Kun logistiikka ratkaisee

Vainikkalan ratapiha pystyy ottamaan vastaan entistä useampia pitkiä junia yhtä aikaa.

Vainikkalan ratapiha pystyy ottamaan vastaan entistä useampia pitkiä junia yhtä aikaa.

Vainikkala sai lisää läpäisykykyä

7.11.2019

Uudet pitkät raiteet ja ajanmukaiset turvalaitteet parantavat tuntuvasti Vainikkalan raja-aseman toimintavarmuutta ja läpäisykykyä. Ratapihalla voi nyt käsitellä yli 1000 metrin mittaisia tavarajunia nopeasti ja joustavasti.

Vainikkala on ylivoimaisesti tärkein raja-asema Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä.

– Idän tavaraliikenteen suurimmat volyymit kulkevat Vainikkalan kautta. Valtaosa tuontiliikenteestä tulee rajan yli Vainikkalaan, ja Vainikkala syöttää lisäksi suuret määrät transitoliikennettä Etelä- ja Länsi-Suomen satamiin. Oman mausteensa aseman toimintaan antaa se, että Vainikkala on ainoa raja-asemamme Suomen ja Venäjän välisessä matkustajaliikenteessä, kertoo VR Transpointin idänliikenteen myyntijohtaja Antti Pursiainen.

Kuusi pitkää raidetta

Keskeinen toiminnallinen osa Vainikkalan raja-asemaa on kahteen osaan jaettu laaja ratapiha, joka ottaa vastaan Venäjältä tulevat junat ja luovuttaa Suomesta lähtevät junat Venäjän rataverkolle.

Syyskuussa Vainikkalan ratapihan tehokkuus ja läpäisykyky paranivat tuntuvasti, kun Väylävirasto sai valmiiksi Vainikkalan ratapihan perusparannustyöt.

Ratapihalla otettiin käyttöön kolme pitkää 1 100 metrin mittaista raidetta. Kaksi vanhaa raidetta sai lisäpituutta, ja lisäksi Vainikkalaan rakennettiin yksi kokonaan uusi raide.

"Toiminta ratapihalla helpottui huomattavasti."

Aiemmin ratapihalla on ollut yli kilometrin mittaisia raiteita kolme kappaletta.

– Saimme pitkien eli noin kilometrin pituisten junien läpäisykapasiteettiin sadan prosentin lisäyksen. Toiminta ratapihalla helpottui huomattavasti, koska meillä on nyt kolme pitkää raidetta kumpaankin suuntaan, kertoo VR Transpointin idänliikenteen palvelupäällikkö Ari-Pekka Tynys.

Yli kilometrin mittaisia junia

Yli 1000 metrin mittaiset raiteet ovat Vainikkalassa tarpeen, koska Venäjällä käytetään yleisesti hyvin pitkiä tavarajunia.

Aiemmin Venäjältä tulevien junien lyhentämisestä ja Venäjälle lähtevien junien pidentämisestä on aiheutunut paljon vaihtotöiden tarvetta. Pitkiä junia pystyttiin käsittelemään vain kolmella raiteella.

Nyt ratapiha pystyy ottamaan vastaan entistä useampia pitkiä junia yhtä aikaa. Kuormavaunuja tuovat junat saadaan viiveettä Suomeen ja ne pääsevät jatkamaan edelleen matkaansa määräasemalleen.

Ratapihan raiteiden pidentäminen on tehostanut myös Suomesta Venäjälle lähtevää liikennettä. Venäjälle palautettavat tyhjät vaunut pystytään kokoamaan Vainikkalassa suoraan pitkiksi juniksi.

Uudet turvalaitteet tuovat joustavuutta ratapihalle

Väylävirasto on rakentanut Vainikkalaan myös uudet turvalaitteet.

Täysin palvellut 1970-luvun reletekniikka korvattiin ajanmukaisella ohjelmoitavalla järjestelmällä.

"Uusittu ratapiha parantaa selvästi rajaliikenteemme toimivuutta."

Uudet turvalaitteet ja ratapihan raiteiden jatkokehitys mahdollistavat liikenteen kauko-ohjauksen. Liikenteelle uudistus merkitsee toimintavarmuutta, koska raiteistoa voidaan käyttää entistä monipuolisemmin ja tehokkaammin.

–  Kokonaisuudessaan Vainikkalassa on kyse ensiarvoisen tärkeästä parannuksesta. Uusittu ratapiha parantaa selvästi rajaliikenteemme toimivuutta, Pursiainen sanoo.

Kouvola–Kotka/Hamina radan perusparannus alkaa

Vainikkalan ratapihan perusparannus mahdollistaa nyt liikenteen kasvun.

– Transitossa kehitys on sellaista, että kuljetettavaa saattaa tulla lisää, Pursiainen arvioi.

Seuraavaksi perusparannusvuorossa on Kouvola–Kotka/Hamina rataosuus, joka on erittäin tärkeä sekä kansainväliselle että kotimaan liikenteelle. Esimerkiksi Kouvolan ja Juurikorven väli on Suomen vilkkain tavaraliikenteen rataosuus. Väyläviraston mukaan radan nykyinen taso ei kuitenkaan mahdollista merkittävää liikennemäärän kasvua.

Väyläviraston peruskorjaussuunnitelma kattaa muun muassa radan akselipainon noston 25 tonniin, radan turvalaitteiden uusimisen, Kotolahden ratapihan laajennuksen sekä Hovilahden ratapihan raiteistomuutokset. Uudistukset mahdollistavat nykyistä raskaammat kuljetukset ja parantavat radan välityskykyä.

Hallituksen toisessa lisätalousarviossa hankkeelle varattiin 98 miljoonan euron rahoitus.

Väyläviraston mukaan toteutus ajoittuu vuosille 2020­–2024. Rakennustyöt alkavat keväällä 2020 päällysrakennetöillä.