idänliikenne

Idänliikenne  

Tarjoamme rautatielogistiikan monipuoliset vienti-, tuonti- ja transitokuljetukset lisäpalveluineen.

Olemme asiakkaidemme kokenut kumppani Suomen ja Venäjän ja muun IVY-alueen välisessä vienti- ja tuontiliikenteessä.

Rajaliikenteen sujuvuuden jatkuva kehittäminen ja kuljetusten optimoitu suunnittelu yhteistyössä asiakkaan kanssa ovat takeita toimiville kuljetusratkaisuille.

Vuosien saatossa hioutunut vienti- ja tuontikuljetusinfrastruktuuri on kansainvälisen toimintamme kulmakiviä.

Kehitämme räätälöidyt ratkaisut yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa.

Idänliikenteen kuljetusten lisäksi kauttamme hoituvat vaivattomasti tullaus- ja huolintapalvelut. Lue lisää lisäpalveluistamme.

Transitopalvelut

Kehittynyttä vientikuljetusinfrastruktuuria käytetään myös transitoa varten. Tarjoamme kilpailukykyisen transitoreitin, joka luo uutta laatua.

Luotettava yhteistyö rautateiden, huolitsijoiden, satamien ja satamaoperaattoreiden välillä sekä sujuva työskentely tullin kanssa takaavat kuljetusten täsmällisyyden ja luotettavuuden.

Transitosatamien korkea tekninen ja teknologinen taso yhdessä säännöllisen ja luotettavan Euroopan satamiin suuntautuvan liikenteen kanssa takaavat kuljetusten laadun.