idän liikenne

Idänliikenne  

Olemme suurteollisuuden kokenut ja osaava kumppani idänliikenteen rautatiekuljetuksissa. Tuomme asiantuntemuksellamme tehokkuutta rajat ylittäviin toimituksiin. 

Tarjoamme asiakkaillemme rautatielogistiikan monipuoliset vienti-, tuonti- ja transitokuljetukset lisäpalveluineen.

Toteutamme ainoana toimijana logistiikan koko ketjun asiakkaalta määränpäähän Suomen, Venäjän ja muun IVY-alueen liikenteessä – ja tarvittaessa aina Kiinaan saakka. Kehittyvä junareitti Venäjän kautta Kiinaan nopeuttaa massatavaran kuljettamista Suomen ja Aasian välillä.

Kokonaispalvelu voi sisältää rautatie- ja maantiekuljetukset kotimaassa ja IVY-alueella. Kauttamme onnistuvat myös huolinta, varastointi- ja terminaalipalvelut, lastaus ja purku sekä satamaoperointi. Räätälöimme ratkaisut asiakkaiden tarpeisiin.

Omaamme pitkän kokemuksen myös vaarallisten aineiden (VAK) turvallisesta kuljettamisesta sekä erikoiskuljetuksista.

Meillä on hyvät verkostot ja pitkäaikaiset suhteet Venäjän rautateihin (RZD), vaunuoperaattoreihin sekä muihin yhteistyökumppaneihin idänliikenteessä.

Laaja asiakaspohjamme sisältää esimerkiksi kansainvälisesti toimivia suuria teollisuusyrityksiä, satamaoperaattoreita, maahantuojia ja huolitsijoita.

Vahvuutena ammattitaitoinen suunnittelu 

Asiantunteva kuljetusten suunnittelu mahdollistaa luotettavat ja täsmälliset toimitukset. Optimoimme junakokoonpanot ja varmistamme tavaravaunujen tehokkaan kierron Suomessa.

Huomioimme toteutuksessa asiakkaan lähtö- ja määränpään toiminnot, kuten vaunujen vaihtotyöt sekä kuorman lastaamisen ja purkamisen reunaehdot.

Suomen ja Venäjän välinen liikenne hoituu IVY-maihin rekisteröidyillä vaunuilla, ja otamme suunnittelussa aina huomioon kaluston ominaisuudet.

Valtakunnallinen runkokuljetusjärjestelmä mahdollistaa kokojunaliikenteen lisäksi myös vaunuryhmien kuljettamisen tehokkaasti Suomen rataverkolla. Säännöllisessä runkoliikenteessä junien kokoonpano muodostuu useamman asiakkaan vaunuista.

Toimitusten luotettavuus ja täsmällisyys sekä poikkeustilanteiden hallinta kuuluvat vahvuuksiimme. Voimme reagoida joustavasti muutostilanteissa ja volyymien vaihdellessa monipuolisen kalustomme ja ammattitaitoisen henkilöstömme ansiosta.

Ratkaisut päivittäin muuttuviin tilanteisiin löytyvät nopeasti suorassa yhteydenpidossa kielitaitoiseen henkilöstöömme eri palvelupisteissä.

Laadukas ja luotettava transitoreitti

Kotimaan teollisuuden kehittynyt vienti-infrastruktuuri palvelee myös kauttakulkuliikennettä. Tarjoamme asiakkaillemme kilpailukykyisen transitoreitin.

Toimimme kotimaassa saumattomassa yhteistyössä satamien, satamaoperaattoreiden, huolitsijoiden ja viranomaisten kanssa.

Suomen etuna on monipuolinen satamaverkosto ja satamien saavutettavuus rautateitse. Transitosatamien tekninen ja teknologinen taso on korkea. Suomen satamista on myös hyvät ja säännölliset laivayhteydet Eurooppaan.

Suomen reittiä tuotteiden ja raaka-aineiden kuljetuksissa puoltavat lisäksi vakaa toimintaympäristö, ennustettava hinnoittelu asiakkaille sekä toimiva rajaliikenne.

Varmistamme rajaliikenteen sujuvuuden yhteistyössä viranomaisten ja Venäjän rautateiden kanssa. Olemme myös ottaneet käyttöön edistyksellisiä digitaalisia ratkaisuja tarvittavan dokumentaation tiedonvaihtoon.

Yhteinen etumme on Suomen rataverkon kehittäminen sekä vientiliikenteen että idän rautatiekuljetusten tarpeisiin.

Parannamme suoritustamme ja palveluitamme jatkuvasti. Kartoitamme myös aktiivisesti mahdollisuuksia uusien tuotteiden kuljettamiseksi rajat ylittävässä vienti-, tuonti- ja transitoliikenteessä.

Tuontipuuta Venäjältä uudella palvelumallilla

Haemme aktiivisesti kasvua uusilta alueilta, vahvistamme kilpailukykyämme ja haluamme palvella avainasiakkaitamme entistä paremmin. VR Groupin tytäryhtiö, Finnlog, toimii Venäjän ja Suomen välisessä tuontiliikenteessä.

Finnlog operoi vaunuja Venäjällä, huolehtii kunnossapitosopimuksista sekä vastaa operatiivisesti vaunujen käytön suunnittelusta ja ohjauksesta Venäjän puolella.

Finnlog vuokraa vaunuja tällä hetkellä suomalaisten metsäalan yritysten tuontipuuliikenteeseen. Tavoitteenamme on laajentaa toimintaa myös muihin tuoteryhmiin.