Kun logistiikka ratkaisee

Tavoitteemme on tuottaa asiakkaillemme palvelua, joka pureutuu heidän koko toimitusketjuunsa ja -verkostoonsa, sanoo maantielogistiikan johtaja Tommi Välimäki.

Tavoitteemme on tuottaa asiakkaillemme palvelua, joka pureutuu heidän koko toimitusketjuunsa ja -verkostoonsa, sanoo maantielogistiikan johtaja Tommi Välimäki.

Syvempää palvelua maantielogistiikkaan

11.6.2020

VR Transpointin maantielogistiikka käy läpi suurta muutosta. Strategia, toimintamalli ja organisaatio uudistuvat, ja asiakkaille avataan uusia digitaalisia palveluja. Tavoitteena on tarjota asiakkaille entistä laajempia ja syvempiä palvelukokonaisuuksia, sanoo maantielogistiikan johtaja Tommi Välimäki.

VR Transpointin maantielogistiikan johtaja Tommi Välimäki kertoo, miksi toimintaa on syytä uudistaa hyvin kattavasti.

– Asiakkaiden tarpeet muuttuvat, ja teknologian kehitys antaa mahdollisuuden tuottaa palveluja eri tavalla kuin ennen. Toimintoja automatisoidaan, ja erilaiset alustat tulevat olemaan tärkeitä palvelun tuottamisen malleja.

Välimäki uskoo, että VR Transpoint pystyy hyödyntämään teknologian ja toimintaympäristön muutokset. Avain tulevaisuuteen on entistä syvempi palvelu.

– Tavoitteemme on tuottaa asiakkaillemme palvelua, joka pureutuu heidän koko toimitusketjuunsa ja -verkostoonsa. Asiakkaat saavat lisäarvoa siitä, että pystymme entistä kattavammin ottamaan haltuun toimintoja, jotka eivät ole heidän liiketoimintansa ydintä.

Neljä asiakassegmenttiä

Maantielogistiikan uudistetussa strategiassa toiminta keskittyy rajattuihin asiakassegmentteihin, jotka ovat metsäteollisuus, metalliteollisuus, kiertotalous ja rakentaminen.

– Kehitämme toimintamallejamme kaikissa valituissa segmenteissä niin, että voimme tarjota asiakkaillemme kuljettamisen lisäksi laajempia ja syvempiä palvelukokonaisuuksia, Välimäki sanoo.

Digitalisaatiota ja automaatiota kehitetään rohkeasti. Uusien palvelujen avulla asiakkaiden tarpeisiin voidaan reagoida nopeasti, ja palvelut tuotetaan tarkasti ja täsmällisesti.

"Hyödynnämme laajaa verkostoamme ja isoa volyymiamme"

Strategian kolmas lähtökohta on synergioiden hyödyntäminen.

– Toiminnan laajuudesta tuleva synergia on vahvasti läsnä kaikissa segmenteissä. Erityisesti metsä- ja metalliteollisuuden kuljetukset ovat hyvin pitkälti rahtiautoilla hoidettavaa liikennettä.

– Hyödynnämme laajaa verkostoamme ja isoa volyymiamme. Pidämme autojen täyttöasteet hyvinä ja tyhjät siirtymät pieninä. Samaan aikaan tuomme näille toimialoille räätälöityjä kalustoratkaisuja kohteisiin, jossa tämä tuo logistiikkaan tehokkuutta.

Toiminta keskitettiin Kouvolaan

Maantielogistiikan organisaatiota ja toimintamalleja on jo uudistettu uuden strategian mukaiseksi.

– Toimintojen keskittäminen Kouvolaan on saatettu loppuun. Sinne on rakennettu uusi organisaatio, joka toimii segmenttilähtöisesti. Lisäksi olemme hankkineet vahvistuksia muun muassa kiertotalouden logistiikkaan.

Kotimaan myyntiorganisaatiota johtaa Kouvolassa Petri Palo. Hänen tiimissään työskentelevät maantielogistiikan myynti- ja tuotepäälliköt.

– Tuotepäälliköillämme on erittäin syvällinen tuotannollinen osaaminen. Myynnillisen roolinsa lisäksi he toimivat asiantuntijoina asiakkaan logistisen tehokkuuden parantamisessa ja syventävät kuljetuksen ympärille syntyvää uutta tarjontaamme.

Yhdessä osoitteessa, tarkemmin sanoen Kouvolan Tehontie 3:ssa, toimimisesta on saatu hyviä kokemuksia.

– Pystymme entistä tehokkaammin hyödyntämään resurssejamme ja osaamistamme.

Lisäksi pystymme suoraviivaistamaan asiakkaiden palvelua. Käytännössä kaikilla organisaatiomme työntekijöillä on rajapinta asiakkaaseen. Se että olemme kaikki saman katon alla, on tehnyt toiminnasta tehokkaampaa.

Palveluun panostaminen on jo näkynyt asiakastyytyväisyystutkimuksessa.

 – Toimintaamme on oltu tyytyväisiä, ja tulokset ovat olleet nousujohteisia. Iso kiitos tästä kuuluu osaavalle henkilöstöllemme.

Investointeja digipalveluihin ja kalustoon

Digitaalisen teknologian hyödyntäminen on täydessä vauhdissa. Uusi seurantapalvelu Logistics360 on pilottikäytössä. Siihen liitetään myös muita asiakkaiden tarvitsemia palveluja. Niiden ansiosta toiminta tehostuu, tarkentuu ja automatisoituu. Tieto on reaaliaikaista ja se on helposti saatavilla.

Jatkossa tärkeitä ovat yhteiset rajapinnat asiakkaiden kanssa.

– Rajapintojen avulla voimme integroida järjestelmämme asiakkaiden kanssa. Parannamme toiminnan ennakoitavuutta ja tarkkuutta. Lisäksi asiakkaat voivat poistaa omasta prosessistaan työvaiheita, jotka eivät ole heidän ydinliiketoimintaansa ja työllistävät heitä turhaan.

"Kasvattamalla massoja ja mittoja voimme vähentää päästöjä kuljetettua yksikköä kohti"

Asiakkaiden kattava palvelu edellyttää investointeja myös kalustoon ja tietotekniikkaan.

– Tuomme liikenteeseen isompaa kalustoa, jotta pystytään maksimoimaan mitat. Rakentamisen puolella vaaditaan autokaluston lisäksi investointeja nostureihin ja trukkeihin.

– Kiertotalouden kuljetuksissa kehitämme edelleen konttikalustoamme, jotta voimme parantaa kuljetusten kuutiotehokkuutta ja tuottaa lisää kuljetuksia tukevia palveluja.

Kuljettajan ja kuljetussuunnittelun väliseen rajapintaan tuo puolestaan uusia ominaisuuksia käyttöönottovaiheessa oleva Rahtari-sovellus.

Kuljettamisen tarve säilyy

Maantielogistiikan kevättä on leimannut vahvasti koronakriisi.

 – Muutosten hallinta on teettänyt työtä, mutta kaiken kaikkiaan koronan vaikutus toimintaamme on ollut toistaiseksi vähäinen. Kuljetukset eivät ole häiriintyneet koko aikana. Nyt kotimaan liikenteessä eletään kesäsesonkia, joka näyttää menevän varsin hyvin viime vuoden tahtiin.

Epidemian pysyviä vaikutuksia ei vielä tiedetä.

– On arvioitu, että teollinen tuotanto saattaa muuttua entistä paikallisemmaksi. Joka tapauksessa tavaraa pitää kuljettaa, tuli se sitten lähempää tai kauempaa.

– Lisäksi vastuu toiminnasta ja ympäristöstä korostuu. Sitä korona ei tule muuttamaan.

Keskeinen haaste on saada raskaan liikenteen päästöjä pienemmiksi.

– Kasvattamalla massoja ja mittoja voimme vähentää päästöjä kuljetettua yksikköä kohti. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä ajoneuvovalmistajien kanssa ympäristöystävällisten moottoriratkaisujen edistämiseksi.