idänliikenne

Kansainväliset kuljetukset

Olemme teollisuuden sekä transitoasiakkaiden kokenut ja osaava kumppani idänliikenteen rautatiekuljetuksissa.

Tarjoamme asiakkaillemme monipuoliset vienti-, tuonti- ja transitokuljetukset lisäpalveluineen.

Meillä on hyvät verkostot ja pitkäaikaiset suhteet Venäjän rautateihin (RZD), vaunuoperaattoreihin sekä muihin yhteistyökumppaneihin idänliikenteessä.

Pitkä kokemuksemme vaarallisten aineiden (VAK) turvallisesta kuljettamisesta sekä erikoiskuljetuksista takaa luotettavan kuljetusketjun.

Vahvuutena ammattitaitoinen suunnittelu

Asiantunteva kuljetusten suunnittelu mahdollistaa luotettavat ja täsmälliset toimitukset. Optimoimme junakokoonpanot ja varmistamme tavaravaunujen tehokkaan kierron Suomessa.

Suomen ja Venäjän välinen liikenne hoituu IVY-maihin rekisteröidyillä vaunuilla, ja otamme suunnittelussa aina huomioon kaluston ominaisuudet.

Laadukas ja luotettava transitoreitti

Kotimaan teollisuuden kehittynyt vienti-infrastruktuuri palvelee myös kauttakulkuliikennettä. Tarjoamme asiakkaillemme kilpailukykyisen transitoreitin.

Toimimme kotimaassa saumattomassa yhteistyössä satamien, satamaoperaattoreiden, huolitsijoiden ja viranomaisten kanssa.

Varmistamme rajaliikenteen sujuvuuden yhteistyössä viranomaisten ja Venäjän rautateiden kanssa. Olemme myös ottaneet käyttöön edistyksellisiä digitaalisia ratkaisuja tarvittavan dokumentaation tiedonvaihtoon.

Tarjoamme laajan valikoiman myös oheispalveluita. Näitä ovat mm. huolintapalvelut, varastointipalvelut, vaunuvuokrapalvelut, konseptisuunnittelu sekä päästöraportoinnit. Tiedonkulun varmistavat digipalvelut kuten kaluston liikkeiden ja kiertoaikojen seuranta Logistics360-järjestelmällä.

 

Rautatielogistiikan palvelut

Kokonaisratkaisut

Kokonaispalvelu voi sisältää rautatie- ja maantiekuljetukset kotimaassa ja IVY-alueella. Kauttamme onnistuvat myös huolinta, varastointi- ja terminaalipalvelut, lastaus ja purku sekä satamaoperointi. Räätälöimme ratkaisut asiakkaiden tarpeisiin.

Idänliikenteen kokojuna

Idänliikenteen kokojunakuljetukset ovat venäläisten kokojunien kuljettamista lähtöasemalta määräasemalle/terminaaliin saakka. Venäläiset kokojunat ovat pääosin suurempia kokonaisuuksia kuin Suomen sisäiset kokojunat, jopa 82 vaunuisia kokoonpanoja. Nämä rautatieliikenteen tehokkaimmat kuljetusmallit pystymme kuljettamaan isoimpiin satamaterminaaleihin yhtenä kokonaisuutena.

Yhteisellä suunnittelulla asiakkaidemme kanssa saavutamme yhä isompia ja kustannustehokkaampia kokojunaratkaisuja.  

Vaunuryhmä

Valtakunnallinen runkokuljetusjärjestelmä mahdollistaa kokojunaliikenteen lisäksi myös vaunuryhmien kuljettamisen tehokkaasti Suomen rataverkolla. Runkoliikenteessä junien kokoonpano muodostuu useamman asiakkaan vaunuista.

Aikataulutetut junat

Yhteistyöllä tavaranlähettäjien, tavaranvastaanottajien sekä Venäjän rautateiden (RZD) kanssa voimme myös aikatauluttaa koko kuljetusketjun lähettäjältä vastaanottajalle. Tämä helpottaa ketjun kokonaishallintaa ja resurssien suunnittelua kuljetuksissa sekä purku- ja lastaustoiminnoissa. Vaatii säännöllisen asiakasjunaliikenteen.

IVY-kokonaisrahdit Toteutamme ainoana toimijana logistiikan koko ketjun asiakkaalta määränpäähän Suomen, Venäjän ja muun IVY-alueen liikenteessä – ja tarvittaessa aina Aasiaan saakka. Resursseja säästäen asiakkaalla on tällöin vain yksi kumppani, jonka kanssa suunnitella koko kuljetusketju oheispalveluineen.

Kontti- ja vaunukuorma-kuljetukset

Kontti- ja vaunukuormakuljetuksien vaunutarpeisiin tarjoamme vaunuvuokrauspalveluja idän liikenteen rautatiekuljetuksiin yhteistyökumppaneinamme IVY-alueen yksityiset vaunuoperaattorit sekä omat tytär- ja yhteisyrityksemme.

VR Groupin tytäryritys OOO Finnlog vuokraa ja operoi vaunuja Venäjällä. Yhteisyrityksistämme Oy ContainerTrans Scandinavia Ltd on keskittynyt erityisesti konttikuljetuksiin ja Freight One Scandinavia Oy katetuilla vaunuilla sekä avovaunuilla tapahtuviin kuljetuksiin. Lue lisää tytär- ja yhteisyrityksistämme.

Aasian kuljetukset

Kehittyvä junareitti Venäjän kautta Kiinaan nopeuttaa suurien tavaramäärien kuljettamista Suomen ja Aasian välillä. Voimme tarjota Kiinan ja Aasian rautatiekuljetuksiin sekä asiakasjuna- että konttiryhmäratkaisuja.

Ruotsin ja Norjan kuljetukset

Tarjoamme Suomen rataverkolta rautatieyhteyden Ruotsin Haaparantaan, johon IVY-maiden vaunut pääsevät pistoraidetta pitkin siirtokuormausta varten. Tämä mahdollistaa pääsyn myös rautateitse muiden Pohjoismaiden markkinoille. Erinomaisen yhteyden muodostaa myös yhteys Suomen satamien kautta Ruotsin markkinoille.