittää.

Oiltankingin oma henkilökunta on jo pitkään työskennellyt satamassa nonstop-mallilla. Nyt niin tekee myös VR Transpoint.

– Uusi malli toimii hyvin. Saamme palvelua samalla tavalla kuin itsekin toimimme. Sisään tuleva materiaalivirta saadaan jaksotettua haluamallamme tavalla, ja meille tulevan liikenteen vaihtotöistä johtuvat ongelmat ovat käytännössä poistuneet.

Liinamaan mielestä myös aiemmin käyttöön otetut vaihtoikkunat ovat tehostaneet toimintaa ratapihalla.

Vaihtoikkunalla tarkoitetaan aikaväliä, jonka aikana esimerkiksi Oiltanking saa palvelua etukäteen sovitulla tavalla.

– Sovimme etukäteen, kuinka monta aikaikkunaa meillä on juoksevan 24 tunnin aikana. Järjestelyn ansiosta meidän on helppo suunnitella toimintaamme. Jos emme tarvitse kaikkia aikaikkunoita, voimme luovuttaa ne muille.

Uusia ratkaisuja etsittiin

Mussalon ratapihan liikenne on kasvanut tasaisesti 2000-luvulla. Kasvun myötä liikenne alkoi ajoittain ruuhkautua.

– Haasteita oli todella paljon. Emme saaneet tilaamaamme palvelua sovittuna ajankohtana. Tilatut vaunuvaihdot olivat erittäin usein reilusti myöhässä. Omat työntekijämme terminaalilla joutuivat odottelemaan aivan liian paljon, sanoo Liinamaa.

Tapani Tolonen aloitti VR Transpointin Kaakkois-Suomen aluepäällikkönä tammikuussa 2019. Ratapiha kärsi silloin toistuvista ruuhkista.

– Asiakaspalvelu oli haastavaa. Jäimme usein jälkeen asiakkaiden tilaamissa töissä, Tolonen sanoo.

VR Transpoint alkoi etsiä liikenneongelmiin uusia ratkaisuja.

Ratapihan koko ja kapasiteetti alkoivat tulla vastaan – vaihtotyöveturien määrän lisääminen ei olisi ollut järkevää.

– Jos olisimme lisänneet vetureiden määrää, niistä ei olisi saatu riittävästi tehokasta hyötyä irti. Veturit olisivat jo osittain olleet toistensa tiellä, Tolonen sanoo.

Resurssit tarvetta vastaavaksi

Parhaaksi ratkaisuksi valikoitui lopulta veturien käyttöasteen nostaminen, toisin sanoen työskentely nonstop-periaatteella. Mallia käytetään satamissa yleisesti.

– Henkilöstöä pitää kiittää siitä, että he suhtautuivat avoimin mielin asiaan. Henkilöstö oli mukana kehittämässä nonstop-mallista toimivinta versiota, Tolonen sanoo.

"Parantuneesta asiakaspalvelusta on tullut kiitosta."

Uusi malli otettiin käyttöön talvella 2019. Asiakaspalvelun laatu parani nopeasti ja Mussalon liikennetilanne helpottui.

– Saimme positiivisia viestejä siitä, että otimme käyttöön nonstop-työskentelymallin. Myös parantuneesta asiakaspalvelusta on tullut kiitosta.

Nonstop-malli mahdollistaa myös sen, että VR Transpoint voi mitoittaa ratapihan työntekijöiden ja veturien määrän tarvetta vastaavaksi.

– Mallin hyvä puoli on se, että sitä voi käyttää tarpeen mukaan esimerkiksi yhdessä tai tarvittaessa kaikissa työvuoron vetureissa. Normaaleissa työvuoroissa ilman nonstop-mallia käyttöasteemme on noin 70 prosenttia. Kun liikennettä on enemmän, voimme nostaa veturien käyttöasteen nonstop-mallilla lähelle sataa prosenttia, Tolonen kertoo.

Toimivaa vuorovaikutusta

Asiakkaiden mielestä toimintamallin muutos vietiin läpi sujuvasti.

– Meillä ei ole mitään negatiivista sanottavaa uuden mallin käyttöönotosta. Jos haasteita oli, ne eivät näkyneet meille, Stevecon Arola sanoo.

Vuorovaikutus Mussalossa on Arolan mielestä hyvällä tasolla.

– Kommunikointi toimii hyvin kaikilla tasoilla. Meillä on säännölliset palaverit, ja lisäksi mietimme yhdessä miten operatiivista toimintaa voi parantaa.

– Suuria haasteita ei ole, mutta toisaalta ikinä ei pidä olla tyytyväinen nykyiseen tasoon. Kaikkien toimijoiden pitää tehdä kehitystyötä yhdessä. Kun jatkamme avointa vuoropuhelua, saamme hiottua toimintaa paremmaksi.

Transitoliikenne kaipaa investointeja ratainfraan

Mussalon sataman liikenteen ennustetaan kasvavan nopeasti. Metsäteollisuudelle satama on eräs Suomen tärkeimmistä. Myös Venäjän transitoliikenteelle Mussalo on tärkeä reitti.

– Kun Neuvostoliitto hajosi, kevyiden öljytuotteitten vienti siirtyi kohtalaisen nopeasti Suomesta Baltian satamiin, joissa kustannukset ovat pienemmät. Erilaiset kemikaalit jäivät Suomeen. Niiden kuljetusmäärä on pikku hiljaa lisääntynyt, Oiltankingin Liinamaa kertoo.

"Jos ei Venäjän naapurissa kannata olla, niin missä sitten?"

Syksyllä Oiltankingin uudessa toimitilassa vietettiin toiminnan 20-vuotisjuhlia. Suomi on yhtiölle tärkeä maa myös tulevaisuudessa, uskoo Liinamaa.

– Jos ei Venäjän naapurissa kannata olla, niin missä sitten? Rautatiekuljetusten luotettavuus ja turvallisuus on meille kaikki kaikessa ja myös edellytys sille, että voimme toimia täällä kannattavasti.

Kaakkois-Suomen ratainfran parantaminen alkaa keväällä 2020.

Työkokonaisuus kattaa Kouvola–Kotka/Hamina-radan peruskorjauksen, akselipainon noston 25 tonniin, turvalaitteiden uusimisen, Kotkan Kotolahden ratapihan raiteiston laajentamisen ja Hovinsaaren ratapihan muutokset sekä Kouvola­–Kotka-välin linjaosuuden välityskykyä parantavat toimenpiteet.

– Meillä on tärkeintä, että 25 tonnin akselipaino saadaan nopeasti Kouvolan, Kotkan ja Haminan väliselle raiteistolle. Muut investoinnit voidaan toteuttaa tämän jälkeen, Liinamaa sanoo.