Kun logistiikka ratkaisee

VR Transpoint on logistiikan kokenut moniosaaja – raiteilla ja renkailla.

VR Transpoint on logistiikan kokenut moniosaaja – raiteilla ja renkailla.

Rautatie- ja maantielogistiikka – yhdessä yli kymmenen vuotta

30.11.2020

Kiskot ja kumipyörät yhdistävä VR:n logistiikkadivisioona perustettiin vuonna 2009, ja marraskuussa 2010 se sai nimen VR Transpoint. Tänä päivänä VR Transpointin brändi on vielä vahvempi kuin kymmenen vuotta sitten, arvioi johtaja Martti Koskinen.

VR-Yhtymän hallitus päätti perustaa nykymuotoisen logistiikkadivisioonan 20. elokuuta 2009. Siihen yhdistettiin VR:n rautatielogistiikka ja Transpoint-yhtiöiden maantielogistiikka.

Päätös oli suuri, sillä konsernin tavaraliikenne keskitettiin ensimmäistä kertaa yhteen organisaatioon. Transpoint-yhtiöt eli Transpoint Oy Ab, Transpoint Cargo Oy ja Transpoint International (FI) Oy olivat aiemmin toimineet osana VR Groupin omistamaa Pohjolan Liikenne -konsernia.

Kaksi tunnettua brändiä yhdistettiin

Uuden divisioonan perusajatuksena oli palvella asiakkaita yhden luukun periaatteella.

– Rautatie- ja maantielogistiikalla oli jo tuolloin yhteisiä asiakkaita. Lisäksi nähtiin, että kiskot ja kumipyörät tukevat ja täydentävät toisiaan, kertoo VR Transpointin johtaja Martti Koskinen. Hän tuli VR:n palvelukseen rautatielogistiikan myynti- ja markkinointijohtajaksi 10. elokuuta 2009.

Logistiikkadivisioona sai nimen VR Transpoint marraskuussa 2010.

– Sekä VR että Transpoint olivat niin vahvoja ja tunnettuja brändejä, että niistä haluttiin pitää kiinni. Aika joustavasti päädyttiin kahden brändin yhdistämiseen. Mielestäni nimi on toiminut hyvin tähän päivään saakka, Koskinen sanoo.

Uusi brändi kertoi konkreettisesti kuljetusmuotojen yhdistämisestä.

– Lähtökohtana oli ajatus kahdesta vahvasta tukijalasta. Tuolloin arvioitiin, että maantie- ja rautatielogistiikan liikevaihdot olisivat jatkossa yhtä suuria. Tämä tavoite ei kuitenkaan toteutunut.

Kehitys johti lopulta siihen, että VR Transpointin kappaletavaratoiminnot myytiin Itella Logistiikalle vuonna 2012. Lisäksi kansainvälisen liikenteen toimintoja on vähin erin divestoitu.

– Jäljelle ovat jääneet kotimaan maantielogistiikka ja Venäjän autoliikenne. Ne ovat edelleen VR Transpointin tukijalkana rautatielogistiikan rinnalla. Palvelemme maanteillä muun muassa rakentamista, metsä- ja metalliteollisuutta sekä kiertotaloutta.

Asiakastyötä koko organisaation voimin

Uuden logistiikkayksikön alku osui vaikeaan ajankohtaan. Finanssikriisistä käynnistynyt maailmanlaajuinen lama romahdutti Suomen viennin. Metsäteollisuuden murros päätti lopullisesti monen tehtaan toiminnan.

– Vuosi 2008 oli huippuvuosi, jonka aikana kuljetimme rautateillä yli 40 miljoonaa tonnia tavaraa. Vuonna 2009 volyymista katosi neljännes eli kymmenen miljoonaa tonnia. Se rikkoi koko liikenteen rakenteen. Monia asioita piti järjestellä asiakkaiden kanssa uudelleen.

Rautatielogistiikan myyntiorganisaatio uudistettiin nopeasti. Suurimpia asiakkaita palvelevat avainasiakaspäälliköt aloittivat työnsä.

– Avainasiakaspäälliköllä on vastuu asiakkuudesta kokonaisuudessaan. Hän huolehtii siitä, että suunnittelu ja tuotanto pelaavat, kalustoa on tarpeellinen määrä ja toimintaa kehitetään yhdessä asiakkaan kanssa.

”Olemme vieneet asiakkaille strategisen kumppanuuden ajatusta”

Asiakasyhteistyön vahvistaminen on kaiken kaikkiaan ollut VR Transpointin kehitystyön ytimessä.

– Suurissa organisaatioissa saatamme keskustella jopa 70 ihmisen kanssa. Asiakkuuksien hoidon mallia on kehitetty niin, että se kattaa kaikki toimintomme toimitusjohtajasta ratapihalla työskentelevään vaihtotyönjohtajaan ja kaiken siltä väliltä. Jokaisella on oma roolinsa.

– Lisäksi olemme vieneet asiakkaille strategisen kumppanuuden ajatusta. Se on toimintamalli, joka vaaditaan, jos logistiikka halutaan saada toimimaan hyvin.

Onko työssä onnistuttu? Koskisen mukaan on, ja tulokset näkyvät muun muassa asiakastyytyväisyystutkimuksissa.

– Viimeinen nettipohjainen NPS-kysely antoi tuloksen 36, joka on kaikkien aikojen paras.

Tärkeintä on toimitusvarmuus

Monet asiat ovat muuttuneet VR Transpointin alkuajoista, mutta perusta on lopulta sama kuin aiemminkin.

– Tärkeintä on toimitusvarmuus. Jos asiakas saa oikeanlaista kalustoa, oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan ja oikeanlaisessa kunnossa, hän on yleensä tyytyväinen.

”Asiakkailla on tarve keventää omien toimitusketjujensa hiilijalanjälkeä”

Asiakkaiden tarpeet ovat kuitenkin laajentuneet.

– Meiltä edellytetään tarkkaa raportointia ja toiminnan laadun mittaamista. Turvallisuuden ja vastuullisuuden merkitys kasvaa koko ajan. Asiakkailla on tarve keventää omien toimitusketjujensa hiilijalanjälkeä. Siinä rautatie on mallikas toimija. Pystymme vetämään lähes 80 prosenttia kuljetuksista päästöttömästi sähköllä.

Myös digitalisaatio on mennyt eteenpäin.

– Se tietää sitä, että henkilöstömme työ on koko ajan entistä vaativampaa. Muutos näkyy ratapihoillakin. Esimerkiksi vaihtotyönjohtaja alkaa nykyisellään olla melko monella digitaalisella työkalulla varusteltu työntekijä.

Kilpailukyvyn vahvistamista pitää jatkaa

Koskinen painottaa, että toiminnan kilpailukykyä täytyy edelleen kehittää koko ajan.

– Perusasiat toimivat, ja olemme menneet hyvään suuntaan. Kilpailukykymme on merkittävästi parantunut. Logistiikka on kuitenkin suuri kustannustekijä vientiteollisuudelle. Jokainen euro, joka pystytään kuljetuksissa säästämään, lisää asiakkaittemme ja myös Suomen kilpailukykyä.

VR Transpoint ei ole enää aikoihin ollut ainoa operaattori rautatieliikenteessä.

– Kilpailu on positiivinen asia, ja se pitää meidät hyvässä vireessä.

Koskisen mukaan VR Groupin osana toimivalla VR Transpointilla on monia kilpailuetuja.

– Palvelemme asiakkaita kaikkialla Suomessa, pystymme reagoimaan volyymin muutoksiin nopeasti ja voimme tarjota asiakkaille monenlaisia lisäpalveluja. Otamme koko ajan enemmän kokonaisvastuuta asiakkaiden logistiikasta.

VR Transpointin brändi lähtee nyt kohti toista vuosikymmentään.

– Tänä päivänä brändi on vielä vahvempi kuin kymmenen vuotta sitten. Tulemme varmasti olemaan merkittävä toimija jatkossakin. Sen eteen on tehty paljon työtä. Brändi on myös toimintatapa, ja jos pystymme palvelemaan asiakaitamme hyvin, brändikin on vahva.