Kun logistiikka ratkaisee

VR Transpoint varautuu raakapuuliikenteen kasvuun

21.6.2017

Puuta saadaan raiteille nykyistä enemmän, kun kuljetuksia suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja vaunujen liikkeitä ohjataan tarkasti. Lapin raakapuuliikenteessä suunnittelumallit uudistettiin kevään aikana.

VR Transpoint varautuu parhaillaan raakapuukuljetusten odotettavissa olevaan kasvuun.

– Kartoitamme tulevia kuljetustarpeita yhdessä asiakkaiden kanssa mahdollisimman huolellisesti, kertoo tuotepäällikkö Pekka Koivula.

Koivulan mukaan nykyinen vaunukaluston määrä riittää hyvin nykyisille kuljetusmäärille sekä näkyvissä olevaan kasvuun.

– Paljon voidaan tehdä tehostamalla kuljetuksia ja parantamalla kuljetusten suunnittelua. Tiiviillä yhteistyöllä asiakkaiden kanssa pystymme löytämään kustannustehokkaita kuljetusmalleja. Tehostamista voi saada aikaiseksi esimerkiksi lyhentämällä ylimääräisiä seisonta-aikoja purku- ja kuormauspaikoilla, jolloin kaluston kiertoaika lyhenee.

Lapin puu kulkee tehokkaissa pendeleissä

Kuljetusten suunnittelussa kehitystyö on jo alkanut. Esimerkiksi Lapin raakapuuliikenteessä toimintamallin muutos tehtiin yhdessä asiakkaiden kanssa.

– Olemme yhtenäistäneet suunnittelumallit niin, että me teemme alustavan pohjasuunnitelman asiakkaiden antamien ennusteiden perusteella. Suunnitelmassa arvioidaan vaunutarve jokaiselle päivälle kolmen viikon suunnittelujakson aikana. Asiakkaat tekevät tilauksensa sovitun purkusabluunan perusteella. Uuden toimintamallin on tarkoitus keventää selvästi asiakkaan omaa suunnittelua, kertoo konseptisuunnittelija Heidi Kurki.

Lapin raakapuuliikenne on niin sanottua pendeliliikennettä, jossa vaunurunko liikkuu edestakaisin raakapuuterminaalin ja tehtaan välillä. Puu kuormataan juniin Pellossa, Kolarissa, Rovaniemellä ja Kemijärven uudessa Patokankaan terminaalissa. Lyhyiden välimatkojen ja tehokkaan suunnittelun ansiosta vaunukierto on nopeaa.

Patokankaan terminaali toimii hyvin

Tärkeässä osassa liikenteen tehostamisessa ovat myös raakapuuterminaalit. Kemijärven Patokankaan uudessa terminaalissa puuta syötetään juniin erittäin nopeasti ja tehokkaasti.

Aiemmin Kemijärven seudulla oli kaksi raakapuuterminaalia. Nyt raakapuuliikenne on keskitetty kokonaan Patokankaan terminaaliin, jonka lastausraiteet ovat pidemmät ja varastoalueet laajemmat kuin vanhoissa terminaaleissa. Operointi on tehokasta, sillä 22 tai 25 vaunun juna voidaan ajaa kokonaisena sähköistetylle lastausraiteelle.

Kemijärven liikenne on saatu erittäin säännölliseksi. Patokankaan terminaalista on mahdollista lähettää päivittäin kaksi täyteen lastattua raakapuujunaa kohti etelää.

– Olemme tehneet vastaavia uudistuksia myös muualla Suomessa. Pendeleitä on rakennettu, jos volyymit ovat olleet riittäviä, Heidi Kurki sanoo.

Suomen terminaaliverkoston kattavuutta käsitellään Liikenneviraston yhteistyöryhmässä, jossa ovat mukana myös metsäteollisuus ja VR Transpoint.

– Joillain kuormauspaikoilla on mahdollista helpottaa raakapuun junakuljetuksia sekä asiakkaiden että operaattorin näkökulmasta kehittämällä raiteistoa ja varastoaluetta. Suuret terminaalit ovat tietysti tehokkaita, mutta lopulta kuljetusmäärät ratkaisevat, miten monta raidetta ja millaiset varastoalueet minnekin kannattaa rakentaa. Ei ole järkevää tehdä liian isoja varastoalueita, Pekka Koivula muistuttaa.

Kolmannes liikenteestä raakapuuta

Raakapuuliikenne on VR Transpointille erittäin tärkeää, sillä noin kolmannes kaikesta liikenteestä on raakapuuta.

Puuta kuljetetaan tehtaille eniten kevättalven aikana. Tänä vuonna VR Transpointilla on takanaan vilkas ja haastava raakapuusesonki.

­– Vaunukiertoa on onnistuttu nopeuttamaan. Se on parantunut merkittävästi kuluneen sesongin aikana, Pekka Koivula sanoo.

– Toisaalta kuljetusjärjestelmän toiminnassa on ollut liian paljon poikkeamia. On löytynyt useita kohtia, joita meidän pitää parantaa. Olemme jo käynnistäneet ohjelman, jolla puutteet korjataan. Työ tehdään mahdollisimman nopeasti.

Puun käyttö kasvaa

  • Suomalainen metsäteollisuus käytti vuonna 2016 raakapuuta 67,4 miljoonaa kuutiometriä. Tämä oli neljä prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja seitsemän prosenttia enemmän kuin edeltäneellä viisivuotiskaudella keskimäärin.
  • Metsä Groupin Äänekoskella käynnistyvä biotuotetehdas lisää puun käyttöä noin neljällä miljoonalla kuutiometrillä. Uusia biotuotetehtaita suunnitellaan lisäksi Kemijärvelle, Kemiin, Paltamoon ja Kuopioon. Jos kaikki uudet hankkeet toteutuvat, puun kokonaistarve kasvaa yli 10 miljoonalla kuutiometrillä.

(Lähde: Luonnonvarakeskus Luke)