Kun logistiikka ratkaisee

Raakapuuta lastataan vaunuihin Väyläviraston uudessa raakapuuterminaalissa Akaalla.

Raakapuuta lastataan vaunuihin Väyläviraston uudessa raakapuuterminaalissa Akaalla.

Päämääränä raakapuun turvallinen lastaus

18.11.2021

Stora Enso ja VR Transpoint kehittävät raakapuun lastauspaikkojen turvallisuutta muun muassa yhteisten riskien arviointien avulla. Katselmusten perusteella turvallisuus on hyvällä tolalla – useimmat puutteet liittyvät virheelliseen lastaukseen. Yhteistyössä on tiiviisti mukana myös Väylävirasto, jonka uudet ohjeet raakapuun lastauspaikkojen käytöstä ja turvallisuudesta julkaistaan loppuvuodesta.

Stora Enso ja VR Transpoint sopivat runsas vuosi sitten strategisesta kumppanuudesta. Yksi kohteista, joissa yhteistyötä päätettiin kehittää ja syventää, oli turvallisuus.

Keskusteluissa käytiin läpi erilaisia tapoja, joilla turvallisuutta voisi parantaa. Yhteisiä riskien arviointeja oli jo toteutettu tehtaiden ratapihoilla. Nyt arvioinnit päätettiin ottaa käyttöön myös raakapuun lastauspaikoilla ja raakapuuterminaaleissa.

Stora Enson operaatiopäällikkö Kalle Kärhän mielestä on erittäin tärkeää, että riskien arvioinnit tehdään yhdessä.

– Näin toimien näkemyksiä tulee eri suunnilta. Jokaisella on puunhankintaketjussa oma roolinsa, mutta toisaalta olemme kaikki samassa veneessä. Kun asiat hoidetaan oikein, kaikki hyötyvät.

Lastaaja vastaa kuormausohjeiden noudattamisesta

Raakapuun lastauspaikoilla on useita erilaisia turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Alueiden kunnosta vastaa Väylävirasto. Suurissa raakapuuterminaaleissa puun kuormauksesta huolehtivat terminaaliyrittäjät, pienemmillä kuormauspaikoilla vaunuja lastaavat metsäyhtiöiden käyttämien puutavara-autojen kuljettajat. Lastaajat myös vastaavat siitä, että työ on tehty kuormausohjeiden mukaisesti.

Vaunut on kuormattava niin, että puupinot tukeutuvat vähintään kahden pankon muodostamaan pylväspariin eivätkä puut saa ulottua pankkojen ulkopuolelle. Ylipäätään puut on kuormattava niin, ettei puiden putoaminen kuormasta ole mahdollista. VR Transpointin vaihtotyönjohtajat tai veturinkuljettajat tarkastavat, että jokainen vaunu on lastattu kuormausohjeiden mukaisesti.

”Kun työpaikka on turvallinen, työn tekemisen laatukin kehittyy”

Lastauspaikoilla tehdään työtä kesät talvet, jokaisessa säässä ja kaikkina vuorokauden aikoina. Valaistuksen ja opasteiden pitää olla kunnossa, sillä alueella pitää voida liikkua turvallisesti myös syyspimeällä. Kulkuväylillä ei saa lojua puujätettä tai pöllin pätkiä, joihin alueella liikkuvat autonkuljettajat ja vaihtotyönjohtajat saattavat kompastua.

– Jos ratapihalla liikkuva työntekijä joutuu asettelemaan askeleitaan, se vie huomion ja häiritsee työskentelyä. Vastaavasti kun työpaikka on turvallinen, työn tekemisen laatukin kehittyy, muistuttaa VR Transpointin turvallisuusjohtaja Jari Hankala.

VR Transpointin avainasiakaspäällikkö Keijo Petelius on huomannut, että kuormausohjeiden mukainen toiminta ja siisteys kulkevat usein käsi kädessä. – Kun kuormausalue pidetään siistinä, se antaa viitteitä siitä, että myös kuormaus tehdään jämptisti.

Käyttäjien havainnot koottiin yhteen

Stora Enso ja VR Transpoint aloittivat kuormauspaikkojen katselmukset keväällä ja kesällä 2021 Parkanossa, Riihimäellä, Hämeenlinnassa ja Lohjalla. VR Transpointin puolelta mukana oli kuormausalueilla työskentelevät työntekijöitä, heidän esimiehiään sekä työsuojelun ja turvallisuuden asiantuntijoita. Stora Ensosta mukana oli edustajia turvallisuus- ja operaatiot -prosesseista. Myös puuta kuormaavia yrittäjiä ja heidän kuljettajiaan osallistui riskien arviointeihin.

Alueet tarkastettiin yhteisesti kävelemällä. Lisäksi käyttäjien kokemukset ja havainnot turvallisuusriskeistä koottiin yhteen.

– Arvioimme yhdessä, millaisia riskejä havaituista puutteista voi aiheutua, kuinka todennäköisiä seuraukset ovat ja miten vakavia onnettomuuksia niistä voi seurata. Riskienarvioinnin päätteeksi tehtiin pöytäkirja, johon listattiin korjaavat toimenpiteet, aikataulu ja vastuutaho. Toimenpiteiden toteuttamista seurataan osana jatkuvaa turvallisuusyhteistyötä. Kun puute on korjattu, kaikki osapuolet saavat kuittauksen, Hankala kertoo.

Lastauksessa eniten puutteita

Riskienarvioinnin perusteella lastauspaikkojen turvallisuus on hyvällä tasolla. Yleisimmät havaitut puutteet liittyivät lastaukseen.

– Siihen nähden miten paljon puuta kuljetetaan, poikkeamia esiintyy hyvin vähän. Huono lastaus on vakavin riskitekijä raakapuun kuormauksessa. Jos kuormasta putoaa puita, vaikutukset voivat olla katastrofaalisia, Hankala painottaa.

Riskien arvioinneissa kävi ilmi, että virheellisen lastauksen jälkeen vaunusta törröttäviä puita oli paikoitellen katkottu moottorisahalla, ja jopa junavaunun päällä kiipeillen. Sahausjätteitä oli jätetty lojumaan ratapihalle. Sahaus vyötärötason yläpuolella on jo itsessään turvallisuusriski sahaajalle. Lisäksi katkomisen jälkeen junavaunuun jää muita lyhyempiä pöllejä, jotka saattavat pudota kuormasta kuljetuksen aikana tai kun kuormaa puretaan tehtaalla.

”Ainoa oikea tapa korjata virheellinen lastaus on tehdä se uudelleen”

– Päätimme, että tästä täytyy ottaa niskalenkki ja lähteä nopeasti tekemään parannuksia. Otimme yhteyttä muihin metsäalan toimijoihin. Totesimme yhdessä, että puutavara-autojen ja materiaalinkäsittelykoneiden kuljettajat täytyy ohjeistaa niin, että moottorisahaa ei kerta kaikkiaan saa käyttää. Ainoa oikea tapa korjata virheellinen lastaus on tehdä se uudelleen nosturilla tai materiaalinkäsittelykoneella. Nyt moottorisahan käyttö kuormausalueilla on yksiselitteisesti kielletty syyskuun alusta alkaen, Kärhä sanoo.

Myös alueiden infraan liittyviä puutteita havaittiin.

– Valaistuksessa oli paikoin puutteita. Joissain terminaaleissa opasteet tai kieltomerkit olivat puutteellisia. Sen seurauksena ulkopuolisia kulki kuormausalueella. Muutamia alueita käytettiin jopa ulkoiluun. Näistä kaikista havainnoista on mennyt tieto Väylävirastolle, Kärhä kertoo.

Turvallisuus tehtaiden tasolle

Kärhän mielestä raakapuuterminaalien ja kuormauspaikkojen turvallisuuskulttuuri pitää saada samalle tasolle kuin tehtailla. Toisin kuin tehtaiden portilla, kuormauspaikoilla ei ole valvojia. Vastuu oikeasta toiminnasta on jokaisella kuljettajalla.

– Useilla kuljettajilla oli vielä vaatetus, joka ei täyttänyt turvanormeja. Jos kuljettaja tulisi tehtaan portille puutteellisissa vaatteissa, hän lähtisi sakkokierrokselle hakemaan turvavarusteita. Meidän pitää vaatia, ja yrittäjien pitää ymmärtää turvatoimien tärkeys.

”Olemme päässeet eteenpäin, mutta maalissa ei vielä olla”

Turvallisuuskulttuurin muuttaminen ottaa kuitenkin oman aikansa.

– Viime vuosina uutta turvallisuusajattelua on viety voimallisemmin yrittäjärajapintaan ja kuljettajille. Olemme päässeet eteenpäin, mutta maalissa ei vielä olla. Hyvä uutinen on se, että viime aikoina operaatioasiantuntijoidemme tekemissä tarkastuksista ei ole tullut viestejä kuormausvirheistä, Kärhä sanoo.

– Kiitos asiakkaiden, lastauksessa on saatu aikaan tiukka linja. Jos vaunu on lastattu väärin, lastaaja tulee paikalle, purkaa vaunun ja lastaa sen uudelleen, Hankala täydentää.

Uudet ohjeet yhteistyönä

Turvallisuustyön tavoitteena on nolla tapaturmaa.

– Kun kaikki hoitavat oman tonttinsa ja ymmärtävät, mitä vaikutuksia omalla tekemisellä tai laiminlyönnillä voi olla seuraavan työvaiheen toteuttajalle, työ on kaikkialla turvallista ja ihmiset pääsevät työpäivän jälkeen turvallisesti kotiinsa, Petelius sanoo.

VR Transpoint kouluttaa jatkuvasti Stora Enson raakapuun kuormaajia eri puolilla Suomea.

– Kerromme ja näytämme, miten kuormaus tehdään oikein ja sääntöjen mukaan. Osallistumme myös Stora Enson yrittäjäpäiviin. Niissä käydään läpi muun muassa junakuljetuksiin liittyvät turvallisuuskysymykset ja kerrataan kuormausohjeet, Petelius kertoo.

Kuormauspaikkojen ja työvälineiden kehitys näkyy jo onnettomuustilastoissa.

– Aikaisemmin kuormauspaikoilla sattui paljon nilkkatapaturmia. Riskit pienenivät, kun saimme pöllejä pois kulkuväyliltä. Kun otimme käyttöön nilkkaa tukevat turvajalkineet, nilkkavammat loppuivat kokonaan, Hankala sanoo.

VR Transpointilla on jo pitkään ollut puutavaran kuljettajille kuormausohjeet. Tämän vuoden aikana Väylävirasto on laatinut uuden, täydennetyn ohjeiston raakapuun lastauspaikkojen käytöstä ja turvallisuudesta. Rautatieoperaattorien ja metsäteollisuusyritysten kanssa laadittu opas julkaistaan loppuvuodesta.

–  Olen ilahtunut siitä, miten hyvää yhteistyö turvallisuuden kehittämiseksi on ollut. Kaikki ovat olleet ohjeita tekemässä, kaikki ovat niihin sitoutuneet, ja silloin myös toimeenpano onnistuu, Hankala sanoo.