Kemianteollisuus

Kemianteollisuuden kuljetuksissa itäisen liikenteen merkitys on suuri. Hoidamme kansainväliset kuljetukset luotettavasti ja tehokkaasti. 

Säännölliset kokojunat varmistavat kuljetusten täsmällisyyden ja vaunukierron tehokkuuden Venäjältä tuotavien raaka-aineiden kuljetuksissa.

Kuljetusten lisäksi tarjoamme tuontiin liittyvät huolintapalvelut, tiedonkulun varmistavat ICT-palvelut sekä vaunujen palautukseen liittyvät oheispalvelut.

Venäjän tuontivaunujen kunnon ja säiliövaunujen täyttöasteen varmistavat vaunukohtainen punnitustarkastus tarkastussillalta ja maasta tehty tulotarkastus.

Kuljetusten turvallisuutta varmistavat myös vaunun laakereiden kuumenemisesta varoittavat kuumakäynti-ilmaisimet, joiden verkosto kattaa kaikki pääradat.

Kemianteollisuuden kotimaankuljetukset perustuvat yhteiseen asiakkaiden kanssa kehitettyyn kuljetusjärjestelmään, jossa koko kuljetusketjun tehokkuus optimoidaan lastauksesta purkuun.

Vaunukalustoamme on kehitetty asiakastarpeiden pohjalta. Kansainvälisessä liikenteessä yhteistyökumppaniverkostomme kautta löytyy ratkaisu haastavampienkin aineiden kuljetukseen.