Kun logistiikka ratkaisee

Pääsääntöisesti puuraaka-ainetta tulee rautatiekuljetuksina Imatrankoski–Svetogorsk raja-aseman kautta.

Pääsääntöisesti puuraaka-ainetta tulee rautatiekuljetuksina Imatrankoski–Svetogorsk raja-aseman kautta.

Tuontipuun huolinta ja kuljetus liitettiin yhteen

26.4.2019

Metsä Forest ja VR Transpoint ovat sopineet puuraaka-aineen tuonnissa toimintamallista, jossa junaliikenteen huolinta ja kuljetus on yhdistetty. VR Transpoint hoitaa myös Metsä Forestin autokuljetusten huolinnan.

Imatrankosken raja-asemalle tulee Venäjältä päivittäin neljä raakapuuta tai haketta kuljettavaa junaa. Junissa on päivittäin Metsä Groupin tehtaille meneviä vaunuja.

Raja-asemalla huolitsija ottaa paperiset rahtikirjat ja sähköisenä saapuneet dokumentit hoitoonsa ja ryhtyy tekemään huolintaa.

Dokumenttien pitää olla kunnossa, kun juna rullaa rajan yli. Kun työ on hoidettu, vaunut voivat jatkaa matkaansa kohti Metsä Groupin tuotantolaitoksia. Mitä nopeammin, sen parempi.

Huolinta kannattaa ulkoistaa

Metsä Forestin puuraaka-aineen tuontikuljetuksen apulaispäällikkö Hannu Heikkinen sanoo, että huolinta on niitä töitä, jotka metsäyhtiön kannattaa ilman muuta ulkoistaa.

– Huolinta vaatii erityisosaamista ja läsnäoloa raja-asemalla. Emme ole kokeneet mielekkääksi hankkia tähän työhön omia henkilöresursseja.

"Asiakkaalle vaivattomin ja yksinkertaisin vaihtoehto on kuljettamisen ja huolinnan yhdistäminen avaimet käteen -periaatteella."

Metsä Forest valitsi vuoden 2018 syksyllä uudeksi tuontipuun huolitsijakseen VR Transpointin. Sopimus kattaa huolinnan sekä maantie- että rautatieliikenteessä.

Rautatieliikenteessä VR Transpoint on myös Metsä Forestin kuljettaja.

– Pakollinen huolinta liittyy kiinteästi kuljetukseen. Asiakkaalle vaivattomin ja yksinkertaisin vaihtoehto on kuljettamisen ja huolinnan yhdistäminen avaimet käteen -periaatteella, painottaa VR Transpointin puuraaka-aineliikenteestä vastaava tuotepäällikkö Tapio Korhonen.

Työ käynnistyi toden teolla 1. tammikuuta runsaan viikon mittaisen harjoittelujakson jälkeen.

– Järjestelmien yhteensovittaminen, testaus ja käyttöönotto saatiin tehtyä nopeasti. Toki käynnistys vaati harjoittelua ja uuden opettelua molemmin puolin. Aiemmin emme ole paljon miettineet mitä prosesseja huolintaan kuuluu. Nyt kun huolitsija vaihtui, meidän piti itsekin miettiä, mitä huolinnassa todella tapahtuu, Heikkinen sanoo.

Junia viikon jokaisena päivänä

Pääsääntöisesti puuraaka-ainetta tulee rautatiekuljetuksina Imatrankoski–Svetogorsk raja-aseman kautta. Pieniä määriä ajetaan myös Värtsilä–Niiralan raja-aseman läpi. Autoliikenteessä rajanylityspaikkoja ovat Imatra, Niirala ja Nuijamaa.

Imatrankosken asemalla liikennemäärät ovat nykyisin erittäin suuret.

"Puuraaka-aineen huolinnassa on omat erityispiirteensä."

– Kun liikennettä on paljon, huolinta vaatii paljon resursseja. Työtä tehdään aina kun junia kulkee ja raja-asema on auki eli klo 9.00–20.30 viikon jokaisena päivänä, kertoo VR Transpointin Palvelukeskuksen päällikkö Jarmo Jalkanen.

Imatrankoskella huolinnan hoitavat aseman yhteydessä työskentelevät palveluneuvojat. Heidän työnkuvaansa kuuluvat kaikki dokumentteihin, asiakirjoihin ja tullaukseen liittyvät toimenpiteet, joita vaaditaan, kun EU:n ulkopuolelta tuodaan tuotteita EU:n alueelle, tässä tapauksessa Suomeen.

Puuraaka-aineen huolinnassa on omat erityispiirteensä. Tulli luokittelee ja erittelee erilaiset puulajit ja mitat hyvin tarkasti. Suomeen tuotavalla havupuulla pitää olla lisäksi kasvinterveystodistus, jonka avulla halutaan varmistaa, että Suomeen ei pääse tuhohyönteisiä. Osa vaunuista ohjataan satunnaisotannalla tarkastuksiin, jotka hoitaa Ruokavirasto, entinen Evira.

Jatkuvaa yhteydenpitoa tulliin

Koska junia tulee rajan yli neljä kertaa päivässä ja, yhteydenpito tulliin on lähes jatkuvaa. Pääosa viestinvaihdosta hoidetaan tullin edellyttäminä EDI-sanomina, mutta osa kuljetuksen mukana tulevista asiapapereista pitää edelleen viedä aivan konkreettisesti tullille.

VR Transpointilla on myös tullin myöntämä AEO-status, jota tulli valvoo ja auditoi säännöllisesti ja hyvin tarkasti.

– AEO-status on osoitus siitä, että asiat ovat kunnossa. Se helpottaa asioiden hoitoa tullin kanssa, Jalkanen sanoo.

Jokainen Suomeen saapunut erä tullataan, mutta tullausta ei hoideta juna kerrallaan. Tiedot kerätään talteen ja tullaus tehdään kerran kuussa. Tätä niin sanottua jaksotullausta varten täytyy olla erityinen lupa.

Autoliikenteessä huolinta ja tullaus toimivat vastaavalla tavalla kuin rautateillä. Huolintaa tehdään jokaisena arkipäivinä klo 8.00–18.00, ja jaksotullaus on käytössä kaikilla rajanylityspaikoilla. Liikennettä hoitavat Metsä Forestin ja puunmyyjien tilaamat autot.

Turha odottelu jää pois

Työnjako puuraaka-aineen rautatiekuljetuksissa on selkeä. Metsä Forest hankkii ja ostaa puut, VR Transpoint ottaa vastaan rajan yli tulleet junat, hoitaa huolinnan, kuljettaa puun tehtaalle ja palauttaa tyhjät vaunut Venäjälle.

– Turhat viiveet ja odottelut jäävät pois. Kun tullin lupa rajan ylityksen jälkeiselle kuljetukselle on saatu, voimme lähteä heti liikkeelle ja rytmittää itse tekemistämme. Kokonaisprosessi on erittäin tehokas, Jalkanen sanoo.

"Kun erillistä huolintaliikettä ei ole, yksi välivaihe on jäänyt prosessista pois."

Kun vaunut saavat lähtöluvan tullilta, palveluneuvojat hoitavat avisoinnin eli ilmoittavat kuljetuserän lähtemisestä Metsä Forestille.

– Toimitamme tiedot järjestelmien välisillä EDI-sanomilla Metsä Forestin tehtaiden mitta-asemille, jotka huolehtivat puun vastaanotosta ja mittauksesta tehtaalla. Mitta-asemat kuittaavat vaunut omiin järjestelmiinsä ja varmistavat, että meidän antamamme tiedot ovat oikein. Jos on eroavaisuutta, he kommentoivat meille välittömästi.

Myös Metsä Forestin Hannu Heikkinen on kokenut järjestelyn toimivaksi.

– Olemme olleet varsin tyytyväisiä. Kun erillistä huolintaliikettä ei ole, yksi välivaihe on jäänyt prosessista pois. Kaikki toiminta tapahtuu samojen seinien sisällä.

– Kun huolinnassa kaikki toimii hyvin ja tieto kulkee kaikille osapuolille, vaunujen kiertoajan parantaminen on mahdollista. Vaunut saadaan nopeasti purkuun ja tyhjänä takaisin Venäjälle. Silloin vaunut saadaan liikkumaan myös Venäjällä ripeästi.

Lähtötiedot kunnossa

Puuta tuodaan eri puolilta Venäjää. Kuten logistiikassa yleensä, kokonaisuus toimii, jos lähtötiedot ovat kunnossa. Metsä Forest tekee rahtikirjat niin, että dokumenttien tiedot ovat tarkat ja yhteneväiset. Lisäksi VR Transpoint saa tarkkaa tilannetietoa Venäjältä.

– Meillä on Pietarissa työntekijä, joka hoitaa vaunujen ohjauksen Venäjällä. Hän osaa ohjata vaunut oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Me ja VR Transpoint saamme jatkuvasti päivitettyä tietoa siitä, kuinka monta vaunua on tulossa ja arvion, milloin vaunut saapuvat rajalle. Tieto auttaa VR Transpointia Suomen puolella, Heikkinen kertoo.

Vastaava järjestely toimii myös tyhjien vaunujen palautuksessa.

– Kun vaunut tulevat Suomeen, tiedetään jo mille asemalle ne palautetaan Venäjällä. VR Transpoint tekee paluurahtikirjat ja antaa tiedon, milloin vaunut puretaan ja missä ne ovat. Tämän tiedon perusteella Venäjän puolella osataan ohjata tyhjiä vaunuja. Tällainen aikataulutieto on erittäin tärkeää.

Vaikka puu kulkee Venäjältä Suomeen sujuvasti, parannuskohteet ovat jo tiedossa.

– Junan mukana tulee edelleen hulvaton määrä paperisia dokumentteja. Tilanne paranee, kun rahtikirjat saadaan Venäjällä sähköiseen muotoon. Tietoja ei tarvitse syöttää käsin meidän järjestelmiimme. Inhimillisten virheiden mahdollisuus vähenee. Lisäksi vaunujen kiertonopeuden ylläpito ja parantaminen vaatii tulevaisuudessakin jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä.