idänliikenne

Kansainväliset kuljetukset

Olemme teollisuuden sekä transitoasiakkaiden kokenut ja osaava kumppani idänliikenteen rautatiekuljetuksissa sekä maantielogistiikan kuljetuksissa Suomen ja Venäjän välillä.

Tarjoamme asiakkaillemme monipuoliset vienti-, tuonti- ja transitokuljetukset lisäpalveluineen.

Meillä on hyvät verkostot ja pitkäaikaiset suhteet Venäjän rautateihin (RZD), vaunuoperaattoreihin sekä muihin yhteistyökumppaneihin idänliikenteessä.

Pitkä kokemuksemme vaarallisten aineiden (VAK) turvallisesta kuljettamisesta sekä erikoiskuljetuksista takaa luotettavan kuljetusketjun.

Vahvuutena ammattitaitoinen suunnittelu

Asiantunteva kuljetusten suunnittelu mahdollistaa luotettavat ja täsmälliset toimitukset. Optimoimme junakokoonpanot ja varmistamme tavaravaunujen tehokkaan kierron Suomessa.

Suomen ja Venäjän välinen liikenne hoituu IVY-maihin rekisteröidyillä vaunuilla, ja otamme suunnittelussa aina huomioon kaluston ominaisuudet.

Laadukas ja luotettava transitoreitti

Kotimaan teollisuuden kehittynyt vienti-infrastruktuuri palvelee myös kauttakulkuliikennettä. Tarjoamme asiakkaillemme kilpailukykyisen transitoreitin.

Toimimme kotimaassa saumattomassa yhteistyössä satamien, satamaoperaattoreiden, huolitsijoiden ja viranomaisten kanssa.

Varmistamme rajaliikenteen sujuvuuden yhteistyössä viranomaisten ja Venäjän rautateiden kanssa. Olemme myös ottaneet käyttöön edistyksellisiä digitaalisia ratkaisuja tarvittavan dokumentaation tiedonvaihtoon.

Tarjoamme laajan valikoiman myös oheispalveluita. Näitä ovat mm. huolintapalvelut, varastointipalvelut, vaunuvuokrapalvelut, konseptisuunnittelu sekä päästöraportoinnit. Tiedonkulun varmistavat digipalvelut kuten kaluston liikkeiden ja kiertoaikojen seuranta Logistics360-järjestelmällä.

Kansainväliset kuljetukset maanteitse

Maanteillä kuljetamme tavaraa omalla ja pitkäaikaisten kumppaneiden kalustolla pääsääntöisesti Venäjälle ja IVY-maihin. Meillä on toimiva kalusto ja osaavat kuljettajat, joiden läsnäolo koko rajanylityksen ajan takaa rajaliikenteen sujuvuuden.

Käytämme kuljetuksissa pääsääntöisesti tavallisia pressutrailereita, sekä ADR- ja elintarvikekuljetuksiin luokiteltuja kaksitasotrailereita. Hoidamme vaarallisiksi luokiteltujen aineiden kuljetukset myös lämpösäädeltyinä. Kaksitasoperävaunut mahdollistavat EUR-lavojen lastauksen kahteen tasoon ilman, että toisessa tasossa olevat lavat koskettavat perävaunun lattialle lastattuja lavoja. Tämä lisää kuljetusten tehokkuutta ja turvallisuutta.

Maantielogistiikan transitokuljetuksissa palveluvalikoimaamme kuuluu konttikuljetuksia sekä siirtokuormausta pressu- ja lämpösäädeltyihin perävaunuihin. Siirtokuormauksissa kontit palautuvat heti satamaan minimoiden demurrage tai muita ylimääräisiä kuluja.

Kansainväliset maantiekuljetukset voi myös yhdistää kotimaan maantiekuljetuksiin ja rautatiekuljetuksiin.

Kuljetusten lisäksi hoidamme myös tullaus-, varastointi- ja huolintapalvelut asiakkaan tarpeen mukaan. Lue lisää kattavista oheispalveluistamme.

Rautatielogistiikan palvelut

Kokonaisratkaisut

Kokonaispalvelu voi sisältää rautatie- ja maantiekuljetukset kotimaassa ja IVY-alueella. Kauttamme onnistuvat myös huolinta, varastointi- ja terminaalipalvelut, lastaus ja purku sekä satamaoperointi. Räätälöimme ratkaisut asiakkaiden tarpeisiin.

Idänliikenteen kokojuna

Idänliikenteen kokojunakuljetukset ovat venäläisten kokojunien kuljettamista lähtöasemalta määräasemalle/terminaaliin saakka. Venäläiset kokojunat ovat pääosin suurempia kokonaisuuksia kuin Suomen sisäiset kokojunat, jopa 82 vaunuisia kokoonpanoja. Nämä rautatieliikenteen tehokkaimmat kuljetusmallit pystymme kuljettamaan isoimpiin satamaterminaaleihin yhtenä kokonaisuutena.

Yhteisellä suunnittelulla asiakkaidemme kanssa saavutamme yhä isompia ja kustannustehokkaampia kokojunaratkaisuja.  

Vaunuryhmä

Valtakunnallinen runkokuljetusjärjestelmä mahdollistaa kokojunaliikenteen lisäksi myös vaunuryhmien kuljettamisen tehokkaasti Suomen rataverkolla. Runkoliikenteessä junien kokoonpano muodostuu useamman asiakkaan vaunuista.

Aikataulutetut junat

Yhteistyöllä tavaranlähettäjien, tavaranvastaanottajien sekä Venäjän rautateiden (RZD) kanssa voimme myös aikatauluttaa koko kuljetusketjun lähettäjältä vastaanottajalle. Tämä helpottaa ketjun kokonaishallintaa ja resurssien suunnittelua kuljetuksissa sekä purku- ja lastaustoiminnoissa. Vaatii säännöllisen asiakasjunaliikenteen.

IVY-kokonaisrahdit Toteutamme ainoana toimijana logistiikan koko ketjun asiakkaalta määränpäähän Suomen, Venäjän ja muun IVY-alueen liikenteessä – ja tarvittaessa aina Aasiaan saakka. Resursseja säästäen asiakkaalla on tällöin vain yksi kumppani, jonka kanssa suunnitella koko kuljetusketju oheispalveluineen.

Kontti- ja vaunukuorma-kuljetukset

Kontti- ja vaunukuormakuljetuksien vaunutarpeisiin tarjoamme vaunuvuokrauspalveluja idän liikenteen rautatiekuljetuksiin yhteistyökumppaneinamme IVY-alueen yksityiset vaunuoperaattorit sekä omat tytär- ja yhteisyrityksemme.

VR Groupin tytäryritys OOO Finnlog vuokraa ja operoi vaunuja Venäjällä. Yhteisyrityksistämme Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd on keskittynyt erityisesti konttikuljetuksiin ja Freight One Scandinavia Oy katetuilla vaunuilla sekä avovaunuilla tapahtuviin kuljetuksiin. Lue lisää tytär- ja yhteisyrityksistämme.

Aasian kuljetukset

Kehittyvä junareitti Venäjän kautta Kiinaan nopeuttaa suurien tavaramäärien kuljettamista Suomen ja Aasian välillä. Voimme tarjota Kiinan ja Aasian rautatiekuljetuksiin sekä asiakasjuna- että konttiryhmäratkaisuja.

Ruotsin ja Norjan kuljetukset

Tarjoamme Suomen rataverkolta rautatieyhteyden Ruotsin Haaparantaan, johon IVY-maiden vaunut pääsevät pistoraidetta pitkin siirtokuormausta varten. Tämä mahdollistaa pääsyn myös rautateitse muiden Pohjoismaiden markkinoille. Erinomaisen yhteyden muodostaa myös yhteys Suomen satamien kautta Ruotsin markkinoille.

Maantielogistiikan palvelut

Täydet kuormat

Pressu-perävaunut sopivat hyvin monenlaisten tavaroiden kuljettamiseen. Kuusiakselinen kalustomme mahdollistaa jopa 25,5 tonnin kuormien kuljettamisen ilman ylipainolupia. Kansainvälisillä maanteillä viisiakselinen kalusto on yleisintä.

Lämpösäädelty

Meillä on laaja kokemus lämpösäädellyistä kuljetuksista. Kuljetamme elintarvikkeita, lääkkeitä sekä kemikaaleja omissa kuljetusyksiköissään. Double-decker kaksitasoperävaunussa voi kuljettaa jopa 66 eurolavaa ilman päälle lastausta. Useat asiakkaat ovat auditoineet toimintaamme, mm. lääkealalta. 

Maantiekuljetusten toimialueet

Venäjä on tärkein toiminta-alueemme. Olemme suurimpia Venäjällä toimivista, ja edelleen Suomalaisessa omistuksessa olevista, kuljetusyhtiöistä. Kuljetamme Venäjälle ja IVY-maihin tuhansia kuormia vuodessa.

Hoidamme autokuljetuksia myös IVY-maihin, Kaukasus alueelle ja Keski-Aasiaan. Näitä maita ovat mm. Valko-Venäjä, Ukraina, Georgia, Azerbaidzhan, Armenia, Kazakstan, Kirgisia, Uzbekistan, Turkmenistan ja Tadzhikistan. Kaikkiin edellä mainittuihin maihin onnistuu myös lämpösäädellyt ja ADR-tavaroiden (vaarallisiksi luokitellut) kuljetukset.

Aasiassa tarjoamme nopeita kuljetuksia autoilla Kiinasta ja Mongoliasta Suomeen. Autokuljetuksen vahvuutena on, että tavarat tulevat nopeasti ja turvallisesti perille, ovat koko matkan GPS-seurannassa ja tulevat lentorahtia edullisemmiksi.