Kun logistiikka ratkaisee

Suuri osa Borealiksen raaka-aineista tuodaan säiliövaunuissa eri puolilta Venäjältä.

Suuri osa Borealiksen raaka-aineista tuodaan säiliövaunuissa eri puolilta Venäjältä.

VR Transpoint sai Borealiksen kuljetusten SQAS-auditoinnista kiitettävän tuloksen

27.2.2020

Kemian teollisuuden käyttämässä SQAS-auditoinnissa kuljetusten turvallisuutta ja laatua sekä vastuullisuutta arvioidaan laajasti. VR-Yhtymän tulos 96 % sijoittuu Euroopan rautatieyritysten parhaimmistoon.

Kansainväliseen Borealis-konserniin kuuluva Borealis Polymers Oy valmistaa Kilpilahdessa muoveja ja peruskemikaaleja. Suuri osa Borealiksen raaka-aineista tuodaan säiliövaunuissa eri puolilta Venäjältä.

– Venäjän raaka-ainetoimitukset ovat meille strateginen kilpailuetu. Tästä syystä tarvitsemme erittäin luotettavaa kuljetuspalvelua, painottaa Borealis-konsernin Head of Global Logistics Sourcing Danny Van Gansen.

Borealis odottaa kuljetuksilta myös taloudellisuutta. Etusijalla on kuitenkin turvallisuus.

– Tarkastelemme ja mittaamme turvallisuutta erittäin laajasti, ja näemme palveluntarjoajamme oman yrityksemme jatkeena, Van Gansen sanoo.

"Tarkastelemme ja mittaamme turvallisuutta erittäin laajasti"

Vainikkalan raja-asemalta eteenpäin Borealiksen kuljetuksista vastaa VR Transpoint. Tavoitteena on taata mahdollisimman tasaisesti toimiva ja Borealiksen tarpeiden mukainen raaka-ainevirta.

Kuljetusten lisäksi yhteistyö kattaa vaunujen tarkistuksen rajalla, huolinnan, vaunujen punnitsemisen, vaihtotyöt Kilpilahden ratapihalla, kuljetusten suunnittelun sekä tarvittavan dokumentaation valmisteluBorealikselle.

Kemianteollisuuden oma järjestelmä

Kemianteollisuuden kansainvälisesti käyttämä SQAS-auditointi tuli mahdolliseksi Suomessa vuoden 2019 aikana. Borealis ja VR Transpoint päättivät teettää auditoinnin ja selvittää, miten hyvin palvelukokonaisuus todella toimii. Aloite tuli Borealikselta.

– Olemme vaatineet SQAS-auditointia enimmäkseen maantiekuljetuksiamme hoitavilta kumppaneiltamme, mutta yhä useammin myös rautatieoperaattoreilta. Koska rautatielogistiikka on Suomessa erittäin tärkeässä osassa, auditointi oli tarpeellista tehdä, Van Gansen sanoo.
VR Transpoint lähti mielellään mukaan arviointiin.

– Ilmoitimme heti, että olemme mielellämme mukana laajassakin auditoinnissa. Katsoimme, että pääsemme näin kehittämään myös omaa toimintaamme ja syventämään yhteistyötä Borealiksen kanssa, sanoo VR Transpointin Etelä-Suomen aluepäällikkö Jani Kangasjärvelä.

SQAS eli Safety & Quality Assessment for Sustainability on kemian teollisuudessa hyvin yleisesti käytetty auditointijärjestelmä. Auditoinnin luotettavuutta valvoo Euroopan kemianteollisuuden kattojärjestö European Chemical Industry Council eli Cefic.

SQAS arvioi logistiikkapalvelujen tarjoajien toimintaa erittäin laajasti ja yksityiskohtaisesti. Auditointi kattaa toiminnan laadun, turvallisuuden, ympäristönsuojelun ja sosiaalisen vastuun. Käytännössä auditointi on erittäin laaja tarkistusluettelo, jonka avulla arvioija selvittää, onko kyseinen asia hoidettu SQAS-järjestelmän vaatimusten mukaisesti.

Auditointi alkoi lokakuussa Vainikkalassa ja jatkui Kilpilahdessa. Kysymyksiä riitti. Miten henkilöstöä on koulutettu? Osataanko toimia ohjeiden mukaan? Miten dokumentaatio hoidetaan? Ja koska VR Transpoint auditoitiin ensimmäisen kerran, arviointi kattoi myös pääkonttorin toiminnot Pasilassa.

– Olihan se suuri harjoitus. Auditointi kesti kokonaisen viikon, Kangasjärvelä kertoo.

Turvallisuus ja riskienhallinta hyvällä tasolla

Lopputulos ilahdutti sekä Borealista että VR Transpointia. Koko konsernin eli VR-Yhtymä Oy:n toiminta sai arvion 96 %, kun maksimi on 100 %. Kilpilahden toimintojen saama arvio oli 92 %.

– Kaiken kaikkiaan vahva suoritus. Olemme erittäin tyytyväisiä kokonaistulokseen, Van Gansen sanoo.

Auditoinnin tuloksista ilmenee, että kuljetusten turvallisuus ja riskien hallinta ovat korkealla tasolla. Kuljetusten ohjauksessa ja suunnittelussa käytetyt tietojärjestelmät toimivat hyvin, ja tilausten käsittely on sujuvaa.

Kangasjärvelälle raportti kertoo myös sen, että turvallisuuden parantamiseksi tehty työ on ollut tuloksellista.

– Henkilöstömme osaa toimia ohjeiden mukaisesti, ja tieto kulkee sekä sisäisesti että sidosryhmien kesken.

"Kaiken kaikkiaan vahva suoritus."

Van Gansen löytää raporista ainoastaan yhden selkeän kehityskohteen.

– Turvallisuudessa ei oteta riittävästi huomioon inhimillistä tekijää. Käyttäytymiseen perustuvassa turvallisuudessa ja koulutuksessa on puutteita, jotka on korjattava.

Tulokset reilusti Euroopan keskiarvoa paremmat

SQAS tarjoaa raporttien tulokset kaikille järjestelmään liittyneille yrityksille. Ne antavat kemianteollisuuden yrityksille mahdollisuuden arvioida logistiikkapalvelun tarjoajia omien standardiensa ja vaatimustensa mukaisesti.

Vastaavasti auditoinnin kohteena olevat yritykset saavat raportin omaan käyttöönsä ja voivat vertailla oman toimintansa laatua suhteessa Euroopan keskiarvoon.
Eurooppalaisessa vertailussa VR Transpoint menestyi erinomaisesti. VR-Yhtymän vertailuarvo on 70 %, Kilpilahden 86 %.

– Vertailu ulkomaisiin toimijoihin valaa uskoa siihen, että pystymme toimimaan todella hyvin, ammattitaitoisesti ja turvallisesti ja pystymme osoittamaan sen arvostetun ja laajan auditoinnin kautta. Se antaa uskoa kasvattaa bisnestä, Kangasjärvelä sanoo.

Ratapihan turvallisuus hyvällä tasolla

Raportti on vielä niin tuore, että sen analysointi ja korjaavien toimien käynnistäminen on vasta alussa.

– Olemme sopineet, että VR Transpoint tutkii tuloksia parantaakseen suorituskykyään edelleen. Kvartaalipalaverissa katsomme yhdessä, missä he toimivat hyvin ja mitä voidaan tehdä vielä paremmin, sanoo Borealis Polymersin Supply Chain Manager Bodil Lindström.

Kangasjärvelä arvioi, että jo nyt hyvällä tasolla olevaa tiedonkulkua pitää jatkuvasti parantaa.

– Haluamme varmistaa, että kaikki tietävät, miten asiat ratapihalla etenevät. Jos tulee poikkeama tai häiriö, siitä tiedotetaan kaikille osapuolille ja pidetään huolta siitä, että yhdessä sovitut toimenpiteet toteutetaan. 

Kilpilahden ratapihan alueellinen turvallisuus on jo Kangasjärvelän mielestä hyvällä mallilla.

– Ratapihainfraa on kunnostettu. Kilpilahden alueen toimijoiden yhteistyö ja turvallisuuskoulutus on laajaa ja laadukasta. Turvallisuutta parantaa sekin, että olemme hankkineet kaikille alueen työntekijöille kannettavat ilmaisimet, jotka hälyttävät heti mahdollisen kaasuvuodon sattuessa. Tämä on myös myös Borealiksen vaatimus alueella työskentelyyn.

Tiivistä yhteydenpitoa päivittäin

Auditointi kertoo selvästi, että Borealiksen kuljetukset toimivat luotettavasti. Kangasjärvelän mielestä onnistumista selittää pitkään jatkunut yhteistyö, joka kattaa koko kuljetusketjun toiminnan.

Borealiksen vaunut lähtevät liikkeelle monelta lähtöasemalta eri puolelta Venäjää. Borealis ohjaa lastausta niin, että virta pysyy mahdollisimman tasaisena.

Yhteydenpito tiivistyy, kun vaunut ylittävät Suomen rajan ja alkavat näkyä VR Transpointin suunnittelujärjestelmässä. Vaunut toimitetaan Vainikkalasta Kilpilahteen kokojunilla. Junat rytmitetään niin, että ratapiha ei ruuhkaannu.

Vaihtotyöt suunnitellaan huolellisesti. Borealikselle toimitetaan ensin vaunut, jotka pitää purkaa nopeasti. Yhteydenpitoa Borealikseen hoitavat pääasiassa ratapihalla työskentelevät asemamiehet ja vaihtotyönjohtajat. Yhteydenpito kaikilla tasoilla on tiivistä ja tehokasta päivittäisen operatiivisen toiminnan pyörittämisestä kvartaalipalaverien tulevaisuuden suunnitteluun.

Tyhjät vaunut palautetaan Venäjälle mahdollisimman nopeasti. Näin niiden kierto tehostuu.

VR Transpoint hoitaa myös Borealiksen valmistamaan butadieenin tuotekuljetukset Suomessa.

– Tuotekuljetusten määrä on selvästi tulevaa liikennettä pienempi, mutta myös nämä kuljetukset ovat meille kriittisiä, Van Gansen muistuttaa.