Kun logistiikka ratkaisee

Logistiikassa tapahtui iso organisaatiomuutos vuoden vaihteessa. Muutoksella haetaan tehokkuutta sekä yhä parempaa asiakaslähtöisyyttä.

Logistiikassa tapahtui iso organisaatiomuutos vuoden vaihteessa. Muutoksella haetaan tehokkuutta sekä yhä parempaa asiakaslähtöisyyttä.

VR Transpoint suuntaa tulevaisuuteen yhdessä asiakkaidensa kanssa

18.6.2024

VR Transpointin strategia rakentuu asiakkaiden tarpeisiin vastaavien konseptien, motivoituneen henkilöstön ja vahvan turvallisuusajattelun ympärille. Miljardiluokan investoinneilla varmistetaan toimivat palvelut myös tulevina vuosina.

VR Transpointin toimintaympäristössä on tapahtunut viime vuosina isoja asioita.

– Takana on hankalia vuosia, päällimmäisenä tietysti idänliikenteen loppuminen ja nyt teollisuuden suhdannemuutokset. Siksi meidänkin on pitänyt tehdä toimenpiteitä, joilla pystymme reagoimaan tilanteeseen ja vastaamaan mahdollisimman hyvin muuttuneisiin asiakastarpeisiin, sanoo VR Transpointin johtaja Eljas Koistinen.

Iso sisäinen muutos VR:llä on ollut logistiikan ja junaliikennöinnin toimintojen yhdistäminen yhdeksi uudeksi Logistiikka-organisaatioksi. Junaliikennöinti on vastannut aiemmin omana yksikkönään veturi- ja kuljettajapalveluista sekä päivittäisestä junaliikenteen ohjauksesta ja häiriöhallinnasta.

Muutoksella haetaan tehokkuutta sekä yhä parempaa asiakaslähtöisyyttä. Muutoksen ytimessä on organisaatiorakenteen suoraviivaistaminen ja sisäisten prosessien yksinkertaistaminen, jolla saavutetaan nopeampi reagointikyky muuttuviin tilanteisiin.

Kun logistiikalla ja junaliikennöinnillä oli molemmilla aiemmin omat johtoryhmät, omat suunnitteluosastot ja omat tuotanto-organisaatiot, nyt ne kaikki on yhdistetty. Muutoksen myötä tieto on paremmin saatavilla ja sitä jaetaan koko ajan yhä paremmin niille, jotka sitä tarvitsevat.

– Tavoitteena on selkeyttää toimintojamme. Haemme tehoa niin päätöksentekoon, suunnitteluun kuin toiminnanohjaukseen. Se näkyy asiakkaalle esimerkiksi parempana toimitusvarmuutena ja nopeampana reagointina kysynnän muutoksiin tai häiriötilanteisiin. Tällä mallilla pystymme varsinkin tavaraliikenteen puolella hallitsemaan entistä paremmin koko ketjua asiakastarpeista ja volyymien ennustamisesta toteutukseen, Koistinen sanoo.

Parhaat palvelumallit eri tarpeisiin

Tehokkuutta on haettu myös hinnoittelumallien ja palvelukuvausten kehittämisellä.

– Kun sopimukset ja niissä määritellyt palvelumallit ovat kaikille selkeät, asiakaskin tietää mitä odottaa. Olemme pistäneet paljon paukkuja siihen, että meillä sisäisestikin kaikki tietävät tarkasti, mitä on sovittu asiakkaiden kanssa, Koistinen sanoo.

Yhteistyön sujumisen ja hyvän palvelun varmistamisessa on tärkeintä, että kaikilla on toimitusketjussa omat, selkeät roolinsa ja vastuunsa.

– Yksikään juna tai rekka ei liiku ilman ihmisiä, vaan työntekijämme vastaavat siitä, että kaikki toimii. Kaikkia tarvitaan, ja siksi myös alueellista päätöksentekoa halutaan nopeuttaa ja siirtää sinne, missä päätökset on järkevintä tehdä.

Oleellinen osa sopimuksia on asiakastarpeiden mukaan määritetty toimintamalli ja siihen liittyvä oikeanlainen hinnoittelu. Asiakkailla on hyvin erilaisia kuljetustarpeita: osalla kokojunia, toisilla pienempiä eriä. Osa VR Transpointin asiakkaista tietää tarpeensa tarkasti ja pitkälle tulevaisuuteen, osalla taas liiketoiminta vaatii, että kuljetustarpeita pitää muokata suhdanteiden muuttuessa nopeastikin.

– Niille asiakkaille, jotka tarvitsevat joustoa, me rakennamme sen jouston. Niille, jotka voivat toimia enemmän ennakoivasti, konsepti ja hinta muodostuvat sen mukaisesti. Jokaiseen asiakastarpeeseen rakennetaan kuitenkin juuri sellainen malli, joka vastaa tarvetta, Koistinen sanoo.

Toimintamallien muutoksilla on jo aikaan saatu hyviä ja näkyviä tuloksia. Esimerkiksi idän raakapuukuljetusten loppumisesta huolimatta raakapuukuljetusten määrää kotimaassa on saatu jopa kasvatettua.

Turvallisuutta ja investointeja

Turvallisuustyön tavoite on pitää omat, asiakkaiden sekä sidosryhmien työntekijät terveinä ja palauttaa heidät ehjinä kotiin jokaisen työpäivän jälkeen. Turvallinen tapa työskennellä on myös kustannustehokasta, sillä tapaturmat ja niistä aiheutuvat viivästykset aiheuttavat turhia kuluja kaikille.

Alkuvuonna 2024 sattunut työntekijän kuolemaan johtanut onnettomuus on otettu VR Transpointilla erittäin vakavasti. Kun onnettomuuden tutkinta valmistuu, saadut opit käytetään huolellisesti turvallisuuden parantamiseen.

Onnettomuudesta huolimatta turvallisuudessa on saavutettu myös hyviä tuloksia monella osa-alueella, ja sen on mahdollistanut turvallisuuden varmistaminen laajalla rintamalla: ennakoivalla turvallisuustyöllä, säännöllisellä turvallisuushavainnoinnilla ja jatkuvalla kehittämisellä, yhdessä myös asiakkaiden kanssa.

– Turvallisuus on meille ykkösasia ja se on sitä myös meidän asiakkaillemme. Koska operoimme ympäristössä, jossa on useita toimijoita, turvallisuustyöhön pitää kiinnittää jatkuvasti huomiota asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Turvallisuus pitää lunastaa joka päivä uudelleen, Koistinen sanoo.

VR katsoo tulevaisuuteen luottavaisesti. Siitä kertoo jo yli miljardin euron investointisuunnitelmat. Iso osa siitä kuluu veturikalustoon.

Turvallisuus on meille ykkösasia ja se on sitä myös meidän asiakkaillemme.

– Investoimme, että voimme palvella asiakkaitamme myös tulevaisuudessa. Pitkäjänteisillä investoinneilla varmistamme tuloksentekokykymme ja sitä kautta pystymme palvelemaan niin matkustajia kuin yritysasiakkaita koko yhtiössä.

Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla

VR Transpoint mittaa säännöllisesti asiakkaidensa tyytyväisyyttä. Tuoreimman asiakastyytyväisyystutkimuksen (Q4/2023) arvosanat niin maantie- kuin junakuljetusten osalta ovat säilyneet hyvinä ja jopa hieman parantuneet. Keskeisiä nousijoita ovat olleet muun muassa kuljetusvarmuus ja toiminta poikkeustilanteissa.

– Kehitys on juuri suunnittelun, sisäisen yhteistyön ja toimintamallien kehittämisen ansiota. Tehokkaammat toimintamallit kulkevat käsi kädessä toimintavarmuuden kanssa, Eljas Koistinen sanoo.

Parhaita arvosanoja saavat myös henkilökunnan palvelualttius, turvallisuus ja vastuullisuus sekä luotettavuus yhteistyökumppanina.

VR Transpoint kehittää koko ajan myös digitaalisia palveluita – yhtenä tärkeimmistä L360-palvelu, joka mahdollistaa asiakkaille muun muassa reaaliaikaisen kuljetusten seurannan sekä tilausten tekemisen. Lisäksi VR on keskeinen kumppani Digirata-hankkeessa, jossa rakennetaan tulevaa raideliikenteen ohjausjärjestelmää.

– Olemme vahvasti kehittyvä ja kauas tulevaisuuteen katsova yritys. Tämä onnistuu yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Tiivis kehitysyhteistyö tuo hyötyjä meille kaikille.