Kun logistiikka ratkaisee

Rauno Kangasjärvelä, Kai Viitanen ja Arto Karhu tilannekuvan äärellä.

Rauno Kangasjärvelä, Kai Viitanen ja Arto Karhu tilannekuvan äärellä.

Operaatiokeskus varmistaa liikenteen sujuvuuden

13.12.2019

VR Groupin operaatiokeskus valvoo ja ohjaa tavarajunia vuorokauden ympäri niin, että kokonaisuus on hallinnassa ja liikenne rullaa sujuvasti kaikkialla Suomessa. Uuden tilannekuvapalvelun avulla häiriötilanteisiin pystytään reagoimaan nopeasti. Tarvittava tilannetieto lähtee nopeasti suoraan asiakkaille.

VR Groupin operaatiokeskuksen suuren näyttötaulun tilannekuvassa näkyvät yhtä aikaa kaikki Suomen rataverkolla liikkuvat tavarajunat. Jokaista liikkeessä olevaa junaa kuvaa kartalla etenevä ympyrä, jossa näkyy junan numero. Pallon väri kertoo, onko juna ajoissa vai onko se mahdollisesti myöhässä aikataulusta.

Tilannekuvapalvelu on älykäs karttasovellus, joka kerää informaatiota junaliikenteestä eri järjestelmistä yhteen paikkaan. Palvelu antaa visuaalisen kokonaisnäkymän raideliikenteen tilanteesta. Tilannekuvassa näkyvät myös ne junat, joita vasta valmistellaan lähtöä varten. Operaatiokeskus varmistaa, että kaikissa junissa on kuljettaja ja suunnitelman mukainen veturi.

Tavaraliikenteen kulkua valvova vuoropäällikkö Arto Karhu näkee tilannekuvan myös omalta näytöltään. Yhdellä hiiren näpäytyksellä Karhun näytölle avautuvat kunkin junan tarkat tiedot: lähtöasema, määränpää, aikataulu, asiakas ja vaunuissa oleva kuorma.

"Aikaikkuna, jossa toimimme, on tämä ja huominen päivä."

Tilannekuvapalvelu kertoo, että muuan juna on hieman myöhässä ratatöiden takia. Se on kuitenkin tulossa perille aikataulun mukaisesti, joten toimenpiteisiin ei ole tarvetta. Jos olisi, asian ottaisi hoitaakseen myös asiakastiedotusta hoitava Kai Viitanen, jonka työpöytä on Karhun työpisteen vieressä.

Rullaavaa suunnittelua

Operaatiokeskus on VR Transpointin kuljetussuunnittelun viimeinen lenkki. Siellä tehtävän työn perustana ovat rautatielogistiikan ja junaliikenteen suunnittelun laatimat pohjasuunnitelmat ja aikataulut. 

Operaatiokeskus valvoo, että suunnitelma toteutuu ja tekee tarvittaessa muutoksia suunnitelmiin. 

– Aikaikkuna, jossa toimimme, on tämä ja huominen päivä. Suunnittelua tehdään rullaavasti koko ajan. Sitä mukaa kun suunnitelmat päivitetään, ne talletetaan tuotannonohjausjärjestelmään, kertoo operaatiokeskuksen kuljetusten ohjauksen päällikkö Rauno Kangasjärvelä.

Kattavan tilannekuvan ansiosta operaatiokeskus tietää liikennetilannetilanteen, ja lisäksi se voi valmistautua tulevaan. 

– Me seuraamme miten liikenne kehittyy, suunnittelemme tulevaa päivää ja jos jotain odottamatonta tapahtuu, reagoimme muutoksiin, Arto Karhu kertoo.

Tarkka tilannekuva nopeuttaa reagointia

Päivittäin Suomessa ajetaan 300–350 tavarajunaa. 

– Päivätasolla eteen tulee myös yllättäviä tilanteita. Usein vaunumäärät näkyvät suunnitelmissa ennusteina, ja varsinainen tilaus tulee vasta kuljetusta edeltävänä päivänä. Joskus taas tyhjiä vaunuja ei saadakaan lastaukseen sitä määrää, jonka asiakas on tilannut. Tästäkin informoimme asiakasta suoraan Operaatiokeskuksesta, Karhu sanoo.

Operaatiokeskuksessa työn rytmi on nopea ja reagointiaika usein lyhyt. Ajantasainen tilannekuva nopeuttaa toimintaa ja päätöksentekoa junaliikenteen häiriötilanteissa ja parantaa myös asiakaspalvelua asiakkaalle annettavassa informaatiossa.

– Näytöltä näkee heti, millä rataosalla ongelma on ja mitä junia häiriön vaikutusalueella liikkuu. Häiriön aiheuttama ketju katkaistaan nopeasti ja normaalitilanteeseen napataan kiinni heti kun se on mahdollista unohtamatta tärkeää asiakastiedotusta, Kangasjärvelä kertoo.

Tilannetiedot nopeasti asiakkaille

Asiakkaille on monia etuja siitä, että kuljetustenohjaus, häiriötilanteiden selvittäminen ja niistä tiedottaminen on keskitetty yhteen valtakunnalliseen operaatiokeskukseen. Räätälöidyissä toimintamalleissa Operaatiokeskus tiedottaa asiakkaille myös normaalien päivien liikenne- ja vaunutilanteen.

"Kaikki asiakkaille toimitettava tieto on varmasti ajantasaista."

– Saamme itse tarvittavan tiedon aiempaa nopeammin, ja pystymme kommunikoimaan asiakkaan kanssa suoraan. Kaikki asiakkaille toimitettava tieto on varmasti ajantasaista ja tiedotetaan saman aikaisesti myös VR Transpointissa sisäisesti. Suurena haasteena häiriötilanteissa on saada asiakkaille tärkeitä ennusteita asioiden korjaantumisesta myös kolmansilta osapuolilta, Kangasjärvelä sanoo. 

Suurimmaksi osaksi tietoa välitetään asiakkaille erilaisten sähköisten kanavien kautta. Sähköpostit asiakkaille lähtevät VR:n Liito-järjestelmästä, joka on yhdistetty asiakkuuksien hallintajärjestelmään.

– Järjestelmään on luotu yhteystietolistat, joissa kerrotaan, kenelle tieto pitää missäkin tilanteessa toimittaa. Tieto poikkeustilanteista saadaan nopeasti juuri niille henkilöille, jotka tietoa tarvitsevat, Kai Viitanen kertoo.

Asiakasnäkökulma ohjaa kehitystoimintaa

Operaatiokeskus aloitti toimintansa vuonna 2011. Kuljetustenohjaus keskitettiin Helsinkiin kokonaan vuonna 2014. Tilannekuvapalvelu otettiin käyttöön, kun VR muutti uusiin tiloihin Länsi-Pasilaan toukokuussa 2018.

Operaatiokeskuksessa tehty työ näkyy parantuneena asiakaspalveluna ja toimitusvarmuutena. Lisäksi se vaikuttaa myös VR Transpointin muuhun toimintaan.

– Operaatiokeskuksen reagointi erilaisiin liikennetilanteisiin antaa tietoa ja oppia kuljetusten suunnittelulle, sillä meidän toimenpiteemme ovat aina jälkikäteen analysoitavissa. Voimme yhdessä miettiä, olisiko jotain kannattanut tehdä toisella tavalla varsinkin silloin, jos tilanteet toistuvat, Kangasjärvelä sanoo.

Operaatiokeskuksen tilannekuvapalvelu on myös muiden VR Transpointin työntekijöiden käytössä.

– Tällä tavalla asiakasnäkökulmaa on pystytty tuomaan syvemmälle organisaatioon. Nyt nekin työntekijät, jotka eivät ole suoraan tekemisissä asiakkaiden kanssa, alkavat tunnistaa mitkä ovat niitä tärkeitä junia, jotka vaikuttavat suoraan asiakkaan prosessiin. Näiden junien kuljetuksista tarvitaan nopeasti tietoa, jos häiriöitä tulee.