Kun logistiikka ratkaisee

VR Transpoint edistää sekä rautatie- että maantielogistiikan päästöjen vähentämistä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

VR Transpoint edistää sekä rautatie- että maantielogistiikan päästöjen vähentämistä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Vastuullisuutta yli yritysrajojen

11.9.2020

Kokonaisten toimitusketjujen vastuullisen toiminnan edistäminen vaatii avointa yhteistyötä yritysten kesken. VR Transpoint tarjoaa asiakkailleen toimintamallia, joka voi tähdätä esimerkiksi ketjun kokonaispäästöjen vähentämiseen.

”Yhteisellä matkalla maailman parhaaksi.” Näihin neljään sanaan kiteytyy VR:n päivitetty visio. Se viestii halusta edistää kestävää kehitystä hyvin laajasti.

– Vastuullisuus on VR:n strategian ytimessä. Ajattelemme myös yhteiskunnallista rooliamme entistä laajemmin, sanoo VR:n vastuullisuusjohtaja Taru Uotila.

Itse liiketoiminnassa tärkeintä on Uotilan mukaan pidemmän ajan menestyksen rakentaminen. Lisäksi työtä vastuullisuuden integroimiseksi tiiviiksi osaksi liiketoimintaa jatketaan.

– Olemme päässeet jo tasolle, jossa näemme vastuullisuuden mahdollisuudet liiketoiminnassa, Uotila sanoo.

Entä miten uusi visio vaikuttaa päivittäiseen työhön?

– Vastuullisuus halutaan viedä entistä tietoisemmmaksi ja näkyvämmäksi osaksi jokapäiväistä toimintaa. Tarkastelemme päivittäisiä valintoja ja päätöksiä yhä johdonmukaisemmin vastuullisuuden näkökulmasta, Uotila sanoo.

Maailman parhaaksi

VR:n vastuullisuusperiaatteet näkyvät myös logistiikassa.

– Haluamme kehittyä maailman parhaaksi siinä mitä teemme. Samalla teemme asioita vastuullisesti maailman ja ympäristön hyväksi hyvin pitkäjänteisesti. Investoimme esimerkiksi kymmeniksi vuosiksi uuteen energiatehokkaaseen ja vähäpäästöiseen vetokalustoon, painottaa VR Transpointin rautatielogistiikan myynti- ja markkinointijohtaja Tero Kosonen.

VR Transpoint tarjoaa asiakkailleen kattavaa yhteistyötä vastuullisuuden kehittämiseksi.

"Olemme halukkaita tekemään yhteisiä pitkän tähtäimen päästöstrategioita asiakkaidemme kanssa"

– Haluamme rakentaa yhdessä asiakkaiden kanssa yhteistyömalleja, joiden avulla he voivat saavuttaa omat vastuullisuustavoitteensa muun muassa päästöihin ja turvallisuuteen liittyen. Näen tällaisessa yhteistyössä merkittävää potentiaalia, Kosonen sanoo.

Kososen mukaan kumppanuusajattelu toimii hyvin myös vastuullisuustyössä.

– Olemme halukkaita tekemään esimerkiksi yhteisiä pitkän tähtäimen päästöstrategioita asiakkaidemme kanssa. Strategiatyössä mietimme yhdessä yhteistyön laajuutta, sen nykyisin tuottamia ympäristövaikutuksia ja luomme yhdessä ratkaisuja, joiden avulla asiakas pääsee kohti omia päästötavoitteitaan. Parhaimmillaan työstä syntyy pitkäjänteisiä toimintaohjelmia, joilla tavoitteet voi saavuttaa.

Avointa raportointia

Vastullisuuden tarkastelu on jo laajentunut yksittäisistä yrityksistä kokonaisiin toimitusketjuihin. Tästä seuraa se, että ketjun toiminnasta on myös pystyttävä raportoimaan luotettavasti. VR Transpoint rakentaa tähän valmiudet.

– Meidän pitää pystyä kertomaan läpinäkyvästi ja konkrettisesti siitä, mitä teemme ja mitä vaikutuksia tekemisellä on. Jos asiakkaamme tarvitsevat meiltä päästötietoja, toimitamme ne ilman muuta. Seuraamme myös muita vastuullisuuteen liittyviä tunnuslukuja ja raportoimme niistä tarpeen mukaan, Kosonen painottaa.

– Tietyt asiakkaat edellyttävät meiltä toimintamme auditointia. Monia auditointeja on jo tehtykin, ja olemme saaneet niistä lähtökohtaisesti hyviä arvosanoja.

Suuri osa VR Transpointin asiakkaista tulee vientiteollisuudesta. Teollisuuden kuljetusten turvaaminen kaikissa olosuhteissa on Kososen mielestä osa VR Transpointin yhteiskuntavastuuta.

– Tätä on koronakriisin alkana harjoiteltu, ja kykymme toimia on osoitettu. Teollisuuden kuljetusten toiminta on tärkeä asia koko yhteiskunnan kannalta. Olemme ylpeitä, että olemme tässä tärkeässä roolissa ja otamme sen erittäin vakavasti.

Ilmastotavoitteita edistäen

Vastuullisuudessa on monia osa-alueita. Logistiikassa niistä korostuvat erityisesti turvallisuus ja ympäristökuormituksen vähentäminen.

– Useimmat asiakkaamme ovat vahvasti sitoutuneet vähentämään omia päästöjään. Olemme Suomessa ainoa toimija, joka pystyy tarjoamaan tulevaisuuden ratkaisuja eli päästöttömiä rautatiekuljetuksia jo nyt. Se on asia, jota asiakkaamme todella haluavat, Kosonen sanoo.

VR:n vastuullisuusjohtaja Uotila muistuttaa, että päästöttömien kuljetusten edistämistä ajavat eteenpäin monet eri tekijät.

– Raideliikenteen markkinaosuuden kasvattaminen on yksi tärkeä keino siinä, että pääsemme Suomen ja EU:n ilmastotavoitteisiin.

VR pystyy omilla toimillaan vähentämään hiilidioksidipäästöjä vain tiettyyn rajaan asti. Suuri osa rataverkosta on edelleen sähköistämätöntä, ja monia raskaita kuljetuksia ajetaan edelleen dieselvetureilla.

"Kaikki toimet, joilla voi edesauttaa rahdin siirtämistä kumipyöriltä raiteille, ovat päästömielessä ehdottoman järkeviä"

Osan maantiekuljetuksista voisi siirtää kiskoille kombiliikennettä hyödyntämällä. Monissa maissa näin toimitaan jo.

– Kaikki toimet, joilla voi edesauttaa rahdin siirtämistä kumipyöriltä raiteille, ovat päästömielessä ehdottoman järkeviä. Pyrimme aktiivisesti löytämään ratkaisuja, jotka edistäisivät tätä kehitystä, Kosonen sanoo.

Yhtenä rajoittavana tekijänä on vailinainen infrastruktuuri.

– Tällä hetkellä meillä ei ole käytännössä lainkaan terminaaleja, joissa siirtokuormausta eri liikennemuotojen välillä voisi tehokkaasti tehdä.

Maantieliikenteessä hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen toteutuu uuden tekniikan avulla.

– Pilotoimme jo asiakkaiden kanssa erilaisia uusia polttoaineita kuten LNG:tä, joissain tapauksissa jopa sähköä. Mikäli löydämme yhdessä asiakkaiden kanssa kehityskohteita, olemme valmiit niihin panostamaan, Kosonen lupaa.