Historiaa – VR:n tavaraliikenne maanteillä

VR:n yhtiöittämisen yhteydessä autoilla tapahtuva tavaraliikenne keskitettiin Oy Pohjolan Liikenne Ab:n omistamalle Transpoint Oy:lle.

Transpoint-kuljetusjärjestelmä oli valtakunnallinen kappaletavaran jakelukanava. Peruskuljetuksia lisätäkseen Transpoint Oy hankki kesällä 1997 enemmistön teollisuuden ja kaupan maantiekuljetuksiin erikoistuneesta Combitrans Oy:stä.

Transpointin ja Combitransin lisäksi Pohjolan Liikenne -konserniin kuului Oy Transuotila Ab, joka oli erikoistunut nestemäisten polttoaineiden ja teollisuuskemikaalien maantiekuljetukseen Suomessa ja Baltiassa. Yhtiö myytiin 2007.

Vuonna 2006 Pohjolan Liikenne -konserni harppasi pitkän askeleen kohti kansainvälistymistä, kun se osti puolet kansainväliseen tavaraliikenteeseen keskittyneen SP Transit Finland Ltd Oy:n osakekannasta, ja loputkin 2008.

Yhtiö hoiti kuorma-autoliikennettä Venäjälle, Baltian maihin, Puolaan, Tšekkiin, Slovakiaan ja Unkariin. Kaupan myötä Pohjolan Liikenteen Transpoint-järjestelmä pystyi rakentamaan toimivat kuljetusyhteydet jakelujärjestelmineen mainittuihin maihin. Vuonna 2008 yhtiön uudeksi nimeksi otettiin Transpoint International (FI) Oy ja Combitransin nimeksi Transpoint Cargo.

Näin koko autoliikenteen logistiikka oli Transpoint-nimen alla. Oy Transpoint Ab oli valtakunnallinen kappaletavaran kuljettaja, Transpoint Cargo Oy kuljetti osa- ja kokokuormia ja kansainvälistä tavaraliikennettä hoiti Transpoint International (FI) Oy.

VR-konsernissa tavaraliikennettä hoiti VR Cargo rautateillä ja Transpoint-yhtiöt maanteillä. Vuoden 2010 brändiuudistuksessa VR-konsernin kaikkien logistiikkatoimintojen yhteiseksi nimeksi tuli VR Transpoint.

(Yhteisellä matkalla VR 150 vuotta, 2011, Seppo Zetterberg)