Kun logistiikka ratkaisee

Puutavarajuna matkalla tehtaalle. Nykyisin noin 90 prosenttia raakapuuliikenteestä ajetaan kokojunilla.

Puutavarajuna matkalla tehtaalle. Nykyisin noin 90 prosenttia raakapuuliikenteestä ajetaan kokojunilla.

Yhteistyö on vastuullisuuden tärkein voimavara

21.3.2022

VR Transpointissa vastuullisuuden edistäminen perustuu tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa. Asiakkaiden logistiikan CO2-päästöjä vähennetään uusilla kuljetuskonsepteilla ja kalustoratkaisuilla. Turvallisuuden parantumisesta kertoo tapaturmataajuuden laskeva trendi. Ilman läheistä yhteistyötä moni hyvä asia olisi jäänyt toteuttamatta, muistuttaa VR Transpointin johtaja Martti Koskinen.

Turvallisuus, ympäristövastuu, työntekijäkokemus ja asiakaslähtöisyys kuuluvat VR Groupin vastuullisuuden painopistealueisiin. Näistä kolme ensimmäistä ovat tuttuja teemoja yrityksissä, mutta asiakaslähtöisyyden tuominen osaksi vastuullisuutta on vielä harvinaista. VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoo, miksi näin on tehty.

– Ilman asiakkaita ei olisi VR Transpointia, ja asiakkaita tulee kohdella sen arvoisesti. Lisäksi asiakaslähtöisyydellä on suora yhteys turvallisuuteen, ympäristövastuuseen ja työntekijäkokemukseen. Niiden kehittämisessä yhteistyö on avainasemassa.

Turvallisuustyötä paikan päällä

Turvallisuuden parantamisessa yhteistyö on päivittäistä ja hyvin konkreettista.

– Suuri osa henkilöstöstämme toimii asiakkaiden alueella, esimerkiksi satamien tai tehdasalueiden ratapihoilla. Meidän pitää kuunnella asiakasta, mutta myös puuttua poikkeamiin. Jos tehdasraiteistossa on heikkouksia, kyseessä on suuri turvallisuusriski, josta informoimme välittömästi asiakasta.

Koskisen mukaan yhteistä turvallisuustyötä on jatkuvasti laajennettu. Työmenetelmiä ovat muun muassa erilaiset turvallisuuskatselmukset, turvallisuushavainnot, raportointi ja toimenpiteiden vastuuttaminen. Työn täytyy olla jatkuvaa.

”Turvallisuudessa ei ole uusia keksintöjä”

– Turvallisuudessa ei ole uusia keksintöjä. Kyse on enemmänkin sitkeydestä ja toistoista. Turvallisuuden määrätietoinen painottaminen johtaa myös toiminnan laadun parantumiseen. Yritys, joka työskentelee turvallisesti, toimii yleensä muutenkin tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Koskisen mukaan erityisen tärkeitä ovat turvallisuushavainnot.

 – Havainnoissakin pitää panostaa laatuun ja miettiä aina turvallisuuspoikkeaman mahdollista riskitasoa. Kannustamme kaikkia havaintojen tekoon ja mittaamme havaintojen lukumäärää. Toimenpiteisiin johtaneiden havaintojen määrällä on suora yhteys tapaturmien vähenemiseen.

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Turvallisuuden korostaminen näkyy myös VR Transpointin organisaatiossa. Työnantajan ja työntekijöiden yhteyttä on tiivistetty monin tavoin.

– Työsuojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet osallistuvat työhön tiiviisti. Ratapihahenkilöstön roolia on vahvistettu ja heidän osaamistaan on hyödynnetty laajasti projekteissa ja toiminnan kehittämisessä. Turvallisuusklinikoissa tapaturmat ja turvallisuuspoikkeamat käydään tarkasti läpi yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kokemukset näistä klinikoista ovat olleet erittäin hyviä.

Jatkossa turvallisuustyössä voi olla Koskisen mukaan vain yksi tavoite: nolla tapaturmaa.

– Tapaturmataajuus on laskenut kymmenen vuoden ajan. Olemme jo kerran olleet yli 365 päivää nollataajuudessa. Se on mahtava saavutus, kun ajatellaan, että meillä työskennellään yötä päivä joka säällä, joskus todella rajuissa olosuhteissa.

Koskinen on iloinen myös VR Transpointin koronatoimien onnistumisesta.

– Henkilöstö on saatu turvattua niin, että epidemialla ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia maantie- tai rautatiekuljetusten tuotantoon.  

Mukana päätöksenteossa

Turvallisuustyön ohella VR Transpoint on ottanut henkilöstön mukaan myös päätöksentekoon. Työvaatteiden ja turvavälineiden hankintojen ohella henkilöstö on osallistunut myös uuden Dr19-dieselveturin hankinnan suunnitteluun.

– Yhteistyömme henkilöstön kanssa kiteytyy sanoihin viestin, kuuntelen, osallistan ja huomioin. Ne muodostavat pohjan, jota pyrimme parantamaan koko ajan.

”Haluamme korostaa asiakastyön merkitystä”

– Lisäksi haluamme jatkuvasti korostaa asiakastyön merkitystä. Valtava määrä työntekijöitämme kohtaa asiakkaitamme päivittäin. Heidän työnsä vaikuttaa toimitusvarmuuteen ja myös arvon luomiseen. Henkilöstön osaamista edistämme monipuolisilla työtehtävillä sekä mahdollisuudella kehittyä uralla ja liikkua toisiin tehtäviin myös konsernin sisällä.

Omien työntekijöiden lisäksi VR Transpoint työllistää myös suuren joukon logistiikan ammattilaisia kumppaniverkostossaan.

Kohti vähäpäästöistä logistiikkaa

VR Transpointissa työ ympäristövastuun edistämiseksi kytkeytyy vahvasti asiakkaiden päästötavoitteisiin.

– Monet asiakkaamme tavoittelevat lähivuosina erittäin suuria hiilidioksidipäästöjen vähennyksiä. He tarvitsevat kumppaneidensa tukea tavoitteidensa saavuttamiseksi. Luomme asiakkaiden kanssa yhteistyössä uusia toimintamalleja ja päästöstrategioita, joiden kautta toteutuvat myös meidän omat päästötavoitteemme.

Sähkövedon osuus tavaraliikenteessä kasvaa noin 85 prosenttiin

VR Transpointin vahvin valtti vähäpäästöisessä logistiikassa on sähkövedon lisääminen. Turku–Uusikaupunki-radan sähköistys valmistui helmikuussa 2022. Kun Iisalmi–Ylivieska- ja Hyvinkää–Hanko-ratojen sähköistys on valmis, sähkövedon osuus tavaraliikenteessä kasvaa 80 prosentista noin 85 prosenttiin.

– Rataverkoston sähköistäminen mahdollistaa päästöjen vähentämisen, mutta toisaalta myös rajoittaa sitä. Kaikkien ratojen sähköistämistä ei saa millään kannattavaksi. Dieselvetoa tarvitaan jatkossakin, ja tästä syystä investoimme uusiin, vähäpäästöisempiin Dr19 dieselvetureihin, joiden koeajot ovat alkaneet tänä keväänä.

Dieselvedon päästöjä voi madaltaa polttoaineratkaisujen avulla. Stora Enson Anjalan ja Inkeroisten tehtaiden vaihtotöissä käytetään jo uusiutuvaa kevytpolttoöljyä.

Uusia konsepteja, uutta kalustoa

Koskinen muistuttaa, että sähkövedon hyödyntämistä on parannettu vuosien varrella uusilla kuljetuskonsepteilla ja tehokkaalla suunnittelulla.

– Kun aloitimme raakapuuliikenteen tehostamisen vuonna 2011, kokojunien osuus kuljetuksista oli noin 10 prosenttia. Nyt ajamme vähintään 24 vaunun kokojunilla 90 prosenttia raakapuuliikenteestä. Pitkäaikaiset ja luottamukselliset asiakassuhteet mahdollistavat tällaisen kehityksen.

Liikenne tehostuu entisestään, kun kaupalliseen käyttöön otetaan uusia Sr3-sähkövetureita ja kantavia snpss-raakapuuvaunuja, joita myös snapsivaunuiksi kutsutaan. Esimerkiksi Kemin tulevan biotuotetehtaan raakapuuliikenne hoidetaan kokonaan näillä uusilla vaunuilla.

Sr3-veturien vahva vetokyky mahdollistaa entistä pidemmät ja painavammat junat. Päästöjen lisäksi vähenee energian kulutus kuljetettua tonnia kohti. Rautatieliikenteen kilpailukyky paranee, ja uudet kuljetuskonseptit kuten konttikuljetukset satamiin ja kuljetusten siirto maanteiltä rautateille tulevat mahdollisiksi.

”Päästöjen vähentämisestä tulee myös business case”

– Kun kehitämme uusia konsepteja, pyrimme aina ratkaisuihin, jotka ovat asiakkaan tarpeen mukaisia ja taloudellisesti järkeviä. Silloin ne antavat asiakkaille mahdollisuuden investoida. Päästöjen vähentämisestä tulee näin myös business case.

Autoliikenteessä päästöjä voi vähentää entistä tarkemmalla suunnittelulla ja uusilla polttoaineilla.

– Ensimmäiset kaasurekkamme ovat jo liikenteessä.

Lisäksi siirrymme jollain aikavälillä biodieseliin tiettyjen asiakkaiden kanssa.

Asiakaspalvelu reaaliaikaan

Uusi rautatieliikenteen toiminnanohjausjärjestelmä tarkentaa osaltaan myös VR Transpointin vastuullisuustyötä.

– Toiminnanohjausjärjestelmän raporttien kautta saamme kuljetuksista tosi hyvää dataa. Pääsemme aiemmin pimennossa pysyneiden kehityskohteiden jäljille. Hyödynnämme nykyään todella laajasti dataa päätöksenteon tukena. Esimerkiksi tarkat päästöraportit ovat nykyisin käytössä sekä maantie- että rautatieliikenteessä.

Asiakkaille avoin Logistics360-palvelu vie puolestaan asiakaspalvelun reaaliaikaan.

– Kun kuljetusten tilaaminen ja seuraaminen ovat yhdessä sovelluksessa, on logistiikan kokonaiskuva aina saatavilla. Palvelun kehityksen perusteena on ollut helppokäyttöisyys, ja kaikki toiminnallisuudet on rakennettu loppukäyttäjien tarpeisiin. Tulemme jatkossakin kuuntelemaan asiakkaitamme, kun kehitämme palvelua edelleen.