Kun logistiikka ratkaisee

Lannoitesäkkejä lastataan VR Transpointin autoon Belor Agron terminaalissa Kouvolassa.

Lannoitesäkkejä lastataan VR Transpointin autoon Belor Agron terminaalissa Kouvolassa.

Tiivis yhteistyö tehostaa Belor Agron lannoitelogistiikkaa

22.5.2018

Tehokas tuontiliikenne junilla, oma terminaali Kouvolassa, hyvin suunniteltu jakelu maatiloille. Lannoitteita myyvä Belor Agro on kehittänyt logistiikkaan yksikkökustannuksia tehokkaasti alentavan kokonaisratkaisun.

Belor Agro Oy:n lannoiteralli pyörii täysillä toukokuun alussa.

– Kouvolan terminaalistamme lähtee parhaina päivinä noin 70 toimitusta eli 1 000 tonnia lannoitteita. Tämän vuoden kevätsesonki on ollut poikkeuksellisen vilkas, sillä kylvöt käynnistyivät lämpimän sään ansiosta yhtä aikaa etelärannikolta Oulun korkeudelle saakka, kertoo Belor Agro Oy:n toimitusjohtaja Markku Heikkonen.

Monet viljelijät ostavat lannoitteita tarpeeseensa ja tekevät tilauksen, kun routa alkaa sulaa pelloilta. Pystyykö kysynnän määrään mitenkään varautumaan?

– Historiatiedoista on apua, ja pitkän aikavälin sääennusteita kannattaa aina seurata, Heikkonen sanoo.

Vaikka kevät onkin lannoitekaupan parasta aikaa, kauppaa tehdään jo melko tasaisesti kaikkina vuodenaikoina. 

– Monet viljelijät hankkivat mielellään lannoitteita varastoon hyvissä ajoin.

Tuote tulee bulkkina Venäjältä

Vuonna 2007 perustetun Belor Agron liikeidea on yksinkertainen ja toimiva. Yritys hankkii lannoitteita Venäjältä, tuo ne Suomeen junalla irtotavarana, pakkaa tuotteet suursäkkeihin ja myy ne omalla brändillään suomalaisille viljelijöille. 

Oma organisaatio keskittyy tuotteen laatuun, koulutukseen, myyntiin ja markkinointiin. Suuren osan tarvitsemistaan palveluista Belor Agro ostaa yhteistyökumppaneiltaan.

– Olemme panostaneet erityisesti toiminnanohjausjärjestelmäämme, joka on hyvin edistyksellinen, Heikkonen sanoo.

Aiemmin Belor Agron varastot sijaitsivat Nastolassa. Kun toiminnan volyymi alkoi kasvaa, Belor Agro alkoi etsiä terminaalille uutta ja mahdollisimman edullista sijaintia.

– Vertailimme eri paikkakuntia niin, että painotimme toiminnan volyymeja ja kuljetusetäisyyksiä. Autokuljetusten kannalta katsottuna kaikkein edullisin paikka olisi ollut 60–70 kilometriä Kouvolasta länteen. Hyvin toimivat rautatieyhteydet Venäjälle puolsivat kuitenkin terminaalin rakentamista Kouvolaan.

Belor Agron terminaali valmistui vuonna 2015. Terminaalissa on katettu purkupaikka rautatievaunuille sekä 17 000 neliömetrin varasto säkitettyjä lannoitteita varten. 

Lannoitteet kuljetetaan Suomeen junilla irtotavarana Kouvolan terminaaliin. Siellä lannoitteet pakataan 500 tai 800 kilon suursäkkeihin, varastoidaan tarvittaessa ja kuljetetaan lopulta maatiloille autokuljetuksina. 

– Toimitamme vuodessa noin 7 000 eri tilausta eri puolille Suomea, Heikkonen sanoo.

Heikkosen mielestä terminaalin sijoittaminen Kouvolaan on ollut kaikin puolin onnistunut ratkaisu. Sekä rautatie- että maantieliikenne on sujunut toivotulla tavalla. Oma varasto toimii puskurina, jonka avulla tuontiliikenne Venäjältä voidaan pitää tasaisena. 

Vaunuja kuljetetaan isoissa erissä

Belor Agron lannoitteet tuodaan Suomeen hopper-vaunuilla, jotka pystytään purkamaan nopeasti alakautta. 

Vaunut tulevat Suomen 23–24 vaunun erissä. Terminaaliin tuodaan purettavaksi kahdeksan vaunua kerrallaan.

– Saamme kuljetettua yhdellä kertaa ison tavaramäärän. Silloin junakuljetuksen tehokkuus tulee esiin, sanoo VR Transpointin rautatielogistiikan myyntipäällikkö Lea Viinamäki.

– Kun kuljetamme yhdellä kertaa useita vaunuja, vaunukohtaiset kustannukset saadaan alas. Vaihtotöiden kustannukset kohdistuvat koko vaunuryhmälle, ja ryhmä kulkee kumpaankin suuntaan ryhmärahtikirjalla. Onhan se tehokkaampaa kuin yhden vaunun liikuttelu.

Junat tuovat terminaaliin lannoitteita ympäri vuoden.

– Junakuljetukset ovat vilkkaimmillaan kevään aikana. Touko–kesäkuussa kuljetettavaa on melko vähän. Heinä–elokuussa käynnistyy uusi sesonki, Viinamäki kertoo.

Autoja riittää myös huippusesongin aikana

Jakeluliikenteessä VR Transpoint on Belor Agron merkittävä kuljettaja. Kuljetukset suunnitellaan huolella, kertoo VR Transpointin massatavaralogistiikan myyntipäällikkö Pasi Marttila. 

– Kuljetussuunnittelijamme poimii tilaukset Belor Agron toiminnanohjausjärjestelmästä. Sieltä saamme toivotut toimitusajat. Otamme vielä yhteyden vastaanottajiin, sovimme heidän kanssaan toimituspäivän ja kellonajan ja vahvistamme toimitusajan Belor Agron järjestelmään. Tilaukset toimitetaan täysinä kuormina tai suuntakuormina, joihin on yhdistetty useamman vastaanottajan tilaukset.

Lannoitekaupan huippusesonki on kiireistä aikaa myös VR Transpointin väelle.

– Takaamme, että kapasiteettia on käytössä riittävästi myös korkeasesongin aikana. Koska tilauksia tulee koko ajan, tilausnäkymä saattaa vuorokaudessakin muuttua hyvin paljon. Kaikki kuljetukset hoidetaan, ja viikkoa venytetään tarvittaessa.

Lannoitekaupan kuumin sesonki osuu usein samaan ajanjaksoon kelirikon kanssa.

– Kelirikkohaasteita meillä on jonkin verran. Jos perille pääsy on epävarmaa, kuljetussuunnittelija soittaa viljelijöille. He osaavat arvioida, mikä on tien kunto ja kannattaako yrittää perille sovittuna ajankohtana vai lykätäänkö toimitusta viikolla.

Sekä Viinamäki että Marttila pitävät Belor Agron logistiikkaratkaisua niin onnistuneena, että suurempiin rakenteellisin muutoksiin ei ole tarvetta. Kehitystyötä tehdään kuitenkin jatkuvasti.

– Yhteys asiakkaaseen on erittäin hyvä. Me pidämme huolta henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja työturvallisuudesta. Jatkossa toiminnanohjausjärjestelmämme pyritään liittämään yhteen niin, että osa toiminnoista voidaan automatisoida. Parannamme myös poikkeamatilanteiden sanomanvälitystä, Marttila sanoo.