Kun logistiikka ratkaisee

Toistaiseksi sähköisiä dokumentteja voi käyttää vain Venäjän-liikenteessä.

Toistaiseksi sähköisiä dokumentteja voi käyttää vain Venäjän-liikenteessä.

Sähköinen rahtikirja yleistyy Venäjän-liikenteessä

19.9.2019

Digitaaliset tuote- ja kuljetustiedot siirtyvät nopeasti ja virheettömästi tavaran lähettäjiltä Venäjän ja Suomen rautatieyhtiöille, rajaviranomaisille ja tavaran vastaanottajille.

Sähköisiä rahtikirjoja on käytetty Venäjän-liikenteessä tyhjien vaunujen kuljetuksissa jo vuodesta 2011 alkaen ja kuormavaunujen erilaisissa piloteissa vuodesta 2014 alkaen. Niiden laajamittainen käyttö tuli mahdolliseksi lokakuussa 2018. Silloin Venäjällä astui voimaan lakipaketti, joka rinnasti sähköiset ja paperiset rahtikirjat samanarvoisiksi kuljetusdokumenteiksi.

Tämän vuoden kesäkuussa Venäjän tulli ja rajaviranomaiset pääsivät yhteisymmärrykseen siitä, miten uusia lakeja sovelletaan. Sen jälkeen sähköisen rahtikirjan käyttö onkin yleistynyt vauhdilla. Heinäkuussa jo 16 prosenttia ja elokuussa 35 prosenttia Venäjän ja Suomen välisistä kuljetuksista ajettiin sähköisillä rahtikirjoilla.

Sähköiset rahtikirjat ovat nyt kaikkien halukkaiden käytettävissä Venäjältä tulevassa tuontiliikenteessä ja Suomen kautta kulkevassa transitoliikenteessä, kertoo palvelukeskuksen päällikkö Jarmo Jalkanen.

"Meillä on järjestelmät valmiina."

– Meillä on järjestelmät valmiina. Pystymme hoitamaan kaikkien lähettäjien kuljetukset ilman paperisia dokumentteja.

Suomesta Venäjälle kulkevassa vientiliikenteessä sähköistä rahtikirjaa käytetään toistaiseksi ainoastaan erikseen sovituissa pilottikuljetuksissa.

– Vientiliikenteessä sähköisten rahtikirjojen käyttöä on tarkoitus laajentaa syksyn aikana, kertoo idänliikenteen myyntijohtaja Antti Pursiainen.

Joissain tapauksissa paperisia dokumentteja tarvitaan edelleen. Esimerkiksi havupuun tuontia varten tarvitaan erillinen todistus siitä, että puut ovat kaikin puolin kunnossa.

Virheet vähenevät

Sähköisellä rahtikirjalla on monia etuja paperisiin kuljetusdokumentteihin verrattuna.

Kun lähettäjä on tallentanut kuljetusta koskevat tiedot, ne siirtyvät muuttumattomina kuljetusketjussa eteenpäin. Virheiden mahdollisuus vähenee, kun tietoja ei enää siirretä manuaalisesti järjestelmästä toiseen.

– Rahtikirjatieto tulee meille RZD:ltä EDI-sanomana. Sen jälkeen järjestelmien välillä on mahdollisuus lukea tätä tietoa ja siirtää sitä eteenpäin. Avisointitieto eli tarkka tieto siitä mitä kussakin vaunussa on, menee suoraan asiakkaalle, parhaassa tapauksessa meidän järjestelmästämme suoraan asiakkaan varastonhallintajärjestelmään. Tietoja ei tulosteta paperille missään vaiheessa, Jalkanen kertoo.

"Mitä vähemmän asiakirjoja pitää selvitellä viranomaisten kanssa, sen paremmin rajan ylitys sujuu."

Myös toiminta rajalla tehostuu. Asiakirjanippuja ei enää tarvitse viedä erikseen tulliin, sillä tulli saa tarvitsemansa tiedot suoraan omiin järjestelmiinsä.

– Mitä vähemmän asiakirjoja pitää selvitellä viranomaisten kanssa, sen paremmin rajan ylitys sujuu, Pursiainen sanoo.

Vaikutusta myös Suomen reitin kilpailukykyyn

Suomen-liikenteessä sähköisten rahtikirjojen käyttö on jo pitkällä Venäjän muihin naapurimaihin verrattuna.

"Kiinnostus Suomen reittiä kohtaan on jo kasvanut."

Antti Pursiainen uskoo, että sujuva tiedonsiirto on jatkossa tärkeä kilpailutekijä myös transitoliikenteessä.

– Kiinnostus Suomen reittiä kohtaan on jo kasvanut. Venäläiset tavaran lähettäjät ovat jo kyselleet meiltä, koska he voivat aloittaa sähköisten dokumenttien käytön.

Toistaiseksi sähköisiä dokumentteja voi käyttää vain Venäjän-liikenteessä. Suomesta Venäjän kautta kolmansiin maihin menevässä ja kolmansista maista Venäjän kautta Suomeen tulevassa transitossa pitää edelleen käyttää paperisia SMGS-rahtikirjoja.

Pursiainen uskoo, että tulevaisuudessa myös Kiinaan tai muihin kolmansiin maihin menevät transitokuljetukset voidaan hoitaa sähköisillä dokumenteilla.

– Se tarkoittaa parempaa seurantaa kuljetuksille ja nopeampaa tullausta. Nykyvaihe on valmistautumista tähän, Pursiainen sanoo.

 

Sähköisten rahtikirjojen käyttöönoton vaiheet:

2011: Tyhjien vaunujen paperittomat kuljetukset alkavat

2014: Pilotointi Värtsilä–Vartius-pellettiliikenteessä

2015: Pilotointi laajenee tiettyihin Vainikkalan kautta tuleviin tuonti- ja transitokuljetuksiin

2018: Venäjän lait virallistavat sähköiset rahtikirjat

2019: Sähköisten rahtikirjojen käyttö avautuu tuonti- ja transitoliikenteessä