Palvelutuotteet 

Maantielogistiikka

Maantielogistiikka on kustannustehokas ratkaisu, kun kuljetuskapasiteetin tarve vaihtelee tai sitä on vaikea arvioida ennalta.

Maantiekuljetus on oiva ratkaisu myös silloin, kun kuljetustarve on kausi- tai projektiluontoinen.


Säännöllinen maantielogistiikka

Säännöllinen maantielogistiikka on toimiva ja kannattava ratkaisu, kun kuljetusaikataulut ja kuljetettavat määrät ovat ennakoitavissa.

Suunnitelmallisuus tehostaa toimintaa, varmistaa kuljetusten laadun sekä mahdollistaa kuljetuksen liittämisen osaksi asiakkaan toimitusprosessia.

Säännöllinen ja vakioitu palvelu sekä nimetty kuljetussuunnittelutiimi takaavat aikataulutettujen kuljetusten laadun ja täsmällisyyden.


Kokonaisohjattu maantielogistiikka

Kokonaisohjatussa maantielogistiikassa kuljettaminen on yhdistetty saumattomasti asiakkaan toimitusketjuun.

Sitoutuneella yhteistyöllä, integroiduilla tietojärjestelmillä sekä aktiivisella yhteisten prosessien kehittämisellä saavutetaan suuria kokonaishyötyjä.

Rakennamme yhdessä uusia logistisia ratkaisuja, kehitämme toimintatapoja ja kuljetuskalustovaihtoehtoja.

Varmistamme, että logistiikkaratkaisut tukevat asiakkaan liiketoimintaa. Kokonaisohjattu maantiekuljetus tuo lisäarvoa asiakkaalle.