CET

Kouvolan Cargo East Terminal

Rautatie- ja maantiekuljetukset yhdistävä Kouvolan terminaali on keskittynyt palvelemaan vientiteollisuuden tarpeita.

Cargo East Terminal (CET) sijaitsee logistiikan solmukohdassa Kouvolassa. Terminaalissa varastoidaan ja kootaan yhteen vientiteollisuuden tuotteita.

Cargo East Terminal palvelee vienti- ja tuontiterminaalina sekä CIS-maiden että Euroopan ja Suomen välisissä massatavaratoimituksissa.

Tarjoamme kokonaispalvelua lähtöpäästä määränpäähän. Kuljetamme tuotteet tehtailta terminaaliin autoilla tai kotimaanliikenteen junavaunuilla. Terminaalista eteenpäin tuotteet jatkavat joko autoilla tai kansainvälisillä junavaunuilla.

Eri tavaravirtoja on mahdollista yhdistää tai jakaa terminaalissa. Välivarastoinnin lisäksi palveluihimme kuuluvat tavarankäsittely, uudelleen pakkaus, varastokirjanpito sekä huolinta ja tullaus.


Tavarankäsittely

Yleisimpiä CET-terminaalissa käsiteltäviä tuotteita ovat paperi, sellu, vaneri, sahatavara, lavatavara, suursäkit ja teräskelat.

Käytössämme on vastapainotrukkeja, joilla voidaan käsitellä tuotteita 4,5 tonniin asti. Tuotteiden käsittely avovaunuista trailereihin tai toisinpäin on mahdollista siltanosturilla, jonka nostokyky on 30 tonnia.

Tavarankäsittelyyn kuuluu myös asiakkaan vaatimusten mukainen lastin tuenta, oli kyseessä sitten kontti tai idänvientiin lastattava rautatievaunu.


Varastointi

Puolilämpimän CET-terminaalin pinta-ala on 25 000 neliömetriä. Terminaalissa on 24 peräpurkupaikkaa ja terminaalin sisään ajettava sivulastaus-/purkupaikka. Raiteiden pituus terminaalin sisällä on noin 450 metriä.

Cargo East Terminal on tullivarasto, jolla on myös Tullin myöntämä AEO-lupa. Hoidamme varastokirjanpidon, raportoinnin, inventaariot ja rahtikirjojen laadinnan varastohallintajärjestelmällä, joka on integroitavissa asiakkaan tietojärjestelmään.

Asiakkaamme voi myös hallita tuotteitaan extranetin kautta. Järjestelmästä on mahdollista seurata esimerkiksi varastosaldoja sekä tehdä tilauksia CET-terminaalista loppuasiakkaalle. 


Huolintapalvelut

Cargo East Terminal tarjoaa asiantuntevia ja joustavia huolintapalveluja. Palvelumme kattavat kaikki vienti-, tuonti- tai transitokuljetuksiin liittyvät dokumentointipalvelut:

  • rautatierahtikirjat
  • autorahtikirjat
  • tulliasiakirjat
  • vientidokumentit
  • tuontihuolinta